Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Koncepce umění
Creative Cities
Future City Game
Konference EU
Domů Management
TechSoup

Management

Metodika pro zapojování veřejnosti do přípravy

Vláda v srpnu 2007 schválila s osmiměsíčním zpožděním metodiku pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů. Přestože dosud chyběl jednotný postup, není zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů v ČR úplnou novinkou, tento princip totiž platí od roku 2001. I v rámci resortu kultury jsou dobré zkušenosti, jako např. při přípravě vládního dokumentu Koncepce účinnější podpory umění 2007-2013. Prozatím ale nic nenasvědčuje tomu, že tyto principy a postupy budou použity pro přípravu Kulturní politiky, kterou má ministr kultury předložit vládě do konce tohoto roku. Vzhledem k termínu je otázkou, zda-li řádné zapojení veřejnosti do zpracování kulturní politiky, je vůbec ještě reálné. Zapište se do databáze konzultujících nevládních organizací, kterou spravuje ministerstvo vnitra. Svoboda je možnost podílet se na definování našeho světa - definujme náš svět, je její krédo.

Průvodce kulturního plánování - aneb co (ne)zahrnuje Kulturní politika

Kulturní plánování dnes nabízí nový nebo odlišný pohled na společnost, zejména její témata a obavy. Stručný Průvodce kulturního plánování, který vydal 2010 Legacies Now and Creative City Network of Canada představuje různé typy projektů pro kulturní plánování, klíčové charakteristiky a seznamuje čtenáře s posloupností jednotlivých potřebných kroků k vytvoření kulturního plánu, respektive kulturní politiky a to z pohledu organizace, která partnersky spolupracuje s místní vládou, či veřejnou správou tak, aby postihla specifické potřeby komunity, respektive obce či města. 

Jak se stát rezidentním umělcem

CIANT zve na prakticky orientovaný informační den o programech umělecké mobility. Vystoupí mj. zástupci mapXXL a Trans Artists Foundation, bude představena nová publikace obsahující tipy při žádání o tvůrčí pobyty, promluví experti na přípravu portfolií, zazní názory na práci výběrových komisí apod. ve středu 8. listopadu 2006 mezi 10.00 -17.00 na Akademii výtvarných umění v Praze.

Podpora kultury a umění z Evropské unie - příručka

Institut umění (Divadelní ústav) vydal koncem roku 2005 publikaci Podpora kultury a umění z Evropské unie. Cílem příručky je usnadnit orientaci v množství komunitárních programů a strukturálních fondů, které lze využít k podpoře projektů s kulturním rozměrem. Stodvacetistránková publikace byla vydána v rámci grantu Úřadu vlády ČR nazvaného Využití programů EU pro oblast kultury, jehož součástí byla i konference Kultura a strukturální fondy, která na počátku prosince 2005 představila možnosti využití strukturálních fondů a prezentovala konkrétní české a moravské kulturní projekty, které podporu ze strukturálních fondů již získaly. 

Diskusní setkání „Jak učit budoucí umělce?: Metody a limity vysokoškolské výuky praxe a teorie vizuálního umění“

Katedra dějin umění a estetiky VŠUP v Praze zve k účasti na diskusním setkání „Jak učit budoucí umělce?: Metody a limity vysokoškolské výuky praxe a teorie vizuálního umění“ které se bude konat v úterý 13. 12. 2005 od 16.00 hodin v  Galerii Mánes, Masarykovo nábřeží 250, Praha 1.

Diskuse se koná v rámci výstavy VŠUP DNES/AAAD TODAY pořádané u příležitosti 120 let existence Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze. Moderuje: Prof. Jindřich Vybíral

Průvodce fondy EU pro neziskové organizace - 2. vydání

Obrázek k článku: Průvodce fondy EU pro neziskové organizace - 2. vydání

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) vydala knihu „Průvodce fondy EU pro neziskové organizace“, která je první svého druhu v České republice.

Tato kniha je překladem z angličtiny a přináší aktuální informace o VŠECH fondech a programech EU, které mohou využívat neziskové organizace.

Kniha obsahuje komplexní přehled grantů, programů a finančních fondů EU, praktické rady pro organizace ucházející se o finanční podporu z rozpočtu EU, kontakty na evropské nadace a další zdroje, jakož i na zodpovědně pracovníky Evropské komise.

Publikace Fundraisingové aktivity

Slovo fundraising v doslovném překladu znamená zvyšování či budování fondu, resp. finančního obnosu, určeného k určitému cíli. Získávání financí je vlastně každodenní realitou téměř každého z nás. Zvyšování finančních prostředků na realizaci veřejně prospěšných aktivit a cílů se však věnuje jen malá skupina lidí. Jsou to např. jedinci pracující v nejrůznějších neziskových a nevládních organizacích... Publikace osvětluje všeobecné zásady organizování této činnosti, včetně zapojení dobrovolníků.

Kulturní management pro nezávislé umění, kulturní centra, projekty a networky

Možnost zúčastnit se 4denního workshopu / laboratoře pro umělce, aktivisty a kulturní managery pod vedením Giepa Hagoorta nabízí o.s. Klášter Bechyně. Profesor Hagoort je výzkumník a předseda Centra pro umění a ekonomiku při Utrecht School of the Arts v Holandsku. Akce proběhne ve dnech 29. září až 2. října 2005 a přihlásit se je možno do 24. července 2005.

<předchozí 1 2 3
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.