Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů OdkazyČasopisy na webu a portály
TechSoup

Časopisy na webu a portály

 • Aligace - vznikl z iniciativy několika studentů Katedry teorie a dějin dramatických umění Filozofické fakulty UP v Olomouci
 • ART - e - FACT- Strategie rezistence - seeks the critical consideration of society, new practices in art, and the theory and politics of presentation
 • Art Margins - East-Central European Visual Culture
 • Asociace pro mezinárodní otázky - portál nevládní neziskové organizace, která usiluje o zvýšení informovanosti a zájmu o problematiku zahraniční politiky a mezinárodního dění a vytváří prostor pro odbornou diskusi v těchto oblastech
 • Bamayan - referuje o českém regionu o těch hudebních scénách, které udávají tón dnešnímu hudebnímu dění; server provozuje o.s. Bamayan
 • Czechdesign.cz - internetový portál občanského sdružení Czechdesign.cz je iniciativou studentů vysokých škol, které spojuje slovo design. Cílem je zlepšovat informovanost o designu u nás a prosazovat český design v zahraničí
 • Dějiny a současnost - kulturně historické revue
 • Euroasijský expres - nezávislá iniciativa skupiny mladých lidí, kteří si kladou za cíl oživit v řadách české veřejnosti zájem o aktuální dění v oblastech bývalého Sovětského svazu a Balkánu
 • Eurozine - is an independent network of and portal for European cultural journals and a multilingual magazine of its own.
 • Infoservis - společnosti Člověk v tísni při ČT si klade za cíl zvyšovat povědomí české veřejnosti o dění v krizových oblastech světa, vážném porušování lidských práv a současných globálních problémech.
 • Navýchod - časopis vydávají studenti Ústavu slavistických a východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kteří za tímto účelem v roce 2001 založili občanské sdružení Na východ od Aše
 • Nové ústecké přehledy - vydává občanské sdružení Ústecká kulturní platforma \'98, informuje o kulturním dění na Ústecku, Děčínsku, Litoměřicku, Teplicku
 • OstravaBlog - regionální ostravský zpravodajský server funguje od června roku 2004 a informuje o dění v Ostravě a jejím okolí
 • Protimluv - kulturní revue
 • Rebel:art - the first international magazine about the avant-garde of modern political art
 • TOL - Transition Online Inteligent Eastern Europe - culture and diversity in the post-communist world
 • Variant - the free arts and culture magazine. In-depth coverage in the context of broader social, political & cultural issues
 • Vulgo.net - mezinárodní časopis vydávaný občanským sdružením EurOPenDumpLink.
 • Zivel - technooptimistický časopis o tom, jak si užít moderní civilizace a neztratit při tom víru v sebe a v naši budoucnost
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.