Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů OdkazyPodpora
TechSoup

Podpora

 • Alberto Vilar Global Fellowship in the Performing Arts - identify promising students of exceptional talent in the performing arts for two years of graduate education, training, and support on New York University
 • Asia-Europe Foundation - was launched in February 1997 for the purpose of promoting better understanding between the peoples of Asia and Europe.
 • Culture 2000 - česká kontaktní kancelář programu Evropské unie na podporu kultury
 • České centrum fundraisingu - přispívá k rozvíjení profesionálního zázemí organizací občanské společnosti především v oblasti fundraisingu.
 • Databáze dotací v ČR - pod odkazem Dotace lze na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj nalézt informace a databázi dotací v ČR
 • Econnect - databáze grantů a nadačních příspěvků - Databáze obsahuje velmi komplexní seznam nabídek nadací, nadačních fondů, ministerstev a dalších úřadů, které jsou poskytovány v ČR, či zahraničních zdrojů, které jsou nabízeny na financování projektů realizovaných v České republice.
 • EU Center - portál finančních možností EU
 • Europa foerdert Kultur - Aktionen, Programme, Kontakte zur Kulturförderung der Europäischen Union - internetový portál Evropa podporuje umění v němčině informuje o možnostech pro kulturní projekty v programech EU
 • European Association for Jewish Culture -
 • European Culture Portal - stránky Evropské komise věnované kultuře
 • Evropská brána - webové stránky Nadace rozvoje občanské společnosti pro neziskové organizace o využití evropských programů a fondů.
 • Fondy Evropské unie - vyhledavač dotací EU spravovaný odborem Rámce podpory Společenství ve spolupráci s dalšími resorty a řídícími orgány. Žadatelé v něm naleznou přehlednější informace o jednotlivých operačních programech a dokumentech, opatřeních a výzvách a mohou vyhledávat vhodné nástroje podpory i podle typu konečných příjemců, regionu, charakteru a objemu finančních prostředků
 • Foundation Center USA - databáze grantů v oblasti umění a kultury poskytovaných americkými nadacemi.
 • Hudební nadace OSA - podporuje nekomerční hudební díla českých autorů; jejich vznik, realizaci a uvedení do života
 • International Music and Art Foundation - based in Lichtenstein, provide grants to organizations in the PA (opera, orchestras, ensembles, ballet and theater comp, etc., and for architectural restorations, conservation of art; to museums; educational institutions...
 • Media Desk ČR - národní zastoupení programů Evropské unie MEDIA
 • Milena Jesenská Fellowships for Journalists -
 • Ministerstvo kultury ČR -
 • Nadace české architektury - podpora a prezentace české architektury
 • Nadace Český fond umění - podporuje výtvarné umělce a umělecké projekty; spravuje Výstavní síň Mánes a Galerii Václava Špály v Praze
 • Nadace Český literární fond - asistuje při vzniku nových hodnotných děl původní i překladové literatury, divadla, filmu, publicistiky, vědy, rozhlasu, televize a zábavního umění
 • Nadace Občanského fóra - podporuje obnovu a ochranu kulturního dědictví v ČR s důrazem na opomíjené památky
 • Nadace pro současné umění - podporuje rozvoj současného výtvarného umění
 • Nadace život umělce - podporuje mladé výkonné umělce a umělecké projekty v oblasti koncertní, divadelní, tak i taneční. Dále pak seniory při průběžném řešení sociálních a zdravotních problémů
 • Nadační fond obce spisovatelů - podpora vydávání uměleckých a nekomerčních novinek původní české literatury, literární vědy a kritiky a překladů vynikajících děl literatur jiných formou poskytování finančního příspěvku nakladatelům nebo ve formě bezúročných půjček
 • Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových - nejstarší česká nadace založená roku 1904 Josefem Hlávkou
 • National Endowment for Democracy - Democracy Resource Center\'s 2002 Guide to Sources of Funding in International Democratic Development
 • Next Page - organizace sídlící v Sofii podporuje nakladatelskou a vydavatelskou oblast ve 24 zemích střední a východní Evropy a zemích bývalého Sovětského svazu
 • Portál grantujích organizací v USA -
 • Sam and Adele Golden Foundation for the Arts - resource for the professional visual artist
 • Správa Českých center - podporuje prezentaci českého umění a kultury v zahraničí prostřednictvím aktivit Českých center
 • Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie - mimorozpočtový nástroj na podporu filmových projektů
 • Státní fond kultury ČR - podporuje kulturní projekty z mimorozpočtových (nikoli ze státního rozpočtu) zdrojů
 • Stredoeurópska nadácia - prispieva k tvorivému rozvinutiu stredoeurópskej identity tým, že podporuje talenty a osobnosti regiónu spolu so sprístupnením umeleckého posolstva Andyho Warhola
 • Strukturální fondy - stránky provozované Ministerstvem pro místní rozvoj informují o nejsilnějším finančním nástroji EU a obsahují strategické dokumenty.
 • The Nieman Foundation for Journalism at Harvard University - jeden z nejstarších programů podpory vzdělávání pracujících novinářů
 • Town Twinning Program - Call for proposals and application forms 2004
 • Trust for Mutual Understanding - established in 1984 by an anonymous American philanthropist as a private, grant-making organization dedicated to promoting improved communication, closer cooperation, and greater respect between the people of the United States, the Soviet Union, and other countries in Eastern and Central Europe
 • Visegrádský fond - podporuje mj. i projekty kulturní spolupráce mezi zeměmi visegrádské čtyřky.
 • Welcomeurope - Discover more than 450 EU Grants and Loans from all Major European Institutions such as the European Commission, the EBRD, the EIF, the Council of Europe...
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.