Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů OdkazyArchitektura
TechSoup

Architektura

  • ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství - vznikla v roce 1990
  • Architekti - databáze českých architektů
  • CCEA - Centre for Central European Architecture - občanské sdružení Centrum pro středoevropskou architekturu se sídlem v Praze bylo založeno v roce 2003
  • Nadace české architektury - podpora a prezentace české architektury
  • Obec architektů - navazuje na tradici spolků architektů z prvního období československé republiky 1918 - 1938 a je přímým právním nástupcem pozdějšího Svazu architektů, jehož činnost byla ukončena v r. 1989.
  • Prostor - posláním neziskové společnosti je propagace české architektury, interiérové tvorby a designu
  • Zlatý fond - databáze textů o architektuře v českém jazyce
  • Zlatý řez - nakladatelství a vydavatelství architektury 20. a 21. století; na stránkách naleznete projekty, teorie, eseje, rozhovory od roku 1992 česky a anglicky
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.