Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Symposium Ostrava
Future City Game
Konference EU
Koncepce umění
Future City Jobs
Domů PodporaCeny, soutěže
TechSoup

Ceny, soutěže

Řadit podle

Ceny Transmediale 2010

Berlín, Německo
Festival Transmediale a CTM (Club Transmediale) vyhlašují soutěž o cenu "Transmediale Award Competition 2010" a cenu "Vilem Flusser Theory Award 2010." Předkládány mohou být umělecké práce, projekty a stanoviska, reagující na převratně se měnící svět postavený na neustálém propojování digitálních a technologických platforem. Transmediale hledá inovativní, experimentální a vizionářské práce rozmanitých podob kriticky reflektujících naši současnost. Práce prohlubující porozumění společnosti poháněné technologiemi a imerzními médii. Mezi držitele ceny Transmediale patřili v minulosti  umělci jako Herman Asselberghs, Shilpa Gupta, Harwood/Wright/Yokokoji, Zhou Hongxiang, Istvan Kantor, Thomas Koener, Julia Meltzer/David Thorne, Agnes Meyer-Brandis, Netochka Nezvanova, schoenerwissen, ubermorgen.com, Adrian Ward, Herwig Weiser and 242.pilots. Členové poroty letošního ročníku jsou Michelle Kasprzak (Edinburgh), Jose Luis de Vicente (Barcelona), Li Zhenhua (Beijing/Zurich), Yves Bernard (Brussels), Doreen Mende (Berlin).   Výše ocenění je 10.000 Euro. Uzávěrka soutěže je 31. července 2009.

Cena Mellon Foundation projekty open source softwaru v oblasti umění

Newyorská nadace Andrewa W. Mellona vyhlašuje v rámci programu Výzkum v oblasti informačních technologií cenu pro rok 2009 s názvem Cena pro spolupráci v oblasti informačních technologií. Cena je stejně jako celý program zaměřena na podporu spolupráce při vývoji open source softwaru v tématických oblastech, jež Mellonova nadace tradičně podporuje, což je vyšší vzdělávání se zaměřením na umění a humanitní vědy; knihovny a komunikace ve vědě; scénická umění; životní prostředí; muzea a uchovávání umění. Cena je směřována k neziskovým organizacím, které vlastními zdroji významně přispívají k vývoji nejen open source softwaru, ale také vývojářské komunity , která zajišťuje další rozvoj open source. Předkládaný projekt musí volně přístupný jako open source software se zveřejněným zdrojovým kódem. Cena se uděluje ve výši 50.000 USD a 100.000 USD. Uzávěrka pro nominaci projektů je 15. května 2009.

Mezinárodní soutěž pro studenty scénických umění

Curych, Švýcarsko Mezinárodní soutěž pro studenty scénických umění s tématem drama Georga Whyta "Dreyfus Intime", které bylo inspirováno obsahem vzájemné korespondence mezi Alfredem Dreyfusem a jeho ženou Lucií během Dreyfusova vyhnanství na Ďábelských ostrovech stejně jako dílem Emila Zoly "Žaluji". Soutěž se koná pod záštitou organizací Cultural link, Zurich; Dreyfus Society for Human Rights Bonn/London; SuisseTHEATRE ITI/International Theatre Institute. V roce 2009 se přihlašují záměry jednotlivých produkcí a o rok později se již zasílají  produkce a to ve formě DVD či video záznamu.Vítězná produkce obdrží 10.000 USD. Soutěž není určena divadelní společnosti ani amatérské soubory. Uzávěrka pro předkládání přihlášek je 30. června 2009.   

Soutěž na vytvoření vizuálního stylu Univerzity Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové vyhlásila kombinovanou veřejnou a vyzvanou neanonymní dvoukolovou soutěž na vytvoření jednotného vizuálního stylu. Cílem zavedení jednotného vizuálního stylu je podpořit vnímání univerzity jako dynamicky se rozvíjející vysoké školy a profesionalizovat uvnitř i navenek její prezentaci jako jednoznačně identifikovatelné sebevědomé vzdělávací a výzkumné instituce třetího tisíciletí. Smyslem je zavedení vizuálních prvků, které budou souznít s obrazem moderní vysoké školy. Soutěžní práce posoudí a vyhodnotí porota sestávající z odborníků a zástupců univerzity. Uzávěrka soutěže je v pátek 22. května 2009.

Cena Jana Skácela pro Petra Hrušku

Cena Jana Skácela pro rok 2008 byla Petru Hruškovi za sbírku Auta vjíždějí do lodí. Obec spisovatelů vyhlásila tuto soutěž počtvrté. Podle statutu je cena udělována za „významné české básnické dílo, které navazuje na nejlepší tradice a ducha moravské poezie“. V roce 2001 byla rozdělena mezi Zuzanu Novákovou a Pavla Švandu, 2004 ji získal Martin Stöhr a 2007 Petr Halmay. Podmínkou je, aby dílo vyšlo v prvním vydání v době předepsané statutem, tentokrát byla uzávěrka 28. října 2008. Díla mohli nominovat členové Obce spisovatelů, členové poroty soutěže, nakladatelé přihlašovaných děl i autoři sami, a to bez ohledu na členství v Obci spisovatelů. Výše ceny je 20 000 Kč.

Nový grantový program Getty Images v oblasti fotografie

Getty Images rozšiřuje svůj stávající program "Editorial Photography Program" o novou grantovou aktivitu,  která je směřována k umělecké komunitě fotografů/fotografek zachycujících činnost neziskového sektoru. Nový program nese název "Getty Images Grants for Good". V rámci tohoto programu budou v roce 2009 uděleny dvěma fotografům/fotografkám ceny ve výši 15.000 USD a to na prokrytí nákladů spojených s tvorbou přesvědčivého vizuálního svědectví o neziskové organizaci, kterou obdivují. Vzniklé fotografie mají vypovídat nejen o organizaci jako takové, ale zejména o práci, kterou ta která organizace realizuje. Uzávěrka pro předkládání grantových žádostí je 15. dubna 2009.

Národní galerie vyhlašuje soutěž o grafickou podobu webových stránek

Národní galerie v Praze vyhlašuje grafickou soutěž na nový design webových stránek. Nová podoba by měla vystihovat jak dlouhou tradici, kterou tato instituce reprezentuje, tak i reflektovat trendy v současném designu. Cílem je rychlý, čitelný a přehledný web, na který se návštěvníci budou rádi vracet.Vítězný návrh bude Národní galerií v Praze odkoupen za 30 000,- Kč. Uzávěrka soutěže je 31. března 2009.

Společnost Franze Kafky vyhlašuje cenu Maxe Broda o nejlepší esej

Již 15. ročník Ceny Maxe Broda - studentské literární soutěže o nejlepší esej - vyhlašuje společnost Franze Kafky v Praze. Studenti středních škol i mladí lidé ve věku do dvaceti let, kteří žádnou školu nenavštěvují, mohou zaslat soutěžní text do 31. března 2009.
<předchozí 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 24 další >
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.