Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Future City Jobs
Koncepce umění
Creative Cities
Future City Game
Symposium Ostrava
Domů ArtsInfoVizuální umění a nová media
TechSoup

Tranzit udělil vývojové ceny na druhou polovinu roku 2004

Cena byla udělena Gabriele Bukovinské, kurátorkce galerie Jelení, ruskému umělci žijícímu v Praze Avdeji-Ter Oganianovi a studentovi brněnské FaVU Filipovi Cenkovi.

www.tranzit.org - tranzit je iniciativa v oblasti současného uměni, kterou podporuje Erste Bank Group, Česká spořitelna, a.s., Slovenská Sporitelna, a.s.

Tranzit uděluje každý rok vývojové granty (ve výši 2000 Eur) čtyřem inovativním umělcům a vývojovou cenu dvěma teoretikům. Děje se tak ve dvou vlnách – půlročně. Za druhé pololetí roku 2003 byly granty uděleny Avději Ter-Oganjanovi (1961) ruskému umělci, dlouhodobě žijícímu a působícímu v ČR (má zde politický azyl) a Filipu Cenkovi (1976) mladému vizuálnímu umělci žijícímu v Brně pracujícímu především s počítačovou animací a videem. Vývojová cena pro teoretika byla udělena Gabriele Bukovinské za řadu výstav mladých vizuálních umělců, které organizovala jako kurátorka Galerie Jelení (součást Centra pro současné umění v Praze).

Předání cen proběhne v cca 18. hod, bude ho předcházet série třech uměleckých intervencí ve veřejném prostoru - v bezprostředním okolí galerie Display (viz níže), ceny předá zpěvačka Monika Načeva a bude následovat party, na jejíž koncepci pracoval tranzit ve spolupráci se studentem Akademie výtvarných umění Evženem Šimerou, galerií Display v Praze a skupinou pas. Součástí večera budou projekce dvou filmů a karaoke show, na níž zazpívají současní čeští umělci - Veronika Bromová, Martin Polák, Jiří Surůvka, Tomáš Vaněk, kurátoři Marisa Ravalli Příhodová, Vít Havránek, Ondřej Chrobák a další účastníci.

Smyslem činnosti tranzitu je přímá podpora současných umělců a skupin a vytváření podmínky pro chápání a komunikaci současného umění v širším společenském rámci. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vyzvat tři umělce, jež letos dostali vývojový grant, aby na odpoledne připravili nové projekty, které budou komunikovat s bezprostředním okolím Galerie Display, aby zde vznikla vazba mezi místem a kvalitním výstavním programem, jež tato malá galerie prezentuje.
Vznikly tak tři nové práce, jejichž status je zakotven v prostředí běžné každodennosti, s níž umění ze své podstaty experimentuje. Snahou tohoto projektu také bylo vytvořit vzájemnou interakci mezi galerií a jejím nejbližším místním okolí a to ne tak, že bychom lidem vyprávěli co se v galerii odehrává, ale tím, že galerie na určitou dobu opustila prostor, v němž umění prezentuje a expandovala do míst, v nichž bychom její přítomnost neočekávali – do restaurací, cukráren, klubů...

Projekt Avděje Ter-Oganjana s názvem Hospodský modernismus pracuje s důvěrně známým prostředím lidových českých hospod. Ter-Oganjan postavil svůj projekt na postřehu, jež je oku domácích samozřejmý y proto jim uniká. Všiml si typicky českého doplňku hospodského interiéru, jímž je hnědé dřevěné obložení zdí, jímž jsou chráněny stěny proti odření od židlí. Rozhodl, že do běžné lidové hospody vytvoří soubor jednobarevných obrazů přesně v barvě tohoto obložení. Obrazy mají různé formáty a název instalace napovídá, že jednobarevnost – monochromie odkazuje na významné umělce z padesátých a šedesátých let 20. století: Yvese Kleina, Pierra Manzoniho, Ad Reinhardta, ad. Konfrontace těchto mezních poloh – lidového prostředí hospody s principem monochromie objeveným uznávanými umělci světového umění je typický pro Ter-Oganjanovu práci. Důležitou součástí tohoto projektu je také instalace obrazového vybavení hospody na stěně galerie Display – dochází zde ke komunikaci a výměně informací i kontextů mezi těmito dvěma místy.

