Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Konference EU
Creative Cities
Future City Jobs
Future City Game
Koncepce umění
Domů Calls Calls konference a články
TechSoup

Calls konference a články

Konference společenská odpovědnost vědy

Zelený kruh, asociace ekologických nevládních organizací, pořádá mezinárodní konferenci na téma Společenská odpovědnost vědy, možnosti spolupráce akademických institutcí a nevládních organizací. Konference bude hledat odpovědi mimo jiné na otázky Jaká je role nevládních organizací v procesu tvorby nových znalostí? nebo Existují v ČR podmínky pro vznik nezávislé expertízy? Konference proběhne 2. listopadu 2009 v institutu CERGE-EI od 10.00 do 15.30. Účast na konferenci je nutno potvrdit do 25. října 2009.

Technarte 2008 - Mezinárodní konference o umění a technologii

Bilbao, Španělsko
Technarte zve umělce, historiky umění, kurátory, umělecká výzkumná a rozvojová centra, medialaby, technologické inovační agentury a centra, univerzity... aby sdíleli své zkušenosti v některých z konkrétně navržených témat, která jsou shrnuta do 4 základních okruhů: Management & Technology; Art & Technology; New artistic disciplines; Reflection & Innovation. Profesionálové mohou zaslat návrhy do 14. ledna 2007.

Tématem říjnové konference Forum 2000 bude svoboda a odpovědnost

Ve dnech 7. až 9. října 2007 proběhne v Praze již tradičně pod záštitou Václava Havla jedenáctá výroční konference Fora 2000. Jejím hlavním tématem bude svoboda a odpovědnost. Různé stránky tohoto tématu budou diskutovány na čtyřech tematických panelech věnovaných svobodě a odpovědnosti v politice, mezinárodním právu, médiích a podnikání. V průběhu konference bude současně probíhat řada doprovodných akcí – kulaté stoly, semináře, workshopy a výstavy.

Forfest 2007: kolokvium Duchovní proudy v současném umění

Festival Forfest Czech Republic 2007 – Mezinárodní festival současného umění s duchovním zaměřením - pořádá ve dnech 18. - 20. června 2007 třídenní bienále Kolokvia „Duchovní proudy v současném umění“, které si klade za cíl posunout problematiku spirituálně orientované tvorby do souvislostí světového umění současnosti. Pořadatelé očekávají příspěvky k tématu v česko-anglické  verzi a v minimální délce 4-5 stran v digitální formě, které nebyly dosud jinde zveřejněny. Termín přihlášek do 30. března 2007, termín zaslání příspěvku do 30. května 2007.

Dance Research Journal

Dance Research Journal (DRJ) vydal výzvu pro zájemce o zaslání příspěvků do připravovaného čísla s tématem Dance, the Disciplines, and Interdisciplinarity. Termín uzávěrky je 1. září 2007.

Ars HyperMedia

Simultaneita new media arts magazine je on line časopis vydávaný i tištěné podobě, do kterého přispívají mezinárodní autoři. Publikace má různé sekce, které prostřednictvím článků, textů, rozhovorů a obrazu sledují klíčová slova jako např. net / web art; digital art; hacker art / hacktivism / artivism; architecture / design; dance / theatre; sound / sonic art / electronic music; electronic literature; festivals / art centers / galleries; curating and preserving new media art; cross-media; cinema / animation / comics. Texty o délce 2 000 slov či jiné obrazové podklady je možno zaslat do 20. listopadu 2006.

Mezinárodní konference The Community of Dialogue

Krakov, Polsko
Mezinárodní konference The Community of Dialogue se bude konat v Krakově ve dnech 12.-13 října 2006 a je pokračováním aktivit Villa Decius Association, která se věnuje oblasti lidských práv.  Debaty mezinárodní skupiny intelektuálů budou zdokumentovány, aby posloužily k rozšíření dobré praxe a informací o současné situaci. Témata jednotlivých debat jsou Vyslanci ideí; Společnost v rekonstrukci; Lidé světa; Když ženy mlčí.

Interdisciplinární konference: Gender a Generace

Interdisciplinární konferenci Gender a Generace připravuje Katedra genderových studií Fakulty humanitních studií Karlovy Univerzity v Praze a vyzývá k zaslání relevantních příspěvků od badatelek a badatelů, akademických pracovníků a pracovnic stejně jako aktivistek či aktivistů na všech úrovních profesionální kariéry. Tematickými okruhy jsou Generace jako sociální formace, (De/Re)Generace a sociální tělo, Generace a sdílená kulturní, sociální zkušenost, sdílené intelektuální a/či politické pozice. Abstrakta zasílejte do 30. září 2006.<předchozí 1 2 3 4 další >
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.