Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Koncepce umění
Future City Game
Creative Cities
Symposium Ostrava
Konference EU
Domů ArtsInfoVizuální umění a nová media
TechSoup

Foto typo živě

Obrázek k článku Foto typo živě

7. – 15. 9. 2005, otevřeno: 14 - 20 hodin.
Osmidenní výstavní a diskusní projekt se zaměřuje na zkoumání vzájemných vazeb dvou úzce spjatých oborů vizuální komunikace – grafického designu a fotografie.

V rámci projektu se ve třech panelových diskusích se setkají osobnosti grafického designu, fotografie, teorie umění a mediální odborníci. Hovořit budou o vazbách fotografie a textu, principech, možnostech a praxi „mediálního provozu“, práci fotografů, grafických designérů, editorů a artdirectorů.

Langhans Galerie Praha a Kód (sborník nejen o vizuální komunikaci) Vás srdečně zvou k účasti či návštěvě projektu foto typo živě - mezioborové diskuze / výstavní projekt

7.–15. 9. 2005, otevřeno: 14 - 20 hodin (7. 9. od 17 hodin)

zahajovací blok: středa 7. 9. 2005 od 17 hodin

Langhans Galerie Praha, Vodičkova 37, Praha 1, otevřeno denně 14–20 hodin

pořádá Langhans Galerie Praha a Kód ve spolupráci s FAMU

Ve třech panelových diskusích se setkají osobnosti grafického designu, fotografie, teorie umění a mediální odborníci. Hovořit budou o vazbách fotografie a textu, principech, možnostech a praxi „mediálního provozu“, práci fotografů, grafických designérů, editorů a artdirectorů. V prostorách galerie budou vystaveny práce autorských dvojic připravené pro tento projekt, projekce historické reflexe vztahu fotografie a textu v tištěných médiích a v čítárně galerie budou k dispozici aktuální ročníky vybraných periodik vztahujících se k této oblasti. Po dobu trvání výstavy bude možné shlédnout záznamy z panelových diskusí. K projektu bude vydána tematicky koncipovaná příloha sborníku Kód (www.kodexdesign.net) a bude zajištěn doplňkový prodej vybraných domácích a zahraničních publikací a periodik.

Přednášky a následné panelové diskuze
Bloky sestávají z úvodní prezentace/přednášky – cca 30–45 minut, následuje diskuze cca 60–90 minut, moderuje Alan Záruba

středa 7. 9. od 17:00
téma 1) proč mluvit a psát o grafickém designu a fotografii

čtvrtek 8. 9. od 17:00
téma 2) fotografie a text – principy a možnosti

pátek 9. 9. od 17:00
téma 3) kde končí realita?

Diskuze budou zaznamenány a sestříhány do projekcí – 3 hodinové bloky, prezentované po dobu výstavy v suterénu galerie. Další projekce představí reflexi vztahu fotografie a textu v tištěných médiích.

Výstavní panely v přízemí, 1. a 2. patře budou tématicky zpracovány od vyzvaných autorů/teoretiků.

Kurátoři projektu: Markéta Hanzalová, David Korecký, Michal Rydval

Bude zajištěn doplňkový prodej publikací a periodik vztahujících se k tématu.

Panelové diskuse jsou volně přístupné veřejnosti; program v českém jazyce; kavárna v přízemí galerie v provozu; vstupné na výstavu 30 Kč.

Bližší informace na: www.langhansgalerie.cz

(01.09.2005)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.