Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Future City Jobs
Creative Cities
Symposium Ostrava
Future City Game
Konference EU
Domů ArtsInfoPerforming arts
TechSoup

Sympozium pro divadelní režiséry v Praze: Téma je Téma

se bude konat během mezinárodního divadelního festivalu Čtyři + čtyři dny v pohybu ve dnech 22. – 24. května 2004 (so-ne) v rámci projektu Stage in Motion v Praze, Česká republika. Zájemci se mohou hlásit do 1. března.

Během třídenního symposia se setkají umělečtí ředitelé divadelních festivalů a další důležití divadelní organizátoři z České republiky a zahraničí, aby diskutovali o otázkách a problémech dramaturgie současných divadelních festivalů.

Sympozium se bude skládat z různých částí (workshopy, prezentace, konference, atd.). Program bude zahrnovat:

 • Prezentace jednotlivých mezinárodních divadelních festivalů
 • Diskuse k současnému stavu dramaturgie divadelních festivalů s prezentací umělců, producentů a novinářů
 • Veřejná diskuse českých uměleckých režisérů k problémům vyskytujících se v České republice
 • Workshopy pro české nezávislé umělce na téma, jak prezentovat sám sebe (příprava prezentačních materiálů, videa)
 • Přednáška Hidenaga Otori – uměleckého ředitele Laokon Festivalu v Hamburgu “Úloha kritika na festivalu”
 • Přednáška Lois Keiden na téma Dramaturgie live art projektů

Speciální doprovodný program nejnovějších a nejlepších českých divadelních představení (včetně festivalových představeních a dalších představeních v Praze) bude připraven pro zahraniční hosty sympozia. Zahraniční ředitelé festivalů budou mít možnost zúčastnit se „speciálního doporučeného programu“.

Sympozium vzniká ve spolupráci organizací Čtyři dny o.s., Divadelní ústav Praha a Svět a divadlo.

Deadline pro zájemce symposia je 1. března 2004, kontakt:
Sodja Zupanc Lotker, Divadelní ústav Praha, Celetná 17, 110 00 Praha 1, Česká republika, e-mail: sodja.lotker@theatre.cz, telefon: +420 224 809 176.


Symposium for Theater Directors in Prague - May 22-24, 2004

partnership: Four Days in Motion Festival
Stage in Motion Symposium: Task of a Theatre Festival Today (Theme is the Theme)
May 22 - 24, 2004 (Saturday - Monday)
Prague, Czech Republic during the Four Days in Motion International Theatre Festival
Over the course of three days artistic directors of theatre festivals and other important theatre administrators will gather in Prague to discuss the questions and problems of artistic direction and dramaturgy of theatre festivals today and will have a possibility to present their festivals to the Czech public.

The event will consist of a number of different actions (workshops, presentations, conference etc.).
The program of event will include:

 • Presentations of individual international theatre festivals
 • Discussion on state of contemporary theatre festival artistic directions, with the presence of artists, producers and journalists,
 • Public debate of Czech artistic directors of theatre festivals on problems occurring in the Czech Republic,
 • Workshops for Czech independent artists on how to prepare the presentational material,
 • Lecture by Hidenaga Otori - artistic director of Laokon Festival Hamburg"Task of a Critic in a Festival"
 • Lecture by Lois Keiden on dramaturgy of live art projects

A special program of the latest and best Czech theatre performances (including festival performances and other performances in Prague) is arranged as an accompanying program. The foreign festival directors will have access to annotations of the shows, "special request program" and a team of experts to accompany them.

The event is co organized by The Four Days Association, Theatre Institute Prague and Svet a divadlo - theatre magazine.

If you are interested in taking part in the event please contact us before March 01, 2004 at:
Sodja Zupanc Lotker, Theatre Institute Prague, Celetna 17, 110 00 Prague 1, Czech Republic, e-mail: sodja.lotker@theatre.cz, phone: +420 224 809 176.

(25.02.2004)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.