Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Creative Cities
Future City Game
Konference EU
Koncepce umění
Domů ArtsInfoVizuální umění a nová media
TechSoup

Start Point 2005 - 3. ročník výstavy pěti nejlepších absolventů vysokých výtvarných škol ČR a Slovenska

Obrázek k článku Start Point 2005 - 3. ročník výstavy pěti nejlepších absolventů vysokých výtvarných škol ČR a Slovenska

Smyslem ceny je upozornit na mladé talenty a pomoci jim po ukončení vysoké školy se vstupem na výtvarnou scénu. Výběr laureáta má dvě fáze, nejprve jsou vybráni kandidáti z každé vysoké výtvarné školy se zaměřením na volnou tvorbu, po té kandidáti vystaví své práce na společné výstavě a porota určí držitele ceny. Odměnou pro laureáta je samostatná výstava v následujícím roce v Galerii Klatovy / Klenová, souběžná s dalším ročníkem ceny, vydání katalogu a měsíční pobyt v rezidenčním centru Zámek Týnec. Více o letošních kandidátech a laureátce soutěže Tereze Severové, která je zároveň spoluzakladatelkou galerie Entrance v pražském komplexu Karlín Studios.

Start Poilnt 2005

Sýpka Klenová, 5. srpen - 2. říjen

3. ročník výstavy pěti nejlepších absolventů vysokých výtvarných škol ČR a letos poprvé i ze Slovenska

  • Kateřina Šedá (AVU Praha, ateliér „Grafika II“ Vladimíra Kokolii)
  • Tereza Severová (VŠUP Praha, Ateliér konceptuální a intermediální tvorby Jiřího Davida)
  • Anežka Turková (FaVU Brno, ateliér „Malba 3“ Petra Kvíčaly)
  • Ondřej Nahorniak (IPUS Ostrava, sochařský ateliér Mariuse Kotrby)
  • Martin Sedlák (VŠVU Bratislava, ateliér „Štúdio IV“ Ivana Csudaie)


Souběžně byla v dalším patře sýpky zahájena samostatná výstava laureáta ceny START POINT 2004 Pavla Ryšky řekněte to mrkvi; řekněte to mrkví.

Komise ve složení Helena Musilová (NG Praha), Tomáš Pospiszyl (Týden), Petr Ingerle (MG Brno), Dušan Brozman (nez. kurátor), Jiří Jůza (GVU Ostrava), Marcel Fišer (Galerie Klatovy / Klenová) a Jan Pelánek (Zámek Týnec) vybrala z pěti kandidátů, reprezentujících jednotlivé školy, Terezu Severovou z Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze za dvě videoinstalace No memory I, II. Na straně dvě této tiskové zprávy najdete její životopis a komentář k její práci.

Odměnou pro laureáta je samostatná výstava příští rok v sýpce Klenová, souběžně s dalším ročníkem výstavy doprovázená katalogem a měsíční rezidenční pobyt na Klenové nebo v Týnci.

Letošní výstava START POINT je součástí festivalu výtvarného umění , který probíhá od 30. července do 7. srpna ve třech lokalitách v Pošumaví, které se nacházejí v těsné blízkosti: na Klenové, v Týnci a v Klatovech. Více www.artfest.cz .

Více informací o projektu: www.gkk.cz/startpoint (zatím jsou zde výsledky loňského ročníku, v průběhu příštího týdne by se zde měl objevit web ročníku letošního).

Organizátory projektu jsou Galerie Klatovy / Klenová, Zámek Týnec a tiskárna Dragon press Klatovy.


Tereza Severová
Nar. 19. 7. 1979 v Praze, žije v Praze

Studia:

1994 – 97 SUPŠ Praha, obor Užitá malba
1999 – 2005 VŠUP Praha, ateliér Konceptuální a intermediální tvorby (prof. A. Matasová, prof. J. David)

Zahraniční stáže:

2001 KIAD Rochester, Anglie (Fotografie, prof. O. Gerscht)
2003 UNM, New Mexico, USA (Fotografie, prof. A. Salinger, J. Stone, P. Nagathani)

Skupinové výstavy:

2001, Nová média, Cheb
2001, Grafika roku, Staroměstská radnice, Praha
2001, Contacts, 3. mezinárodní sympozium výtvarných akademií, Sýpka Klenová, Galerie Klatovy / Klenová
2003, Ženy, Galerie Doubner, Praha
2003, Sierra Grande Music and Art Festival, New Mexico, USA
2004, Obsese sběru, OGV Jihlava
2004, Černé čtverce, Galerie Brody, Berlín
2004, Istroart, Galerie Medium, Bratislava
2005, Beyond this Point, Obecní galerie Beseda, Praha
2005, Diplomky, Karlín Studios, Praha

Ocenění

2005 Cena rektora VŠUP

T. Severová je spoluzakladatelkou galerie Entrance, která je součástí komplexu Karlín Studios a bude se soustředit na prezentaci mladé generace umělců z CR i ze zahraničí.

Letos bylo na VŠUP k vidění (i slyšení) hned několik zajímavých prací, nakonec však byla naprosto jednoznačně vybrána Tereza Severová. Na výstavě diplomek v Karlín Studios představila dvě vzájemně související projekce – na jedné postarší žena zpívá Beethovenovu skladbu, skupinka lidí beze slova hledí někam vzhůru... Tato druhá projekce, která tvoří základ celého projektu, byla vytvořena tím způsobem, že každá postava byla nejdříve nasnímána jednotlivě a výsledný celek byl poskládán až v počítači. Díky tomuto postupu působí celá kompozice nezvyklým, velmi sugestivním dojmem. „Postavy jsou zároveň pohyblivé a „živé“ a můžeme sledovat jejich pohled, který něco hledá, zároveň ovšem velice statické a vytržené z jakéhokoli kontextu jako preparovaní motýly,“ říká o této práci Denisa Kera. Interpretuje ji jako metaforické vyjádření „slepoty“ současného člověka, „pasivně přijímajícího mediální obsahy, které již neumí spojit do srozumitelného celku a s vlastním životem.“

Marcel Fišer, text z časopisu PARS 7


No memory I, video-instalace, 2005

Výsledný obraz tvoří videoprojekce, kde projekční plochou je stěna galerie, přesněji její spodní část. Celková promítaná plocha je přibližně 3 x 1 m. Na stěnu je promítán dav lidí v indiferentním, tmavém, nic neurčujícím prostředí. Postavy jsou v podživotní velikosti. Upírají svoje pohledy vzhůru. Dav je koláží z předem natočeného materiálu, kdy každá postava byla nejdříve zaznamenaná jednotlivě, a teprve postprodukční úpravou umístěna do výsledné kompozice.

No memory II

Tereza Severová
video-instalace, projekce 50 cm / 100 cm
2005

Druhou, oddělenou část projektu tvoří video-projekce, která vznikla během natáčení videa No memory. Na stěně galerie se objevuje obraz starší, podle šatů asi velmi chudé a zcela obyčejné ženy, která nádherně zpívá Beethovenovu skladbu. Jedná se o náhodně zachycenou reálnou situaci, která vyvolává dojem absurdity konkrétního lidského konání a vytržení z přirozených souvislostí. Dotváří tak vyznění celého projektu.

(01.09.2005) ZDROJ: Galerie Klenová
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.