Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Konference EU
Creative Cities
Koncepce umění
Future City Jobs
Future City Game
Domů ArtsInfoVizuální umění a nová media
TechSoup

Brno Art Open 2009 - Sochy v ulicích

Akci Sochy v ulicích - Brno Art Open 2009 pořádá město Brno a Dům umění města Brna. Po úspěšném nultém ročníku se brněnská radnice rozhodla založit tradici setkávání výtvarného umění a publika mimo galerijní prostředí. Letošní ročník, který má bohatou dramaturgii přitáhl i umělkyni českého původu Magdalenu Jetelovou. Během akce bude představeno 14 autorů z Česka, Slovenska, Polska a Německa. Součástí letošního ročníku je projekt Kontejnery umění, který pořádá občanské sdružení Uff!Art a je určen vybraným autorům do 30 let. Přehlídka potrvá do 30. srpna 2009

V rámci  akce Sochy v ulicích - Brno Art Open 2009 pořádané městem Brnem a Domem umění města Brna se již podruhé zaplní  centrum moravské metropole vybraným souborem výtvarných děl, která využívají mimořádnosti brněnského městského interiéru a samotné médium veřejného prostoru. Po úspěšném nultém ročníku se brněnská radnice rozhodla založit tradici setkávání výtvarného umění a publika mimo galerijní prostředí. Záměrem letošního ročníku je, kromě vytvoření vyvážené a zároveň bohaté výstavní dramaturgie, přitáhnout i významné osobnosti světové výtvarné scény. Tuto roli na splnila účast výtvarnice českého původu Magdaleny Jetelové. Během akce bude prezentováno 14 autorů z Česka, Slovenska, Polska a Německa. Součástí letošního ročníku je projekt Kontejnery umění, který pořádá občanské sdružení Uff!Art a je určen vybraným autorům do 30 let. Novinkou je také řada doprovodných akcí pod názvem Živo(t) v ulicích. Přehlídka potrvá do 30. srpna 2009. 

Doprovodné akce by měly napomoci s výkladem jednotlivých uměleckých prací nebo umocnit dobrodružství jejich objevování, ale také přivést do centra města nové prvky využívání veřejného prostoru.

Živo(t) v ulicích zahrnuje: 

Průvodcovské přednášky

Prohlídka vystavených objektů s kurátory výstavy Ateliers Open 
Ojedinělá příležitost setkat se s brněnskými výtvarníky a možnost vidět umělecká díla tam, kde vznikají. V spolupráci s občanským sdružením Magma.

Urban Reset
Série projektů věnujících se revitalizaci městských prostorů, objevování zašlých krás a oživování urbánních legend.

Living Undergound/workshop
Living Underground je laboratoř na zkoumání a hledání řešení problémů souvisejících s grafickým designem, architekturou, komunikací a sociálním prostředím. Čtyřdenní workshop povedou lektoři Marcel Benčík, Braňo Matis a Martin Jančok z designérské skupiny 1977 (SK).

Urban Kafe
Skvělá káva a umělecký zážitek na netradičních místech.

Noc tanga
Argentinský tanec mezi tanečníky sochaře Michala Gabriela

Kontejnery umění

PŘEHLED AUTORŮ A VYSTAVENÝCH OBJEKTŮ

Krystian Czaplicky
Minimalistický objekt polského umělce: přesně opracovaný kamenný geometrický tvar zapuštěný v betonové bázi, tvarovaný autorem, je umístěn v topograficky přesně vymezené lokalitě, na imaginární ose mezi budovami brněnských uměleckých škol.
Umístění: park Špilberk

Tomáš Džadoň
Funkční Portál, imitující součást panelových domů – sídlištní architektury 70. let: bude instalován na vchodu starého domu v centru města. Vytvoří tak kontrast staré, původní architektury s cizorodým prvkem, rozšířeným v období výstavby panelových sídlišť, jako symbol spojení dvou stylově i ideově protichůdných architektonických pojetí.
Umístění: Jakubská 7

Otto Herbert Hajek
P 495 – Reliefplastik: reliéfní plastika německého sochaře českého původu z družebního města Stuttgart (dlouhodobá zápůjčka) je umístěna na nádvoří Nové radnice. Objekty O. H. Hajeka (+2005), určeny jak pro interiér, tak pro veřejný prostor a fasády budov, jsou převážně z oceli a betonu, vycházejí z geometrického tvarosloví.
Umístění: nádvoří Nové radnice

Milan Houser
Leskymoid: autor reaguje na dílo rakouského sochaře Hanse Kupelwiesera, které vzniklo v rámci loňské sochařské přehlídky na nádvoří Domu pánů z Kunštátu, a parafrázuje jeho tvar i strukturu překrytím textilií, měnící povrchové kvality i barevnost kovového objektu. Jeho další prací je vertikální instalace z dřevěných židlí Sloupec: dynamická spirála, rozpínající se do prostoru členitou konturou monumentálního objektu.
Umístění: Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9 a Malinovského náměstí

Michal Gabriel
Hráči Michala Gabriela představují charakteristickou ukázku umělcovy figurální tvorby z posledního desetiletí, v níž nacházíme jak narativní prvky, tak alegorické významy a symboliku. Příběhy různě situovaných sestav figur monumentálního měřítka, v jejichž tvarosloví lze spatřovat symboly stability a síly, se proměňují v souvislosti s jejich  lokalizací.
Umístění: Moravské náměstí a dvůr Uměleckoprůmyslového muzea MG, Husova 14
Dům umění města Brna / Brno Art Open 2009 – Sochy v ulicích / 31 05 – 30 08 2009
www.dum-umeni.cz / www.brnoartopen.cz

