Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Konference EU
Future City Jobs
Creative Cities
Future City Game
Koncepce umění
Domů ArtsInfoPerforming arts
TechSoup

XVI . Festival Forfest Czech Republic 2005

Mezinárodní festival současného umění s duchovním zaměřením – Kroměříž 19. – 26. 6. 2005. Festival pořádaný v Kroměříži již od počátku 90-tých let, soustřeďující se na současnou hudební výtvarnou scénu a řešící problém návratu duchovních obsahů do soudobého umění. Festival každoročně pořádá Umělecká iniciativa pod záštitou Ministerstva kultury ČR, Arcibiskupství Olomouc, za spoluúčasti dalších významných institucí společenského a kulturního života.

Mezinárodní festival FORFEST naplňuje myšlenku evropské spolupráce na poli soudobé kultury jako člen prestižní asociace European Conference of Promoters of New Music se sídlem v Amsterodamu. Forfest má v této souvislosti oprávněné postavení vysoce kvalitní aktivity středoevropského dopady. (Ivo Medek – Hudební rozhledy 9/96). Za dobu svého trvání festival hostil množství vynikajících osobností; spolupracoval a je ve stálém kontaktu s elitními tvůrčími formacemi a institucemi doma i v zahraničí: Ateliér 90, SDH, SNH Praha, Ars Incognito, DAMA DAMA, Goethe Institut, ICCM Salzburg, ASU (USA), SIAC Francie, ECPNM Holandsko…

Atraktivnost podtrhuje i mimořádné prostředí, v němž se jednotlivé akce festivalu konají Arcibiskupským zámkem počínaje a nádhernými prostorami kroměřížských kostelů a zahrad konče. Festival pravidelně spolupracuje s Českou televizí a Českým rozhlasem na celovečerních záznamech vybraných koncertů; v závěru devadesátých let se stal důležitou událostí s jasně profilovanou dramaturgií tvořící výrazný přínos soudobé kultuře.

Festival pořádá Umělecká iniciativa pod záštitou Ministerstva kultury ČR, České komise UNESCO, Arcibiskupství Olomouc za spoluúčasti města Kroměříže, Krajského úřadu ve Zlíně, proboštství Kroměříž, Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži, ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska, National Endowment USA, The Gaudeamus Foundation, Česko-rumunskou společností, Hudební nadací OSA, Společnosti pro duchovní hudbu a Polským Institutem Praha, za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Fondu kultury Zlínského kraje a Českého hudebního fondu v Praze.

Program a další informace o festivalu naleznete na stránkách:

www.forfest.cz
a
www.forfest.cz/forfest/prog/05.htm

(14.06.2005)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.