Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů OdkazyAsociace, networky
TechSoup

Asociace, networky

 • AEC - Asociace evropských konzervatoří, hudebních akademiní a vysokých hudebních škol - evropský kultuní a vzdělávací netwok založený 1953
 • AICA International Association of Art Critics - was founded in 1948/1949 and was recognized as a »non-government organization« (NGO) by the UNESCO in 1951. In the meantime there are national sections in 73 countries.
 • Asociace českých filmových klubů - sdružuje filmové kluby a jejich členy v ČR s cílem provádět a koordinovat kulturní činnost zaměřenou na práci s filmem a dalšími audiovizuálními nosiči prostřednictvím šíření filmových a audiovizuálních děl naší a světové kinematografie
 • Asociace fotografů - sdruzeni profesionalnich a tvurcich fotografu Ceske republiky, jako volne pokracovani svazu vytvarnych umelcu - fotograficka sekce
 • Asociace hudebních umělců a vědců - je organizací profesionálních tvůrců české hudební kultury
 • Asociace muzeí a galerií - nevládní neziskové sdružení - dobrovolný profesní svaz muzejních institucí a osob činných v oboru. Založeno muzejními pracovníky v roce 1990, V současnosti členy přibližně 55% muzejních institucí v ČR a zároveň 85% těch největších z nich, dále členy čestné a individuální
 • Asociace restaurátorů - je dobrovolným, profesním mezioborovým sdružením výtvarných umělců - restaurátorů děl výtvarných umění a to v oborech malířství, sochařství a děl užitého umění.
 • Asociace užité grafiky a grafického designu - nezávislé a otevřené sdružení tvůrčích a profesionálních grafiků z ČR
 • Česká komora architektů - je samosprávným profesním sdružením, které bylo jako subjekt veřejného práva zřízeno zákonem č 360/1992 Sb. o výkonu profese
 • EFAH - European Forum for the Arts and Heritage - Established in 1994, EFAH is: a platform for cultural policy development in Europe: for action and reflection, for monitoring and feedback; a rallying point for active cultural operators in Europe; a networked organisation which stimulates genuine debate and policy development.
 • Eunetstar - European Network Street Arts - for producing, diffusing and promoting street arts, created by nine artistic directors of international festivals in eight countries, programming street-, site-specific and open air theatres.
 • European Music Office - EMO - international non-profit association bringing together professional organisations, associations and federations from the music sector within the European Union. It represents more than 600 000 people from all music genres and sectors (authors, composers, performers, publishers, producers, managers; those involved in live music, education and training…).
 • FITES - Český filmový a televizní svaz - občanské sdružení českých tvůrčích audiovizuálních pracovníků, které podněcuje trvalou výměnu názorů v české audiovizuální kultuře, sjednocuje se na odborných stanoviscích a podporuje postupy směřující ke vzniku umělecky a eticky hodnotných děl
 • Forum dárců - občanské sdružení, zastřešující dárce v České republice (nadace, nadační fondy, firemní dárce), usiluje o celkovou podporu filantropie v České republice. Svou činností vytváří příznivé podmínky pro dárcovství na úrovni individuální, institucionální, komunitní i firemní
 • Herecká asociace - nezávislá profesní odborová organizace s působností na území České republiky
 • IETM - Informal European Theatre Meeting - membership organisation which exists to stimulate the quality, development and contexts of contemporary performing arts in a global environment, by initiating and facilitating professional networking and communication, the dynamic exchange of information, know-how transfer and presentations of examples of good practice.
 • International Network for Cultural Diversity - (INCD) is a worldwide network of artists and cultural groups dedicated to countering the homogenizing effects of globalization on culture.
 • ITI - České centrum - International Theatre Institut - mezinárodní nevládní divadelní organizace, jejímž cílem je podporovat mezinárodní výměny v oblasti teoretických znalostí a praktických zkušeností v divadelním umění a to organizováním a podporou divadelních festivalů, iniciací odborných seminářů a symposií.
 • Junge Hunde - created in 1995 to enable young experimenting artists to tour outside of their home country, to meet artists from different cultural contexts and to exchange ideas and experiences as well as to create long lasting co-operations.
 • Obec architektů - nezisková organizace, která navazuje na tradici spolků architektů z prvního období československé republiky 1918 - 1938 a je přímým právním nástupcem pozdějšího Svazu architektů
 • Obec překladatelů - dobrovolné sdružení překladatelů krásné literatury (prózy, poezie, dramatických textů), teoretiků, kritiků a historiků, zabývajících se soustavně překladem
 • Obec spisovatelů - vznikla v prosinci 1989 jako dobrovolná profesní organizace českých a moravských spisovatelů, literárních vědců a kritiků.
 • Svaz autorů a interpretů - sdružuje autory a interprety zabývající se tvorbou a interpretací hudebních děl s textem i bez textu, dále hudební vědce, producenty, vydavatele, nakladatele a organizátory kulturních akcí
 • S.V.U. Mánes - Spolek výtvarných umělců Mánes založili v r. 1887 studenti uměleckých škol. Spolek se systematicky věnoval činnosti výstavní, odborně popularizační a ediční a v roce 1930 vystavěl spolkový dům Mánes (arch. Otakar Novotný), který sloužil jako mezinárodně uznávané výstavní, vzdělávací a společenské centrum české kultury. Jeho členy jsou a byli výtvarní umělci, a teoretici a historici umění.
 • Umělecká beseda - společenství umělců různých oborů
 • Uměleckohistorická společnost v Českých zemích - profesní organizace, sdružující české i zahraniční historiky umění a studenty oboru. Její fungování se řídí statutem.
 • Unie vydavatelů - Unie vydavatelů byla založena v roce 1990 a je jediným a reprezentativním sdružením podnikatelů a zaměstnavatelů v oboru vydávání periodického tisku a poskytování obsahů prostřednictvím internetu v ČR
 • Unie výtvarných umělců - profesní organizace výtvarných umělců (asociace, spolky, sdružení, kluby atd.). Kromě tvůrců volného umění (malba, plastika včetně medailérské tvorby, grafika) ji tvoří i autoři, jejichž tvorba je různou měrou přímo vázána na výrobu (průmyslový design, sklo, keramika, šperk, hračka, textil, oděvní a módní návrhářství, kůže, obuv, grafický design, interiérová architektura, nábytková tvorba, film, animace, video, multimediální tvorba).
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.