Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů OdkazyOchranné autorské organizace
TechSoup

Ochranné autorské organizace

  • Dilia - divadelní a literární agentura (založena r. 1949) je občanské sdružení autorů a dalších nositelů autorských práv. Hlavním předmětem její činnosti je zajišťování ochrany autorských práv. Základní činnosti DILIA se dělí na kolektivní správu a agenturu.
  • Gestor – ochranný svaz autorský - Občanské sdružení se sídlem Haštalská 27, 110 00 Praha 1, kontaktní osoba: Marta Moletzová (tel. 736 671 295), tel.: 224 934 819, fax: 224 827 792, e-mail: gestor@gestor.cz, moletzova@gestor.cz
  • INTERGRAM - občanské sdružení výkonávající kolektivní správu práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů. Zastupuje výkonné umělce a výrobce zvukových a zvukově obrazových záznamů ve výkonu majetkových práv, která jim vyplývají z autorského zákona, a to především tím, že za výkonné umělce a výrobce záznamů poskytuje oprávnění k výkonu práva užít jejich umělecké výkony a záznamy a vybírá pro ně za toto užití odměny.
  • OOA - S - Ochranná organizace autorská - sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl
  • OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním je sdružení autorů hudebních děl, textařů, hudebních nakladatelů a jiných nositelů práv. Vykonává kolektivní správu autorských majetkových práv k dílům hudebním s textem či bez textu.
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.