Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Creative Cities
Konference EU
Future City Game
Future City Jobs
Domů ArtsInfoPerforming artsFestivaly, představení
TechSoup

Malá inventura - 3. ročník festivalu nového divadla součástí projektu Nová síť

Vše, co jste chtěli vidět na nezávislé divadelní scéně a minulý rok jste to nestihli! Festival Malá inventura představí současné trendy v oblasti profesionálního autorského divadla. Od 23. do 27. února bude v divadle Alfred ve dvoře, v Universálním prostoru NoD a v Divadle Archa uvedeno 25 večerních představení, celkem 13 projektů současného českého fyzického, výtvarného, tanečního a interaktivního divadla. Malá Inventura nabízí výběr nejlepších projektů z autorské experimentální divadelní tvorby loňské sezóny. Na programu festivalu jsou pražské i regionální divadelní projekty, které jdou vždy napříč několika žánry. Malá inventura upozorňuje na tyto nové divadelní formy a jednotlivé talenty.

Festival je součástí projektu Nová síť zaměřeného na distribuci nezávislého divadelního umění a na vznik aktivních vztahů mezi umělci a kulturními prostory v krajích ČR. Malá inventura se může považovat za miniaturní českou divadelní "showcase" - obdobu zahraničních výběrových přehlídek.

Nově se festivalu účastní Divadlo Archa svým projektem Archa.lab, který má za cíl podobně jako Alfred ve dvoře a NoD vytvořit podmínky pro kontinuální autorskou tvorbu a umělecký výzkum.

Kompletní program ve formě katalogu najdete na www.alfredvedvore.cz/malainventurakatalog - v českém jazyce nebo na www.alfredvedvore.cz/smallinventory - v anglickém jazyce.

Projekty, které budou uvedeny:
Antigona: Odjezd! / Tyan (Plzeň)
Climax - Epigenesi / Off Ouro (Wroclaw)
Domovní requiem (zlá hra) / divadlo Líšeň (Brno)
Dr. Schreck Klinik - Das Blutig Kabinett / THEART OUT / ADRIATIK
Fragile / D. Giljanović a Krepsko
Chat - Nebezpečně snadné známosti / Jawa 450
Mama Luna / Veronika Švábová
Mezzo / Secondhand Women
Nickname / Skutr
Noise / Veronika Švábobá a Tomáš Procházka
Mr. Brufein / XXL
Osoby a obsazení / Krystýna Lhotáková a Ladislav Soukup
Slunce zapadá za základní školou / Těrigat (off program)
Věc - takzvaná "realita" / Petr Krušelnický

Tisková konference k festivalu Malá inventura 2005 se uskuteční 16. února 2005 od 11 hod. v kavárně NoD / Roxy, 1. patro, Dlouhá 33, Praha 1.

Přítomni budou ředitelé a dramaturgové divadel:
Ewan McLaren, Šárka Havlíčková /Alfred ve dvoře/, Ondřej David /Universální prostor NoD/ Ondřej Hrab /Divadlo Archa/

a partneři Nové sítě:
Roman Černík /JOHAN o.s., kulturní a sociální projekty Plzeň/ Jiří Dobeš /Terra Madoda o.s. Pardubice - Divadlo 29/ Jiří Vydra /Občanské sdružení Hradu Grabštejn, Liberec/ Dominika Špalková /Adalbertinum o.s., Hradec Králové/ Martin Klimeš /Bludný kámen o.s., Opava/

Jde o největší pražskou akci nového nezávislého autorského divadla. Letos na třech místech - Alfred ve dvoře, NoD, Divadlo Archa!!


NOVÁ SÍŤ

Přehlídka Malá inventura je součástí projektu Nová síť zaměřeného na distribuci nezávislého divadelního umění a na vznik aktivních vztahů mezi nezávisle tvořícími umělci, umělkyněmi a kulturními prezentačními prostory v krajích ČR.

