Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů OdkazyLiteratura
TechSoup

Literatura

 • Česká Literatura - Články, recenze a texty, spisovatelé, studie a nabídky české literatury.
 • Dokumentationsstelle für Ost- und Mitteleuropäische Literatur - Wien
 • Host - měsíčník pro literaturu a čtenáře vydávaný v Brně.
 • iliteratura - internetové zpravodajství o literatuře z celého světa. Přináší stále nové články o literatuře z různých jazykových oblastí.
 • Literární noviny - kulturně politický týdenník s přílohami Občanské noviny a Nové knihy, vydává Společnost pro Literární noviny
 • Nadace Český literární fond - je v současnosti jedním z mála jistých alternativních zdrojů podpory rozsáhlých oblastí umění, publicistiky a vědy.
 • Nokturno - lehce literární server
 • Obec spisovatelů - vznikla v prosinci 1989 jako dobrovolná profesní organizace českých a moravských spisovatelů, literárních vědců a kritiků
 • Obrácená strana měsíce - literární časopis vydávaný v Ostravě
 • Portál české literatury - vícejazyčný portál Ministerstva kultury je určen především k propagaci české literatury v zahraničí
 • Postmoderní revue - Internetový časopis pro literaturu a její kontext.
 • Psí víno - časopis pro současnou poesii s výtvarným doprovodem
 • Souvislosti - revue pro literaturu a kulturu
 • Světová literatura - měsíčník pro světovou literaturu, vydává občanské sdružení Splav!
 • Texty - literární čtvrtletník vycházející od roku 1996 ve Vsetíně.
 • Trafika - edited in Prague and New York, publishes the poetry and prose of emerging and established authors from around the world.
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.