Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů OdkazyInfo, databáze, adresáře
TechSoup

Info, databáze, adresáře

 • Adresář Divadelního ústavu - divadla a soubory, festivaly v ČR, festivaly zahraniční, festivaly amatérské, agentury, odborná periodika, instituce, školy
 • AHICE - je služba určená odborné i laické veřejnosti s cílem poskytnout jednodušší přístup k informacím o událostech v oblasti dějin umění ve čtyřech středoevropských zemích: v České republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku.
 • Architekti - databáze českých architektů
 • Arts Archive - produced by the Arts Documentation Unit (UK), is dedicated to documenting the processes at work within contemporary performing arts practice
 • Artsexplorer - Arts Connect is both a sophisticated search engine and a set of partner websites, offering you information on community music and dance, visual arts, literature and new writing for performance.
 • BalkanKult - umbrella organization that embraces projects and activities of various partners (state institutions, public institutions, NGOs etc.) from South East Europe and all other parts of Europe.
 • Central and Eastern Europe Cultural Institutions - informační projekt rakouské organizace KulturKontact
 • culturebase.net - database initiated by the House of World Cultures, Berlin, Intercult, Stockholm, Visiting Arts, London and the Danish Center for Culture and Development in Copenhagen; features practitioners and experts from geographical regions as diverse as Asia, Africa, Latin America, Middle East, Central and Eastern Europe
 • Culture.Info - Free access to information on the arts, entertainment, heritage, leisure activities and sport - locally, regionally, nationally and internationally.
 • Czech Events - Czech Events Network has established a new service to Czech community organizations in the US and Canada.
 • European Guide to Higher Arts Education - database offers an indispensable digital resource for aspiring and internationally mobile arts students.
 • Institut umění - Kulturní portál Institutu umění - Divadelního ústavu obsahující adresáře subjektů z oblasti divadla, hudby, tance, výtvarného umění, literatury, filmu a kulturního dědictví v ČR, informace o možnostech podpory
 • Kormidlo - katalog odkazů občanské společnosti obsahující přes 600 záznamů z oblasti kultury
 • Kulturní bedekr - kulturně informační portál spravovaný Nakladatelstvím Labyrint
 • Mapa de Infraestructuras Culturales Públicas en Aragón - mapa kulturní infrastruktury v Aragónii (Španělsko)
 • UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Information Resources
 • Women Composers - databáze žen skladatelek
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.