Posláním projektu Nová síť je vytvoření stabilní sítě stálých prezentérských míst po celé České republice, která mají zájem pravidelně uvádět a zviditelňovat nezávislé divadelní projekty. Stálá prezentační místa budou zajišťovat kontakt s novými potencionálními spolupracujícími subjekty v krajích. Je nadějné, že tímto způsobem postupně vznikne propojení různých, avšak obdobně zaměřených, prezentačních prostorů pro nové formy živého scénického umění. Tato paralelní síť bude nabízet prostor pro profesionální prezentaci a cirkulaci divadelních projektů a věříme, že bude relevantní "alternativou" ke stávající síti kamenných divadel.

Nová síť se snaží alespoň partikulárně řešit problém chybějící infrastruktury pro prezentaci nezávislých divadelních projektů. Je aktivitou asistenční, koncepčně rozvojovou a obecně prospěšnou. Nová síť se stala průkopnicí na poli svého působení. V rámci českého nezávislého divadla neexistuje podobná paralela, která by se systematicky zabývala zviditelňováním umělecky hodnotných nezávislých projektů v krajích naší republiky.

ZVEME VÁS NA SETKÁNÍ

Nová síť v současné době hledá nová místa v regionech ČR, která mají zájem prezentovat ve svém kulturním zařízení, prostorách či v rámci jiné společenské akce /oslavy, sezónní slavnosti, městské festivaly etc./ kvalitní nezávislé divadelní umělecké projekty.

Nabízíme vzájemnou výměnu kontaktů, zajištění celostátní propagace projektu, možnost společného fundraisingu pro pokračování dalších projektových výměn.

Na informačním setkání Nové sítě v sobotu 26.2. od 14.00 v malém sále Divadla Alfred ve dvoře máte jedinečnou možnost se dozvědět veškeré potřebné informace o možnostech vzájemné spolupráce a o fungování Nové sítě přímo od realizačního týmu celého projektu. Připraveny pro vás budou mimo jiné i potřebné propagační materiály Nové sítě - katalogy, sestřihy všech představení na DVD a VHS, jejich promítání přímo v místě apod.

FUNGOVÁNÍ NOVÉ SÍTĚ

Podpora umělců a umělkyň
Každý rok si Nová síť vybírá vždy novou skupinu projektů, kterým chybí profesionální produkční zázemí a pomáhá těmto představením k co největšímu počtu repríz v regionech České republiky. Počet projektů, o které ročně NS pečuje je omezený (v roce 2005 je to 8 projektů).

NS přebírá za umělce a umělkyně větší část organizačních a produkčních prací, které souvisejí s reprízou každého konkrétního projektu. Nová síť hradí veškeré výdaje spojené s administrativní a organizační činností. Zároveň zaručuje stanovenou minimální výši honoráře pro každého člena uměleckého a technického týmu.

V budoucnu bychom každému projektu zařazenému do Nové sítě chtěli garantovat minimální počet odehraných představení během roku. Nová síť kontaktuje organizátory a promotéry ve všech krajích ČR a zve je "show case" nezávislých divadelních projektů Malá Inventura.

Podpora regionálních prezentérů
Nová síť nabízí prezentérům přehledný výběr kvalitních projektů - většinu mohou shlédnout během několika dní na festivalu Malá inventura.

Nová síť obrací svou pozornost zejména na menší regionální prezentérské prostory /malá divadla, kluby, galerie, netradiční prostory, kulturní domy apod./. Umožňuje jim uvést na programu hodnotné nezávislé umělecké projekty. Bez organizační i finanční podpory by tyto projekty byly v podmínkách regionů jen těžko uskutečnitelné. Okrajové žánry živého umění mají práci s budováním stálého publika v regionech teprve před sebou. Proto nemohou konkurovat nabídce komerčních zájezdových agentur a jsou jen těžko výdělečné.

