Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Creative Cities
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Konference EU
Future City Game
Domů ArtsInfoVizuální umění a nová media
TechSoup

Tématický večer Zvukové prahy - zvukové prožitky města

Pražský Komunikační prostor Školská 28 pořádá dne 22. června 2011 tématický večer v rámci projektu Zvukové prahy, který doprovodí stejnojmennou výstavu probíhající ve studentském klubu FF UK K4 v Celetné ulici. Ta je věnována tématu zvukového prožitku města. Instalace zachycuje subjektivní sónické mapy Prahy a vychází z dlouhodobého mezinárodního kolaborativního projektu “Nejmilejší zvuky prahy”, který byl iniciován v roce 2009 v rámci česko-německého projektu Radio d-cz. V rámci večera vystoupí Julia Eckhardt - Sounds of Europe - projekt evropské sítě pro zvukové umění, fonografii a terénní nahrávky; Udo Noll - Radio aporee maps; Matthew Sansom - Mêtis, městská soundscape koláž. 
Udo Noll: Radio Aporee

Udo Noll (narozen 1966) je mediální umělec a programátor, žije a pracuje v Berlíně a v Kolíně nad Rýnem. Studoval fotografii a mediální technologii na Kolínské univerzitě aplikovaných věd. Založil a realizoval projekt radio aporee ::: maps: virtuální prostředí pro výzkum a rehabilitaci aurálního životního prostředí Země. Radio aporee ::: maps je otevřené prostředí a umožňuje sdílet a digitálně uchovávat zvukový materiál (terénní nahrávky, zvuky, mluvené slovo). Používá například možnosti mobilních telefonů a digitálních komunikačních sítí, ukládání přes Internet a propojení těchto zvukových a textových materiálů s prostředím Google map. Návštěvník a uživatel se může orientovat a pohybovat virtuálními krajinami mapy a listovat subjektivními dějinami a myšlenkami, záznamy a nápady stovek cestavatelů a průzkumníků zvukových krajin. Archiv aporre maps uchovává stovky hodin záznamů z celého světa.

Julia Eckhardt: Q-O2 Brusel, Sounds of Europe
Projekt evropské sítě pro zvukové umění, fonografii a terénní nahrávky

Umělecké iniciativy Q-O2 v Bruselu, MTG v Barceloně, IRZU v Ljubljaně a CRiSAP v Londýně společně iniciovaly nový evropský projekt ʻSounds of Europeʼ. Cílem je vytvořit mezinárodní platformu pro podporu umění terénních nahrávek jak v hudební tvorbě tak například v aplikovaných vědách a ve vědeckém výzkumu. Terénní nahrávky jsou zde chápány jako umělecký přístup, používající zachycené náhodné zvuky našeho prostředí. Smyslem projektu je vytvořit podmínky pro širší obraz o různých způsobech využití tohoto žánru a zkoumat jeho význam a využití.

Inicitiva Q-O2 je dílna pro experimentální tvorbu zvukových umění a vznikla v roce 2006 z prostředí skupiny umělců, zaměřených na experimenty v současné hudební tvorbě. Q-O2 zkoumá a podporuje hlavně tři tendence: akustickou a elektronickou improvizaci a komponovanou skladbu, umění zvukové instalace a zvukové umění obecně. Q-O2 působí na třech úrovních: jako rezidenční program pro belgické a zahraniční umělce, jako iniciátor kolaborativních projektů uskutečněných společně s dalšími zahraničními iniciativami a zajištuje a organizuje koncerty experimentální hudby přímo v prostorách Q-02 v centru Bruselu.

Nový projekt "Mêtis" zhodnocuje zkušenost zvukové krajiny určitého místa. Jde o dlouhodobou autorovu práci, založenou na principech kompozice a performativity. Sansom klade důraz na kreativní a dynamický proces naslouchání a zpracovává jej prostřednictvím jemných změn zdánlivě všedních zvukových světů, používá například prvky opakování a aplikuje sonicky modulované transpozice, dotýkající se téměř hladiny ticha. Ve své zvukové performaci Sansom používá terénní nahrávky, vzniklé v Praze během dvou předcházejích dní a bude je kombinovat s nahrávkami z projektu Favourite sounds of Prague.

Matthew Sansom je britský zvukový umělec a hudební skladatel, působí jako pedagog na univerzitě v Surrey. Pracuje s teréními nahrávkami a “nalezenými” zvuky. Jeho site-specifické instalace a hudební performance zkoumají vlastnosti bezprostřední zvukové zkušenosti a naznačují i jejich matafyzické souvislosti. Svoje skladby prezentoval na řadě festivalů a symposií v USA, Jižní Koreji, Německu a Španělsku. Je autorem několika zvukových skulpturálních instalací například pro Huddersfield Contemporary Music Festival, River Colne Sculpture Trail a Liverpool City Council. Zde se inspiroval žánrem zvukových procházek (soundwalking) a jeho sochařské realizace ve veřejném prostředí jsou úzce propojeny se zvukovou krajinou konkrétního místa, kde jsou umístěny. Sansom se také zabývá improvizovanou hudbou, která byla námětem jeho doktorské práce na univerzitě v Sheffieldu.V Praze je na pozvání PQ 2011, kde bude prezentovat svoji skladbu také 23.6. na Nové scéně ND.
vstupné 100,- Kč (studenti 80,- Kč)
Program je připraven ve spolupráci s galerií K4 a PQ 2011
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.