Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Future City Game
Koncepce umění
Konference EU
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Domů Calls Calls výstavy, kurátorství
TechSoup

Calls výstavy, kurátorství

Výběrové řízení na provoz a výstavní činnost Špálovy galerie

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků upozorňuje na vyhlášení výběrového řízení na provoz a výstavní činnost Galerie Václava Špály Městskou částí Prahy 1.  Podmínky žádosti jsou oproti řízení v r.2007 o něco příznivější, neboť dle sdělení MČ Prahy 1 byla vyčleněna galerie jakožto nebytový prostor v budově do jejich přímé správy dekretem Ministerstva financí ČR, tudíž se již neváže na podmínky provozu někdejšího Bytového podniku Prahy 1. Před podáním nabídky musí žadatel složit kauci ve výši 200. 000 Kč ročně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou a to 10 let. Na prohlídku prostoru a konzultace je možné se dostavit 16. 3. 2010. Termín podání projektu je 22. března 2010.

Kunsthalle Exnergasse vyzývá k předkládání projektů na rok 2011

Obrázek k článku: Kunsthalle Exnergasse vyzývá k předkládání projektů na rok 2011
Vídeň, Rakousko Kunsthalle Exnergasse vyzývá k podávání nabídek výstavních projektů na rok 2011 pro svůj výstavní prostor o velikosti 400 m2. Kunsthalle se zaměřuje na experimentální a inovativní projekty rozmanitých forem a formátů současného umění. Odborná komise vybere v dvoukolovém výběrovém řízení pět až sedm projektů. Ty budou vystaveny v roce 2011. Vystavujícím bude poskytnut rozpočet na výdaje spojené s cestovným, ubytováním a produkčními výdaji ve výši € 1.500. Uzávěrka pro předkládání projektů je 1. března 2010.

Bienále Brno 2010 přijímá přihlášky designérů

Příští rok pořádá Moravská galerie Brno další ročník mezinárodního bienále grafického designu, již 24. Ten se uskuteční od 22. června do 24. října 2010 a představí novinky z oblasti plakátu, firemní, informační a reklamní grafiky. Všichni grafičtí designéři, kteří mají zájem o účast na bienále se mohou přihlásit do 31. prosince 2009. 

Galerie Aula FaVU VUT přijímá projekty na rok 2010

Cílem galerie Aula je zaměřit se především na prezentaci mladých umělců. Výstavní síň AULA chce představovat zejména projekty studentů i absolventů výtvarných uměleckých škol a projekty týmové. Zájemci o prezentaci výstavních projektů v Galerii AULA Fakulty výtvarných umění VUT v Brně  musí předložit svůj výstavní záměr, autorské portfolio a kontaktní informace vše v předepsané podobě.Předkládané projekty budou schvalovány galerijní radou jako součást Výstavního plánu galerie AULA. Galerijní rada je složená převážně z pedagogů, nezávislých odborníků a  studentů FaVU. V kalendářním roce 2010 se uskuteční přibližně 7 výstavních projektů. Uzávěrka pro předkládání projektů je 20. listopadu 2009.

Město Zürich vyhlašuje soutěž pro kurátory/ky umění

Obrázek k článku: Město Zürich vyhlašuje soutěž pro kurátory/ky umění
Zürich, Švýcarsko
Ústředním tématem soutěže je využít umění jako součást rozvoje nové čtvrti "Europalle" v Zurichu a pozvednout tak čtvrť na úroveň srovnatelnou v mezinárodním měřítku. V první fázi soutěže bude vybrán/a kurátor/ka se svým uměleckým konceptem. Následně bude on či ona vést druhou fázi a to jak po stránce koncepční tak při samotné realizaci. Druhá fáze bude složena z různých uměleckých soutěží vycházejících z kurátorského konceptu. Procedura soutěže probíhá v němčině. Uzávěrka pro předložení žádostí je 14. srpna 2009. 

Galerie VŠUP výběrové řízení na projekty v roce 2010

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vypisuje výběrové řízení na výstavní projekty realizované v Galerii VŠUP v roce 2010. Výstavní program galerie je koncipován s důrazem na vyváženost mezi volným uměním, designem, intermédii a architekturou a zaměřuje se na výstavy autorské i skupinové. Záměrem školy je vyjít vstříc, doposud nezavedeným, především mladým výtvarným umělcům. Odevzdání přihlášek do 8. června 2009

Galerie Václava Špály výzva k podání výstavních projektů na rok 2010

Semma s.r.o., provozovatel Galerie Václava Špály vypisuje výběrové dotační řízení pro výstavní projekty na rok 2010 realizované v Galerii Václava Špály. Dotační řízení je otevřené všem oborům vizuálního umění. O dotaci na výstavní projekt může žádat fyzická nebo právnická osoba působící v oblasti vizuálního umění. Cílem dotačního řízení je podpora kvalitních skupinových a samostatných výstavních projektů. Naším cílem je představit široké veřejnosti špičku vizuálního umění reflektující současnou společenskou situaci.Projekty posoudí odborná komise. Tři vybrané projekty budou mít možnost být realizovány v roce 2010 v Galerii Václava Špály za finančního příspěvku Semmy, provozovatele Galerie Václava Špály ve výši 200.000 Kč. Uzávěrka pro podání projektů je 10. června 2009.

Galerie Václava Špály - výzva pro mladé designéry

Galerie Václava Špály obohatí v letošním roce svůj program o prezentace mladého designu. Cílem prezentací je představit návštěvníkům nová jména na poli designu a zároveň podpořit mladé designéry v jejich práci a profesním růstu.  Výzva je určena všem kreativním mladým designérům, kteří mají zájem prezentovat své práce a zároveň je konfrontovat s pracemi designérů jiných. Zájemci mohou zaslat své cv a portfolio prací nejpozději do 17. března 2009.
<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 další >
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.