Zkušenosti ukazují, že je nutné pokračovat v systému dotování jednotlivých projektů, protože v naprosté většině případů by se bez dotace nemohla tato představení odehrát. Nová síť ze svých zdrojů financuje zejména část honorářů, zapůjčení techniky či uhrazení dopravy, což vítají především menší regionální festivaly, kluby, studia a další prezentační prostory, které přestože mají zájem publika, nemají finanční zázemí ani technické vybavení, aby samostatně mohli uvádět nekomerční, nezávislé divadelní projekty.

FINANCOVÁNÍ

Nová síť funguje díky finančním dotacím - grantům, a za významné spoluúčasti občanského sdružení Motus (produkce pražského divadla Alfred ve dvoře) a jednotlivých prezentérských míst. V současné době usilujeme o stabilní finanční podmínky na základě spolufinancování NS (grantové žádosti podává nejen "centrála", ale i stabilní partnerská prezentérská místa v každém regionu ČR).


ROK 2004

Zařazené projekty
Apnie; Bliss; Čelisti; Fragile; Hlasokraj; Laufey; Mezzo; Na jejím gauči; Ragnarök; Robyn.Zone; Sekret; Všechna jediná; Žena, která zabila Boha

Výjezdy
Pod hlavičkou Nové sítě podařilo uskutečnit celkem 27 vystoupení.
V ČR se hrálo v 9 regionech, na 16 místech a 1 v SR.

Partneři NS
Podařilo se nám vytvořit užší okruh stálých spolupracujících prezentérských míst Nové sítě. Jejich zástupci se pravidelně setkávají a spolupodílí se na dalším vývoji projektu. Patří mezi ně např.: JOHAN o.s. - Plzeň; Terra Madoda o.s. (Divadlo 29) - Pardubice; Občanské sdružení Hradu Grabštejn - Liberec; Adalbertinum o.s. - Hradec Králové; Bludný kámen o.s. - Opava.

Ocenění
Uvádění nezávislých divadelních představení v jednotlivých krajích republiky se setkalo s velkým ohlasem jak u samotných umělkyň a umělců, tak u partnerských a prezentérských míst, i u publika. Pozitivně na něj reagovala i odborná veřejnost - Motus o.s. byl oceněn, mimo jiné, i za projekt Nová síť v rámci festivalu "…příští vlna / next wave…" poctou "Producentský počin roku."


ROK 2005

Zařazené projekty
Co jí malá ryba a No me llores; Fragile; Mama Luna a Noise; Mezzo; Mr. Brufein; Na jejím gauči; S tebou navždy; Věc - takzvaná "realita"

Priority
V druhém roce fungování hodláme rozšiřovat síť o nové prezentérské prostory v regionech ČR a pokračovat v podporování prezentace jednotlivých projektů.
Dalšími prioritami jsou pro nás: stabilizace produkčního zázemí projektu Nová síť a realizace výraznější celorepublikové propagace celého projektu.

Velká inventura - Nová síť v regionech ČR
V dubnu a květnu se uskuteční v regionálních partnerských místech Nové sítě putovní festival Velká inventura - konkrétně ve městě Pardubicích, Plzni, Opavě, Liberci a Hradci Králové.

Mezinárodní spolupráce
Působnost Nové sítě se rozšíří do blízkého zahraničí ( Slovensko, Polsko, Maďarsko ), případně do dalších zemí EU.
Spolupráce na mezinárodní úrovni se také bude rozvíjet díky faktu, že se projekt Nové sítě stal součástí mezinárodního networku JUNGE HUNDE. Jedná se o síť s desetiletou historií, která podporuje zejména práci mladých umělců a umělkyň. Zástupci Junge Hunde se v únoru 2005 zúčastní přehlídky Malá Inventura.

Kontakt:
Jarmila Pávková
koordinátorka projektu Nová síť

NOVÁ SÍŤ o.s.
Veverkova 28, Praha 7, 170 00
233 376 985
777 186 461
sit@alfredvedvore.cz
www.alfredvedvore.cz

(11.02.2005)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.