Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Creative Cities
Future City Jobs
Konference EU
Future City Game
Koncepce umění
Domů ArtsInfoVizuální umění a nová media
TechSoup

Dny otevřených ateliérů výzva umělcům a galeriím

Ve dnech 24. a 25. října 2009 dává mezinárodní projekt Kulturní most možnost všem umělcům a umělkyním působícím v jižních Čechách (ať v ateliéru či galerii) pozvat veřejnost do svého ateliéru a dílny, předvést techniku své tvorby, prezentovat ji a promluvit si s návštěvníky o svém díle. Tato akce je příležitostí k navázání nových kontaktů s milovníky umění a k seznámení veřejnosti s tvorbou trochu jinak než jen na výstavě. Nově se v letošním roce mohou zapojit i galerie a zúčastnit se na doprovodném programu. Akci otevřené ateliéry v jižních Čechách předchází ve dnech 17 a 18. října 2009 otevřené ateliéry v  Dolním Rakousku. Testování jihočeských otevřených ateliérů probíhalo v roce 2008 v Českém Krumlově a Českých Budějovicích. Kulturní most zaznamenal reakce umělců na tuto akci. 
Ideální představou organizátorů je, že by vystavující autor byl v galerii osobně přítomen. Dny otevřených ateliérů by to jistě obohatilo a přispělo k pestřejší škále možných výtvarných zážitků.

K dnešnímu dni se do projektu hodlá zapojit na 100 subjektů.

Jihočeským dnům předcházejí otevřené ateliéry v Dolním a Horním Rakousku, které proběhnou 17. a 18. října 2009.

 
Více informací a přihláška jak pro umělce samotné, tak pro galeristy je ke stažení na stránkách Kulturního mostu v odkazu zde, pro bližší informace kontaktujte Radku Doležalovou, doležalova@kulturni-most.cz, 777 753 386.
Reakce umělců na otevřené ateliéry
Po celodenním povídání byl výtvarník a malíř Miroslav Konrád rád, že se natáhl. V jeho ateliéru bylo dvanáct lidí. „Hned v deset přišel soused se dvěma ratolestmi, které zde kreslily až do půl jedné. Ve dvě hodiny přišly dvě tety mé polovičky i s babičkou. Před třetí se zastavily dvě třicítky a prohlídly celý atelier - našly to na internetu. Byly nadšené a řekly, že by rády ještě jednou přišly, možná něco koupit...Ve čtyři hodiny zazvonili dva mladíci, kravatu, bílou košili, sako doplňovala taška plná biblí, tak jsem je pozval dovnitř a spolu s dívkami jsme hovořili o početí a schopnosti dívek tvořit ba co dím , vytvářet nový život. Obě měly už těhotenství za sebou a souhlasily se mnou - také si nemohly vybrat mezi bohy -i Višnu a Aláh měl i podle nich své chyby. Odešli spokojeni s malbou i s filozofickým podtextem setkání a během deseti minut přišla dvojice amatérských malířů se dvěma vnučkami, které se viditelně nudily. Vzal jsem je do atelieru a tam jsem jim ukázal, jak se dělá akvarel - namaloval jsem tu mladší vnučku v její žokejské čapce, přestaly se nudit a při každém dotyku štětce na papír nadšením kulily oči. Odešli s akvarelem ještě mokrým a hovořili o snovém odpoledni, spojeným s kurzem malby akvarelu. Litoval jsem, že jsem nevyužil vaší nabídky asistentky - příští rok bych ji využil - stála by mi mo-delem na rozmalovaný obraz a určitě by se alespoň dostala anonce na DEN OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ: KONRÁD MALUJE AKT OD JEDNÉ DO PĚTI HODIN - myslím, že bych měl narváno!!! Možná, že by přišel i kouzeník,“ popsal Miroslav Konrád. Také on se staví za větší propagaci akce. „Měla to doprovodit výstava zúčastněných autorů, alespoň na dva dny před akcí, když ne na týden. Mapku je nutno zjednodušit a označit ateliery už na plakátech,“ uzavřel.
Den otevřených ateliérů proběhl uspokojivě také u Jaroslava Effmerta ve Skelné huti u Hluboké. „Přišlo cca dvacet lidí. Já jsem tam byl bohužel jen krátce, musel jsem do Krumlova a tak to bylo na sklářích. Jenže staří skláři z Chlumu nejsou moc komunikativní, tak nevím jak je to nadchlo. Každopádně musím být příště přítomen. Jen tak dál,“ povzbudil akci Effmert.”

Další reakce najdete zde


O projektu:

Kulturní most je mezinárodní projekt, podpořený Evropským strukturálním fondem, který si klade za cíl překlenout hranice zemí a propojit dvě osobité kulturní oblasti. Základním pilířem Kulturního mostu je Dolnorakouská kulturní síť (Kulturvernetzung Niederösterreich dále jen KV NÖ) a její nově vznikající protějšek Jižní síť (zrozená z iniciativy Baziliky o.p.s.), která navazuje na rakouské zkušenosti.

Projekt vznikl z iniciativy KV NÖ a Ing. Františka Štangla, radního jihočeského kraje pro  kulturu. Po vzoru KV NÖ vznikne na jihočeské straně kompletní databáze kulturních subjektů (umělců i pořadatelů kulturních akcí) a dlouhodobý kalendář jejich aktivit. Ten bude zveřejňován na připravovaném kulturním webu. Jeho součástí bude  poradenství v oblasti možnosti vícezdrojového financování, vypracovávání projektů, společné propagace atd. Mezi hlavní úkoly projektu patří vytvoření ucelené platformy pro rychlou a kompletní orientaci v kulturním dění regionu pro občany, turisty a také pro kulturní subjekty a veřejnou správu. Kulturní most - Jižní síť se stane prostředkem pro aktivní vzájemnou komunikaci kulturních subjektů a společným nástrojem propagace kultury a získávání prostředků ze soukromých i veřejných zdrojů. Projekt umožní aktérům v oblasti kultury lépe společně využívat potenciál kultury ve spojení s cestovním ruchem, podílet se na nákladech spojených s uváděním špičkových interpretů, představování významných domácích i zahraničních projektů. Obecným cílem projektu je podpora kulturního dialogu a různorodosti místního kulturního života s důrazem na decentralizaci.

(20.08.2009) ZDROJ: Bazilika o.p.s.
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.