Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Future City Game
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Future City Jobs
Creative Cities
Domů ArtsInfoPerforming artsFestivaly, představení
TechSoup

Divadlo Valmet uvádí nový překlad Sofoklovy Elektry

Obrázek k článku Divadlo Valmet uvádí nový překlad Sofoklovy Elektry

Divadlo Valmet, občanské sdružení, založili v roce 2003 bývalí studenti DAMU Lenka Chválová (dramaturgie), Jana Stryková (činoherní herectví) a Daniel Špinar (činoherní herectví a režie) s cílem pomáhat mladým a talentovaným absolventům uměleckých škol na začátku jejich profesní dráhy. Vedle vlastních projektů pomáhají i projektům studentským. Od loňského roku působí v Divadle v Celetné, kde již druhou sezónu uvádí jednu ze svých nejúspěšnějších inscenací „Zůstaň na lince“. Premiéra klasické, avšak zcela nově přeložené antické tragédie v režii Daniela Špinara se koná 21. února 2005.

Élektra

Élektra

Élektra

Divadlo Valmet uvede premiéru inscenace - Élektra (Sofoklés)

21. února v 19:30 v Divadle v Celetné

Divadlo Valmet založili jako občanské sdružení roku 2003, těsně před zakončením svého studia na DAMU Lenka Chválová (dramaturgie), Jana Stryková (čioherní herectví) a Daniel Špinar (činoherní herectví a režie). Dnes má Divadlo Valmet za sebou několik úspěšných divadelních projektů a jeho hlavním cílem je snaha konstruktivně řešit problematiku uplatnění mladých a talentovaných absolventů uměleckých škol. Občanské sdružení Divadlo Valmet chce tedy především pomáhat mladým umělcům na začátku jejich profesionální dráhy a hledá prostředky pro svobodné využití jejich tvůrčího potenciálu. Kromě vlastních projektů se Divadlo Valmet snaží pomáhat i jiným výjimečným studentským projektům, které by bez této pomoci nemohly vzniknout či trvat. 

Během roku 2004 získalo Divadlo Valmet možnost stálého působení na scéně Divadla v Celetné, kde již druhou sezónu uvádí jednu ze svých nejúspěšnějších inscenací „Zůstaň na lince“.

ÉLEKTRA

Ačkoli bylo toto klasické antické drama napsáno již v pátém století před naším letopočtem, je stále velmi aktuální. Sofoklova Élektra vychází z věčného příběhu rodiny, která nefunguje a postupně se rozpadá. Je to drama plné lásky a staré nenávisti, vypráví o neukojitelné vášni a zákeřné zradě, o upřímné touze odpustit sobě i ostatním, o nemožnosti pochopení a vcítění mezi nejbližšími a především o tom, že každý má svůj díl pravdy i viny. Která rodina se takovými tématy nezabývá? Která rodina ve svém středu neválčí?

Nová režijní koncepce se pokusila vsadit toto nadčasové téma do prostředí současné „patricijské“ rodiny, kde přes všechnu lásku rodiče bojují mezi sebou a děti bojují se svými rodiči. Élektra, opuštěná a bojující sama proti všem je izolovaná od vnějšího světa v jediné místnosti připomínající léčebnu pro duševně nemocné. Tak s ní také její okolí komunikuje a jedná - deptá.

Je krevní pouto opravdu poutem nejsilnějším? Takové otázky Sofoklés dramaticky vyostřil až do krajnosti a rodinný boj se tak stává zápasem na život a na smrt: matka se svým milencem zabíjí otce a „trest smrti“ na ní vykonají vlastní děti. Režijní koncepce se pokusila vsadit toto nadčasové téma do prostředí současné „patricijské“ rodiny, která se potýká s nepřekonatelnými bariérami, které mezi rodiče a jejich děti nemilosrdně postavil osud.

NOVÝ PŘEKLAD

Pro tento projekt byl připraven zcela nový překlad. Práce na tomto nelehkém úkolu trvala celý rok a na jeho tvorbě se podíleli MgA. Daniel Špinar a MgA. Lenka Chválová v čele s Alenou Bekovou, studentkou klasické řečtiny v Brně. Překlad nabízí mnoho nových dramatických poloh a netradičních výkladů a ačkoli neztrácí nic ze své dramatické síly a básnického kouzla, používá jazyk jednoduchý a dnešnímu člověku naprosto srozumitelný. Překladatelská tradice v Čechách postupně vyplodila představu, že Sofoklova tragédie je velice květnatá a archaicky mnohomluvná. Jenže tato její podoba byla zřejmě ovlivněna spíš dobovými konvencemi českého divadla, než konvencemi divadla antického. Originál je něčemu takovému velmi vzdálen, vyjadřuje se stroze, dokonce až surově. Básnické obrazy vznikají mimořádnou zhuštěností smyslu, mnohovýznamovostí jednoho slova, a ne květnatostí a zdobností. Především tyto jeho hodnoty se nový překlad snažil zachovat a vyzdvihnout.

INSCENAČNÍ TÝM

Tým, který se podílí na realizaci inscenace Élektra v Divadle v Celetné (překlad, výprava, režie, dramaturgie, produkce, hlavní role, scénická hudba i originální hudební nastudování), je složen převážně ze studentů a čerstvých absolventů vysokých uměleckých škol (zejména HAMU, DAMU a AVU). Touto inscenací chce Divadlo Valmet dát příležitost k tvůrčí práci mladým umělcům, jejichž vstup na pole profesionálního divadla se často setkává s velkým množstvím překážek. Ke spolupráci však Divadlo Valmet přizvalo také osvědčené profesionály, kteří se nebojí spolupracovat s generací mladší a předávat jí tak své cenné zkušenosti.

REALIZAČNÍ TÝM:

REŽIE: MgA. Daniel Špinar (absolvent DAMU)
DRAMATURGIE: MgA. Lenka Chválová (absolventka DAMU)
SCÉNOGRAFIE: BcA. Linda Jiříková (studentka DAMU)
HUDBA: Roman Pallas (student HAMU)
PRODUKCE: Marie Zemanová (studentka DAMU)
Lenka Stárková (studentka DAMU)

FOTO

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY: Martin Kámen (student AVU)

HRAJÍ:

ÉLEKTRA:
MgA. Jana Stryková (absolventka DAMU)
Natálie Topinková (absolventka Konzervatoře)

CHRÝSOTHEMIS:
MgA. Monika Zoubková (absolventka JAMU)

ORESTÉS:
Marek Němec (student DAMU)
MgA. Viktor Dvořák (absolvent DAMU)

AIGISTHÓS:
Marian Roden (Komedie,U Hasičů)

KLYTAIMÉSTRA:
Dana Syslová (Ungelt, Viola)

VYCHOVATEL:
Rudolf Stärz (člen ND)

CHÓR:
Eva Lecchiová (Divadlo F. X. Šaldy)
CHÓR:
Zuzana Onufráková (studentka DAMU)

PYLADES:
Jan Konečný (student DAMU)

Inscenece Élektra vznikla za přispění Magistrátu Hlavního města Prahy.
Pánské kostýmy věnovala, jako exkluzivní partner, firma Pietro Filipi.

(11.02.2005)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.