Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Future City Jobs
Creative Cities
Symposium Ostrava
Konference EU
Future City Game
Domů ArtsInfoVizuální umění a nová media
TechSoup

Společnost pro konvergenci umění a vědy - BioArt

Společnost pro konvergenci umění a vědy pokračuje ve své snaze o sblížení umění s dnešními technologiemi a vědou. Projekt BioArt zahajuje výstava fotografií Lucie Svobodové “Hiddenland“ v galerii Fotografic ve Stříbrné ulici v Praze. Prezentace a výstavy v rámci projektu BioArt rozšiřují umělecké vnímání o světy, které, aby byly spatřeny a uchopeny, vyžadují speciální a nové technologie,  nebo jsou stále jen doménou vědců, často biologů a genetiků.

"HiddenLand" Lucie Svobodová
Vystava potrva 15/6 - 15/7/2005
galerie FotoGrafic
Stribrna 2, Praha 1 - Stare Mesto
Dalši info: www.fotografic.cz

Lucie Svobodová: http://www.auropla.net

Společnost pro konvergenci vědy a umění – ScArt.cz pokračuje ve své snaze o sblížení umění s dnešními technologiemi a vědou, projekt BioArt zahajuje výstava fotografií Lucie Svobodové “Hiddenland“ v příjemné a zatím neobjevené galerii Fotografic ve Stříbrné ulici.

Prezentace a výstavy v rámci projektu BioArt rozšiřují umělecké vnímání o světy, které vyžadují speciální a nové technologie aby byly spatřeny a uchopeny, nebo o světy, které jsou stále jen doménou vědců, často biologů a genetiků. „Hiddenland“ je soubor nearanžovaných fotografií, které mapují dění na ohraničeném malém území v průběhu dvou let.

Název napovídá, že se jedná o každodenní dění, které je obvykle skryté, nebo mu nevěnujeme pozornost. Sled fotografií s grafikou zde vypráví příběhy vodorovným i svislým směrem, ve kterých konfrontuje a doplňuje představu o věčném koloběhu života s představou o evoluci. Příběhy se vzájemně protínají nebo pokračují nejrůznějšími způsoby a vytváří hyperpříběh, kterým je možné procházet všemi směry, nebo spíše fraktál, který ve zlomku zrcadlí celek. Fotopříběhy skryté přírody a života pod našima nohama spojují nelineární vyprávění typické pro literární experimenty na síti s vědeckým pozorováním a vizualizacemi.

Society for the Convergence of Science and Art (ScArt.cz) continues in its aspirations to bring closer art with science and technologies. The new project BioArt is initiated by the exhibition of photographs "Hiddenland" by Lucie Svobodová in the pleasant and still waiting to be discovered gallery Fotografic in Stříbrná street.

BioArt presentations and exhibitions have the goal to expand the artistic and common perception to worlds not seen before which need new and complex technologies as well as concepts to be grasped. These are simply the worlds that are discovered by scientists, especially biologists and geneticists. “Hiddenlad” is a collection of photographs that simply map what is happening on a very small area of one garden in the period of two years. The everyday processes and events in the garden remain invisible because we do not pay attention to what is happening bellow our feet. Nor the photographs nor the scenery were altered and the special graphic symbols serve only to narrate the stories horizontally and vertically and confront and complement the idea of the eternal circle of life with the idea of evolution.

The stories intersect each other and develop in various directions in order to create a hyperstory that we can enter in any point or even a fractal that mirrors in its details the whole. The photo-stories of the hidden life and the nature bellow our feet connect the non linear narrative typical for literary experiments on the net with the scientific observations and visualizations.

(14.06.2005)
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.