Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Creative Cities
Konference EU
Future City Game
Koncepce umění
Future City Jobs
Domů Calls Calls výstavy, kurátorství
TechSoup

Calls výstavy, kurátorství

Open Space Vídeň přijem tématických projektů začínajících kurátorů a kurátorek

Vídeň, Rakousko
Open Space,  Centrum pro umělecké projekty ve Vídni přijímá nabídky na tématicky zaměřené kurátorské projekty začínajících kurátorů a kurátorek pro program Open System v roce 2012. Projekty budou posouzeny mezinárodní komisí, přičemž není vyžadovaná předchozí kurátorská zkušenost. Výzva není určená individuálním výstavám. Uzávěrka pro příjem projektů je 27. dubna 2011.

Noorderlicht Photofestival 2011 výzva fotografům, kurátorům a agenturám

Groningen, Nizozemí
Noorderlicht Photofestival vyzývá fotografy, kurátory a fotoagentury k předkládání prací a návrhů k tématu Metropolis, City  Life in Urban Age, které budou následně vystaveny v rámci hlavní výstavy Festivalu Noorderlicht Photofestival 2011. Festival se věnuje roli města jako středobodu moderní globální společnosti. Nooderlicht hledá fotografické série, představující výraznou až idiosynkratickou vizi charakteru moderního města. Uzávěrka pro předkládání prací a nabídek je 31. března 2011.

Call: IV. ročník festivalu video umění Crosstalk 2011

Crosstalk festival video umění zve umělce, aby přihlásili svá díla do IV. ročníku, který se bude konat v červnu 2011 v Budapešti. Jde o výroční výstavu video artu, která si klade za cíl zvýšit zájem lidí o video jako uměleckou formu. Pořadatelé mají zájem o díla, která jsou kritická, analiticka a ukazují svůj subjekt z nového úhlu. Díla musí být dokončena po 1. lednu 2008. Termín pro přihlášky je 28. února 2011

Meetfactory hledá výstavní projekty pro 2011

MeetFactory o.p.s. vyhlašuje výzvu na výstavní projekty pro rok 2010 – prostor Galerie Kostka. V roce 2011 plánuje dát k dispozici 6 termínů v rozmezí měsíců duben až říjen pro vybrané přihlášené projekty. Standardní délka výstavy je dva a půl týdne. MeetFactory poskytuje základní zázemí pro instalaci. Projekt bude ohlášen v tištěných programech a formou standardní inzerce MeetFactory. Termín uzávěrky je 30. listopadu 2010.

Výzva k předkládání výstavních projektů Galerie Kostka 2011

Obecně prospěšná společnost MeetFactory vyhlašuje výzvu na výstavní projekty pro prostor Galerie Kostka v roce 2011. Dramaturgie prostoru je zaměřena na nastupující mladou domácí a zahraniční výtvarnou generaci.  Pro vybrané výstavní projekty bude k dispozici 6 výstavních termínů a to v období dubna až října 2011. Standardní délka výstavy je dva a půl týdne. MeetFactory poskytuje základní zázemí pro instalaci.  Prostor galerie Kostka se nachází v  bývalé kotelně továrny na technické sklo. Uzávěrka pro předkládání projektů je 30. listopadu 2010.

Bienále v Benátkách 2011 - výběr projektu výtvarného umění pokračuje

Výběrové řízení na 54. bienále výtvarného umění v Benátkách v roce 2011 proběhlo 22. září 2010 v Národní galerii v Praze. Komise, do které byli na návrh odborné veřejnosti kooptováni Marcel Fišer, Michal Koleček, Edith Jeřábková a Václav Magid společně se zástupci Národní galerie v Praze, ředitelem Veletžního paláce Tomášem Vlčkem a kurátorkou grafického kabinetu Annou Pravdovou a dále se Sandrou Kusou ze Slovenské Národní Galerie posoudila přihlášených 24 projektů a rozhodla se uskutečnit druhé kolo výběrového řízení. Uzávěrka pro druhé kolo je plánována 30. října 2010, 12.00 hodin, komise znovu zasedne 5. listopadu 2010. 

Výběrové řízení na expozici v národním pavilonu na 54. bienále výtvarného umění v Benátkách

Národní galerie v Praze vypisuje výběrové řízení na expozici, jež bude představena v rámci 54. benátského bienále výtvarného umění v pavilonu České republiky a Slovenské republiky v Benátkách v období červen až listopad 2011. Téma expozice v národním pavilonu je ponecháno zcela volně k rozhodnutí účastníků výběrového řízení. Výběrové řízení je otevřeno pro umělce z České republiky, stejně jako ze Slovenské republiky. Uzávěrka pro předkládání návrhů je 10. září 2010.

Dny otevřených ateliérů 2010 výzva umělcům a umělkyním

Dny otevřených ateliérů se budou konat o víkendu 23. – 24. října. 2010 jejich cílem je prostřednictvím médií a široké veřejnosti dohledat umělce a umělkyně a odkrýt tak méně známou uměleckou výtvarnou scénu v regionu, která rozšíří již existující databázi výtvarníků a galerií. Tu v průběhu roku udržuje pořadatel akce organizace Kulturní most. V roce 2009 se součástí celé akce stalo celkem 148 výtvarných subjektů. Koordinátorka projektu Radka Doležalová láká umělce k účasti: „vyzýváme k účasti umělce, kteří mají zájem pozvat veřejnost do svého ateliéru či dílny, předvést techniku své tvorby, prezentovat ji a promluvit s návštěvníky o svém díle.“ Dnů otevřených se mohou zúčastnit i výtvarníci chalupáři, tedy například pražští autoři působící dočasně v jižních Čechách nebo také slavní jihočeští rodáci. Navrhovat umělce a umělkyně k zapojení do Dnů otevřených ateliérů může kdokoliv. Přihlášku je možné podat do 31. srpna 2010.
<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 další >
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.