Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Future City Game
Konference EU
Future City Jobs
Creative Cities
Domů ArtsInfoVizuální umění a nová media
TechSoup

Galerie Langhans končí v červenci 2011

Přinášíme stanovisko Zuzany Meisnerové Wismer, iniciátorky a majitelky Langhans Galerie Praha k ukončení výstavní činnosti  jedné z nejvýraznějších fotografických galerií nejen v Praze, nýbrž ve středoevropském prostoru. Galerie Langhans obohacovala kulturu v Praze od roku 2003 řadou ojedinělých výstavních projektů. Z tiskového prohlášení vyplývá, že aktivity k zachování a propagaci Archivu Langhans budou pokračovat i nadále s obvyklou intenzitou a prostory galerie Langhans budou i nadále sloužit kulturním účelům.
 
Stanovisko Zuzany Meisnerové Wismer

Langhans Galerie Praha – od roku 2003 neziskový prostor pro fotografii – s ukončením výstavy Now + Wow dne 9.7.2011 uzavírá svoji výstavní činnost. K tomuto nesnadnému rozhodnutí jsem přistoupila z osobních důvodů.

Zvláštní poděkování patří Walteru Kellerovi, od začátku roku 2011 kurátorovi galerie, za jeho pochopení vůči tomuto kroku. S jeho osobou a jeho prací nemá toto mé rozhodnutí nic společného – naopak vyjadřuji respekt jeho profesionálnímu přístupu a tvůrčí energii, se kterou se ujal svých dvou prvních výstav.

Aktivity k zachování a propagaci Archivu Langhans pokračují s obvyklou intenzitou. O našich plánech i dosažených výsledcích Vás budeme informovat. Počítáme s tím, že prostory galerie Langhans budou nadále sloužit kulturním účelům.

Společně s mým manželem Rolfem Wismerem, spoluiniciátorem Langhans Galerie Praha upřímně děkujeme: všem spolupracovnicím a spolupracovníkům, kteří se od roku 2003 podíleli na vytvoření čtyřiceti výstav a četných doprovodných akcí, a stali se tak duší tohoto prostoru a jeho náplně, všem fotografkám, fotografům, umělkyním, umělcům a kurátorům, kteří svými díly a svou prací přispěli k podobě a kvalitě Langhans Galerie Praha, všem institucím, zvláště Ministerstvu kultury a Magistrátu hl. města Prahy, a sponzorům, kteří nás v uplynulých letech finančně podpořili. novinářkám a novinářům, kteří o galerii Langhans podávali zprávy, našim abonentům, kteří byli pro nás velkou vzpruhou, a Vám všem - návštěvnicím a návštěvníkům z Prahy, z České republiky a z ciziny, kteří jste svým zájmem potvrzovali smysluplnost práce nás všech.

Naplňuje nás hrdostí, že jsme se osm let podíleli na obohacení kulturního výrazu Prahy.

Zuzana Meisnerová Wismer,
iniciátorka a majitelka Langhans Galerie Praha
červen 2011

Statement Walter Keller
Jako kurátor, který byl pouze velmi krátkou dobu zodpovědný za Langhans Galerii Praha, pochopitelně hluboce lituji brzkého uzavření této instituce. Mezinárodní fotografická scéna ve východní Evropě ztrácí jedno z mála nekomerčních míst, které se věnuje zprostředkování současné umělecké fotografie. Respektuji zároveň rozhodnutí majitelů, které mne překvapilo, i jejich dosavadní angažmá pro současnou fotografii.

Osobně se budu opět věnovat svým vlastním projektům, např. důležité výstavě ve Švýcarském národním muzeu v roce 2012, své vlastní galerii „Walter Keller Galerie“ v Curychu, a produkci limitovaných edic knih s umělci stejně tak jako kurátorství dalších projektů.

Byla to fascinující, i když příliš krátká doba v Praze a já děkuji všem, kteří mne přátelsky přijali a mou práci, kterou jsem právě započal, s uznáním, nebo – což je stejně důležité – kriticky sledovali.

V italštině existuje přísloví: "Quando si chiude una porta si apre un portone" – když se jedny dveře zavírají, otevírá se jinde brána. Doufám, že toto přísloví bude platit někdy v budoucnu i pro Langhans Galerii Praha. V tomto smyslu se loučím s pozdravy Vám všem, stay tuned! Walter Keller

Případné dotazy prosíme posílejte výhradně e-mailem:

Zuzana Meisnerová Wismer
zm@langhansgalerie.cz
www.langhansgalerie.cz

Walter Keller
info@langhansgalerie.cz
webové stránky: www.kellerkunst.com

(21.06.2011) ZDROJ: Galerie Langhans
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.