Dalibor Chatrný
Kameny: autor revokuje půdorys kostela sv. Mikuláše, který dominoval prostoru dnešního náměstí Svobody – neopracované kamenné kvádry umístěné po obvodu opěrného systému stavby připomínají existenci v minulých stoletích zbořeného gotického chrámu.
Umístění: náměstí Svobody

Magdalena Jetelová
Dýchající dům: pro realizaci svého záměru vytvořit vizuální i akustickou iluzi dýchající budovy umělkyně využila funkcionalistickou architekturu brněnského hotelu Avion. Okna hotelu budou po dobu sochařské přehlídky vybavena zařízením, jež oživuje statickou hmotu objektu evokací živého dýchajícího organismu.
Umístění: hotel Avion, Česká 20

Pavla Kačírková
Ovce: stádo litinových ovcí – odlitků vyrobených technikou lití kovu do písku, do něhož byla přenesena plynulá automatická kresba, bude umístěno na Domě umění. Instalace vytvoří kontrast subtilně působícího zástupu ovcí, lemujících horní okraj budovy, s funkcionalisticky rekonstruovanou architekturou.
Umístění: Dům umění, Malinovského 2

Václav Kyselka
Objekt Odpoutání koňské síly, rotační závěsná socha umístěná v blízkosti Staré radnice, představuje analogii k jednomu z legendárních symbolů města – brněnskému krokodýlovi, zavěšenému v průchodu radnice.
Umístění: ulice Průchodní

Dominik Lang
Projekt Návštěva v bývalé galerii Na bidýlku je věnován výstavním aktivitám nedávno zesnulého galeristy Karla Tutsche. Prázdný prostor připomene existenci galerie, která svou orientací na neoficiální umělecké struktury, na osobité umělecké projevy i umělce-solitéry znamenala velký přínos pro brněnskou uměleckou scénu. D. Lang se tak záměrně zřekl klasické sochařské práce nebo práce s prostorem a soustředil se na historii a paměť místa, spojené s osobností galeristy Karla Tutsche.
Umístění: Václavská 14/16

Tomáš Medek
Dva objekty – několikanásobně zvětšená mandarinka a banán – jsou vytvořeny pomocí prostorové polygonální kovové sítě, vyjadřující realistický tvar virtuální formou, která umožňuje vhled do vnitřního prostoru objektu. Umístění uprostřed kruhového záhonu evokuje obří ovocnou mísu.
Umístění: Žerotínovo náměstí

Tomáš Moravec
Osvobozená špulka: monumentální hračka-objekt, inspirovaný dětským traktůrkem ze špulky od nití, gumy a špejlí, kontrastuje svým naivním vzhledem, měřítkem a konstrukcí s asociacemi, s nimiž je spojen ve své původní podobě. Mění tak pohled na předměty, působící jako užitné, přitom v:? :šak vycházející ze zcela odlišných podnětů.
Umístění: fontána před Janáčkovým divadlem

Vratislav Karel Novák
Planety, Nakloněné kruhy: oba objekty charakterizují principy příznačné pro umělcovu tvorbu – konstruktivistické tendence a využití kinetického principu formou valivého pohybu. Kovové variabilní objekty nepostrádají vtip i hravost, pohyb dokresluje a proměňuje tvarovou kompozici objektů monumentálního i komornějšího měřítka.
Umístění: Jakubská ulice, schodiště před Janáčkovým divadlem

André Tempel
Návštěvníci: objekty německého umělce A. Tempela, instalované na střeše a fasádě budovy a ve větvích stromu, svým tvaroslovím i barevností evokují charakter záhadného obludného cizopasníka. Rozměrné exponáty ve tvaru koule s ostny iritují svým umístěním a asociují různorodé výklady svého významu; vzniká dynamický vztah k místu, s nímž jsou spojeny.
Umístění: Dům pánů z Kunštátu, stromy v parku Koliště

Tomáš Vaněk
Particip č. 92 – audiosituace: návštěvník knihkupectví bude mít možnost při poslechu nahrávky zažít situaci, imitující přepadení obchodu, řinčení skla, křik, hledání určité knihy, která má být zcizena. Binaurální nahrávka je prostorově a zvukově iluzivní, vyvolává pocit prožitku skutečné události.
Umístění: KNIHY DOBROVSKÝ, Česká/Joštova

Kontejnery umění

Projekt studentů brněnské Fakulty výtvarných umění VUT reaguje na situaci, že rekonstruovaný Dům umění je už druhý rok vyřazen z kulturního provozu, a s využitím stavebních buněk se snaží obnovit výstavní program v tomto místě. Projekt „otevřené galerie“ kromě jiného hledá odpověď na otázky týkající se problematiky prezentace umění, vstupu do veřejného prostoru versus instalace ve vypreparovaných, vyčištěných galerijních prostorech. Akce je také příležitostí pro začínající umělce – studenty vysokých škol nebo jejich absolventy, má umožnit setkání mladých lidí napříč školami a podpořit vznik nových kontaktů a vztahů mezi uměleckými centry České republiky. Zaměřuje se na mladé umělce do 35 let.
Umístění: předpolí Domu umění, Malinovského náměstí, park Koliště


Kurátoři přehlídky

Rostislav Koryčánek, Jitka Vitásková, Jana Vránová, František Kowolowski

Umělecká rada
Ludvík Hlaváček (Centrum pro současné umění, Praha), Pavel Liška (Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha), Josef Pleskot (AP atelier, Praha), Marek Pokorný (Moravská galerie, Brno), Eduard Schmidt (Masarykova univerzita, Brno)

(26.05.2009) ZDROJ: Dům umění města Brna
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.