Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Creative Cities
Konference EU
Future City Game
Koncepce umění
Future City Jobs
Domů ArtsInfoPerforming artsFestivaly, představení
TechSoup

Premiéra v divadle Líšeň: Robinson

Srdečně Vás zveme na premiéru inscenace Robinson, která se uskuteční 14.1.2004 v 20.00hod. v Dělňáku Líšeň, Martina Kříže 1, Brno.

Divadlo Líšeň založili v Brně před pěti lety dva někdejší členové Studia Dům Evy Tálské jako nezávislý soubor zaměřený na původní a experimentální tvorbu - výtvarné a loutkové divadlo, hudební, zvukovou a pohybovou improvizaci. Hraje v divadlech, školách, rockových klubech a na festivalech po celé republice i v zahraničí. V rámci projektu Divadlo zapomenutému publiku navštěvuje dětské domovy, ústavy sociální péče, psychiatrické léčebny a podobná zařízení. Od března 2003 hraje pravidelně také v Dělňáku Líšeň (Martina Kříže 1, Brno), kde kromě uvádění vlatních inscenací pořádá i program zaměřený na mladé i zavedené, nezávislé a otevřené tvůrce.

V posledním roce zde bylo možné vídat kromě hostujících divadel a hudebních skupin dvě inscenace divadla Líšeň: loutkovou stínohru Sávitrí, vytvořenou na motivy staroindického eposu Mahábháraty, a maňáskovou inscenaci pro dospělé Domovní requiem (zlá hra), vycházející z drsné a lascivní poetiky lidového divadla a předkládající groteskní obraz konzumního životního stylu.

Na leden 2004 připravilo divadlo premiéru Robinsona, adaptace románu Daniela Defoa. Loutková inscenace na motivy příběhu o slavném trosečníkovi byla původně vytvořená v Chebském studiu Nítě (při Západočeském divadle Cheb), později přejatá a dopracovaná ve Studiu Dům. Nyní byla přezkoušena a dokončena v divadle Líšeň, stejně jako v předchozích verzích pod režijním vedením autorky adaptace, režisérky divadla Líšeň, Pavly Dombrovské.

Obnovená loutková inscenace je určená dospělým i starším dětem. Ze známého románu přebírá základní dějovou linku o nechtěném uvěznění na ostrově, a na jejím základě rozvíjí obecnější motivy. Mluví o snu, procitání do reality, a stálých návratech zpět k vysněnému světu. O dětství a bolestné proměně v dospělého, o zrání. Přes metr vysoké loutky vytvořily scénografky Jana Francová a Eva Krásenská v dílně brněnského výtvarníka Antonína Maloně. Kloubové postavy jsou vytesané s lipového a vrbového dřeva, jejich výraz se pohybuje od jemných rysů po syrové náznaky, od hladké tváře Robinsona, jeho maminky i Pátka, po hrubé figury se zbytky kůry a groteskními tělesnými detaily. Poetická inscenace je doprovázena živou hudbou a hrou na „větrostroj“ a „mušlostroj“.

Způsob práce divadla Líšeň je specifický, zahrnuje experimentování a hledání možností konkrétního divadelního tvaru, které trvá obvykle několik měsíců i let. Nových inscenací není během roku tolik, jako bývá v jiných divadlech zvykem, o to větší událostí je premiéra, byť v tomto případě přezkoušené incenace. A o to srdečněji na ni do Líšně zveme.

Premiéra proběhne 14.1. 2004 v 20.00, první repríza 18.1. v 16.00, na Dělňáku Líšeň, Martina Kříže 1, Brno

Kateřina Bartošová

(05.01.2004)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.