Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů OdkazyPodpora
TechSoup

Podpora

 • Alberto Vilar Global Fellowship in the Performing Arts - identify promising students of exceptional talent in the performing arts for two years of graduate education, training, and support on New York University
 • Asia-Europe Foundation - was launched in February 1997 for the purpose of promoting better understanding between the peoples of Asia and Europe.
 • Culture 2000 - česká kontaktní kancelář programu Evropské unie na podporu kultury
 • České centrum fundraisingu - přispívá k rozvíjení profesionálního zázemí organizací občanské společnosti především v oblasti fundraisingu.
 • Databáze dotací v ČR - pod odkazem Dotace lze na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj nalézt informace a databázi dotací v ČR
 • Econnect - databáze grantů a nadačních příspěvků - Databáze obsahuje velmi komplexní seznam nabídek nadací, nadačních fondů, ministerstev a dalších úřadů, které jsou poskytovány v ČR, či zahraničních zdrojů, které jsou nabízeny na financování projektů realizovaných v České republice.
 • EU Center - portál finančních možností EU
 • Europa foerdert Kultur - Aktionen, Programme, Kontakte zur Kulturförderung der Europäischen Union - internetový portál Evropa podporuje umění v němčině informuje o možnostech pro kulturní projekty v programech EU
 • European Association for Jewish Culture -
 • European Culture Portal - stránky Evropské komise věnované kultuře
 • Evropská brána - webové stránky Nadace rozvoje občanské společnosti pro neziskové organizace o využití evropských programů a fondů.
 • Fondy Evropské unie - vyhledavač dotací EU spravovaný odborem Rámce podpory Společenství ve spolupráci s dalšími resorty a řídícími orgány. Žadatelé v něm naleznou přehlednější informace o jednotlivých operačních programech a dokumentech, opatřeních a výzvách a mohou vyhledávat vhodné nástroje podpory i podle typu konečných příjemců, regionu, charakteru a objemu finančních prostředků
 • Foundation Center USA - databáze grantů v oblasti umění a kultury poskytovaných americkými nadacemi.
 • Hudební nadace OSA - podporuje nekomerční hudební díla českých autorů; jejich vznik, realizaci a uvedení do života
 • International Music and Art Foundation - based in Lichtenstein, provide grants to organizations in the PA (opera, orchestras, ensembles, ballet and theater comp, etc., and for architectural restorations, conservation of art; to museums; educational institutions...
 • Media Desk ČR - národní zastoupení programů Evropské unie MEDIA
 • Milena Jesenská Fellowships for Journalists -
 • Ministerstvo kultury ČR -
 • Nadace české architektury - podpora a prezentace české architektury
 • Nadace Český fond umění - podporuje výtvarné umělce a umělecké projekty; spravuje Výstavní síň Mánes a Galerii Václava Špály v Praze
 • Nadace Český literární fond - asistuje při vzniku nových hodnotných děl původní i překladové literatury, divadla, filmu, publicistiky, vědy, rozhlasu, televize a zábavního umění
 • Nadace Občanského fóra - podporuje obnovu a ochranu kulturního dědictví v ČR s důrazem na opomíjené památky
 • Nadace pro současné umění - podporuje rozvoj současného výtvarného umění
 • Nadace život umělce - podporuje mladé výkonné umělce a umělecké projekty v oblasti koncertní, divadelní, tak i taneční. Dále pak seniory při průběžném řešení sociálních a zdravotních problémů
 • Nadační fond obce spisovatelů - podpora vydávání uměleckých a nekomerčních novinek původní české literatury, literární vědy a kritiky a překladů vynikajících děl literatur jiných formou poskytování finančního příspěvku nakladatelům nebo ve formě bezúročných půjček
 • Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových - nejstarší česká nadace založená roku 1904 Josefem Hlávkou
 • National Endowment for Democracy - Democracy Resource Center\'s 2002 Guide to Sources of Funding in International Democratic Development
 • Next Page - organizace sídlící v Sofii podporuje nakladatelskou a vydavatelskou oblast ve 24 zemích střední a východní Evropy a zemích bývalého Sovětského svazu
 • Portál grantujích organizací v USA -
 • Sam and Adele Golden Foundation for the Arts - resource for the professional visual artist
 • Správa Českých center - podporuje prezentaci českého umění a kultury v zahraničí prostřednictvím aktivit Českých center
 • Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie - mimorozpočtový nástroj na podporu filmových projektů
 • Státní fond kultury ČR - podporuje kulturní projekty z mimorozpočtových (nikoli ze státního rozpočtu) zdrojů
 • Stredoeurópska nadácia - prispieva k tvorivému rozvinutiu stredoeurópskej identity tým, že podporuje talenty a osobnosti regiónu spolu so sprístupnením umeleckého posolstva Andyho Warhola
 • Strukturální fondy - stránky provozované Ministerstvem pro místní rozvoj informují o nejsilnějším finančním nástroji EU a obsahují strategické dokumenty.
 • The Nieman Foundation for Journalism at Harvard University - jeden z nejstarších programů podpory vzdělávání pracujících novinářů
 • Town Twinning Program - Call for proposals and application forms 2004
 • Trust for Mutual Understanding - established in 1984 by an anonymous American philanthropist as a private, grant-making organization dedicated to promoting improved communication, closer cooperation, and greater respect between the people of the United States, the Soviet Union, and other countries in Eastern and Central Europe
 • Visegrádský fond - podporuje mj. i projekty kulturní spolupráce mezi zeměmi visegrádské čtyřky.
 • Welcomeurope - Discover more than 450 EU Grants and Loans from all Major European Institutions such as the European Commission, the EBRD, the EIF, the Council of Europe...
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.