Milena Dopitová vytvořila projekt, v němž rovněž kombinuje dva silně aktuální problémy naší současnosti. V projektu Příště u vás umístila do kaváren, cukráren a restaurací talířky, na nichž jsou v plastikových sáčcích hostům volně k dispozici sušenky kulatého tvaru. Pytlíčky, jichž použila jsou konotované tím, že jsou používány pro přenos marihuany a hašiše, bílé oplatky v pytlíčcích jsou neposvěcené hostie. Tato instalace zaměňující měkké drogy za hostii staví do napětí dva společensky protichůdné postoje, názory na život. Náboženství, víru a liberální životní postoj, jež jsou ve vzájemné opozici, ale právě na společenských místech jako jsou kavárny nebo hospody se mohou zkřížit – u jednoho stolu se může sejít liberál s věřícím a je zde naděje, že konflikt bude řešen diskusí.

Norský umělec Jesper Alvaer, který studuje posledním rokem pražskou Akademii výtvarných umění (ateliér prof. M. Knížáka) již delší dobu mapuje život čínské a vietnamské komunity žijící v ČR. Jeho projekt Chinese whisper (Čínský špión) spočívá v tom, že pomocí pozvánek napsaných v čínštině a vietnamštině, jež vlastnoručně distribuoval, pozval k účasti na odpoledním a večerním programu v galerii Display zájemce z čínské a vietnamské komunity. Požádal je, aby o této události napsali písemnou zprávu, jež bude následující dva dny po konání akce vybírat v galerii Display. Odevzdání této zprávy bude honorováno do výše 500 Kč.

Smysl tohoto projektu je dvousměrný.
Jednak uvádí do pohybu údiv – jak si budou návštěvníci vernisáže vysvětlovat fakt, že na vernisáži se budou procházet skupinky čínských a vietnamských návštěvníků ? Co je bude v této „podivné“ situaci napadat ? České kulturní prostředí není multikulturní a multietnické, což je snadno vysvětlitelné historickými důvody. Ovšem v současné době zvýšené migrace je v zájmu kulturní komunity naučit se chápat jiné kultury, umět mluvit s jejich představiteli a osvojit si systémy jiných tradic i myšlení.
Na druhou stranu je tento projekt tázajícím se gestem vůči čínské a vietnamské komunitě. Ta nepochybně vnímá kontexty české společnosti z vlastní perspektivy a jen málokdo z nás něco o této čínsko - vietnamské perspektivě pohledu na současnou českou společnost něco ví. Tento projekt je jedním z dílčích zkoumání a zprávy, které Jesper Alvaer během svého průzkumu získá bude použije v budoucnosti.


Udílení cen v galerie Display, 16. 1. 2004, ulice Bubenská 1, Praha 7 a na přilehlých ulicích a parkovištích

Program :

  • 16:00 zahajovací zastávka v restauraci na šachtě, šimáčkova 24 (roh ulic šimáčkova/u smaltovny), praha 7, kde je instalována výstava"hospodský modernismus" jednoho z vítězů cen, druhá část této instalace v galerii display
  • 16:45 milena dopitová "příště u vás" 2003, projekt byl umístěn v restauracích, hospodách a cukrárnách, v oblasti mezi ulicemi: milady horákové, veletržní, dukelských hrdinů, bubenská
  • druhá část projektu mileny dopitové "suchý drink" v galerii display.
  • 17:20 - 22:00 bude v galerii display probíhat projekt jasper alvaera, chinese whisper
  • 17:20 display film s odborným úvodem: pérak a ss, jiří trnka, 1946, uvede doc. edgar dutka
  • 17:55 film vybraný oceněnou teoretičkou: bob ross, the joy of painting
  • 18:15 vývojové granty a cenu předá monika načeva
  • 19:00 buffet
  • 20:00 karaoke, dj maxa & hujaja, vystoupí: jesper alvaer, silvina arismendi a jiří skála, petr babák a pavel joba, josef bolf, veronika bromová, vít havránek, ondřej chrobák, lenka klodová, jan kotík, petr lysáček, martin polák, marisa ravalli-příhodová, jiří surůvka, tomáš vaněk, ivan vosecký a doufáme, že také vy !
(14.01.2004)
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.