Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Konference EU
Creative Cities
Koncepce umění
Future City Game
Symposium Ostrava
Domů ArtsInfoTexty, literatura
TechSoup

První pražský mezinárodní festival poezie

vznikl na popud umělců žijících v Praze, kteří zde postrádali platformu, na níž by se mohli setkávat básníci a performeři v mezinárodním kontextu. Festival, který se koná 16.-22. května 2004 je zaměřen jak na místní a regionální básníky, tak na básníky ze vzdálených končin jako je Indie, Austrálie, Singapur a Spojené státy. Záměrem festivalu je uspokojit dlouhotrvající potřebu pražské literární komunity a podpořit kulturní výměnu mezi spisovateli, vydavateli, nakladateli a institucemi, která bude více než pouhou literární akcí. Festival uvítá širokou účast všech, kteří se zajímají o stav současné poezie.

První pražský mezinárodní festival je založen na spolupráci všech zúčastněných. Festival organizuje studijní program Interkulturní studia Univerzity Karlovy ve spolupráci s knihkupectvím Shakespeare & Sons. PPMFP je nezisková událost.

Další podrobnosti o festivalu najdete na adrese www.geocities.com/praguepoetryfestival

Festivalu se zúčastní m.j. tito autoři: Gaby Bila-Gunther (Austrálie); Franz Josef Czernin, Fritz Widhalm (Rakousko); Martin Reiner-Pluháček (ČR); Odillo Stradický; Jaroslav Pizl (ČR); "Kollaps" [Jaroslav Rudiš, Alex Švamberk, Pavlína Medunová] (ČR/Německo); Schloss Tegal (USA); Martin Zet’ (ČR); Huguette Vertongen (Belgie); Todd Swift (Kanada); Vít Kremlička, Věra Chase, Šimon Šafránek (ČR); Kai Nieminen, Anselm Hollo (Finsko); Sandor Kanyadi, Paul Sohar (Maďarsko); Sudeep Sen (Indie); Trevor Joyce (Irsko); Tadeusz Pioro, Andrzej Sosnowski (Polsko); Angelina Polonskaya (Rusko); Vanessa Fernandez, Desmond Kon, Noelle Perera (Singapur); Tomaz Šalamun, Aleš Debeljak (Slovinsko); Drew Milne, Rod Mengham (Velká Británie); Charles Bernstein (USA); Peter Sulej, Martin Solotruk (Slovensko); Nichita Danilov (Rumunsko) ... Festivalu se též zúčastní následující umělci žijící v Praze: Travis Jeppesen, Laura Conway, Phil Shoenfelt, Vincent Farnsworth, Gwendolyn Albert, Jeff Buehler, Louis Armand. Podrobnosti o dalších vystoupeních budou oznámeny před začátkem festivalu.

Další podrobnosti rádi sdělí Louis Armand a Roman Kratochvíla: praguepoetryfestival@yahoo.co.uk nebo info@shakes.cz Tel. 271740839


The 1st PRAGUE INTERNATIONAL POETRY FESTIVAL, 16-22 May, 2004

The Prague International Poetry Festival satisfies a long-standing need in Prague for a major literary event with an organic Prague-base, focusing on local and regional poets, as well as poets from as far afield as India, Australia, Singapore, and the United States. The Festival has an entirely Prague-based organisation, with an international orientation. The purpose of the festival is to foster cultural exchange between writers, editors, publishers and institutions beyond the mere spectacle of a "literary show." The Festival invites a broad participation by all those concerned with the state of contemporary poetry.

Further programme details can be found at www.geocities.com/praguepoetryfestival

Invited performers include: Gaby Bila-Gunther (Australia); Franz Josef Czernin, Fritz Widhalm (Austria); Martin Reiner-Pluhacek (Czechia); Odillo Stradicky; Jaroslav Pizl (Czechia); "Kollaps" [Jaroslav Rudis, Alex Svamberk, Pavlina Medunová] (Czechia/Germany); Schloss Tegal (USA); Martin Zet’ (Czechia); Huguette Vertongen (Belgium); Todd Swift (Canada); Vit Kremlicka, Vera Chase, Simon Safranek (Czech); Kai Nieminen, Anselm Hollo (Finland); Sandor Kanyadi, Paul Sohar (Hungary); Sudeep Sen (India); Trevor Joyce (Ireland); Tadeusz Pioro, Andrzej Sosnowski (Poland); Angelina Polonskaya (Russia); Vanessa Fernandez, Desmond Kon, Noelle Perera (Singapore); Tomaz Salamun, Ales Debeljak (Slovenia); Drew Milne, Rod Mengham (UK); Charles Bernstein (USA); Peter Sulej, Martin Solotruk (Slovakia); Nichita Danilov (Romania) ... The Festival will also feature Prague-based writers: Travis Jeppesen, Laura Conway, Phil Shoenfelt, Vincent Farnsworth, Gwendolyn Albert, Jeff Buehler, Louis Armand. Additional performances will be announced in the lead-up to the Festival.

For further information, please contact Louis Armand or Roman Kratochvila praguepoetryfestival@yahoo.co.uk or info@shakes.cz Tel. 271740839

(26.04.2004)
ProCulture

  © 2003-2020 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2020 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.