Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Future City Jobs
Koncepce umění
Konference EU
Symposium Ostrava
Future City Game
Domů PodporaCeny, soutěže
TechSoup

Ceny, soutěže

Řadit podle

Soutěž Dobrá rada nad zlato na téma kreativitou k inovacím

Dne 7. června 2010 byl vyhlášen šestý ročník soutěže zaměřené na aktivity rozvoje lidských zdrojů s názvem Dobrá rada nad zlato. Mottem letošního ročníku soutěže je Kreativitou k inovacím.  Do soutěže se mohou přihlásit podnikatelé, firmy, obce a města, neziskové organizace a státní i veřejné instituce se svými projekty, realizovanými nebo alespoň zahájenými, které pomáhají rozvoji lidí v regionu. Může jít o zajímavé počiny, dobré zkušenosti, aktivity, nebo o jednorázové akce v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Za každý kraj lze nominovat až sedm zajímavých projektů. Seznam nominovaných projektů bude zveřejněn 2. srpna 2010 . Do 30. září může veřejnost hlasovat, který  projekt považuje za nejužitečnější či nejlepší pro rozvoj lidí. Projekty také projdou rozhodováním ze strany odborné poroty a tři nejlepší obdrží věcné ceny. Soutěž je každoročně pořádána Národním vzdělávacím fondem o.p.s. v návaznosti na Inspirační databanku pro rozvoj lidských zdrojů Topregion.cz. Záštitu nad letošním ročníkem soutěže převzala paní Monica Pignal-Bata, předsedkyně správní rady Nadace Tomáše Bati a současně dcera Tomáše Bati. 

Soutěž pro mladé umělce a umělkyně do 30ti let

Rada MČ Praha 1 vyhlásila Soutěž pro mladé umělce do 30ti let v kategoriích literárně dramatické umění; výtvarné a užité umění; hudba; a multimediální dílo. Soutěž je určena pro fyzické osoby. Účastník soutěže musí být občan ČR nebo  musí být  občan ČR jeden z jeho zákonných zástupců, v případě nezletilého žadatele. První místo v každé kategorii obdrží cenu ve výši 60. 000 Kč. O výsledcích soutěže v jednotlivých kategoriích rozhoduje odborná porota (A. Lustig, M. Svoboda, D. Sís, J. Róna). Účastník soutěže nesmí být v roce, kdy se do soutěže hlásí, starší 30ti let. Námět díla musí mít souvislost s MČ Praha 1. Termín uzávěrky přihlášek je 31. července 2010.

Ceny Ministerstva kultury za umělecký přínos 2010

Ministerstvo kultury oznamuje, že k 28. říjnu budou uděleny Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury pro rok 2010. Ceny se udělují k ohodnocení výjimečných uměleckých tvůrčích nebo interpretačních počinů nebo za dlouhodobé umělecké zásluhy v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury. Návrhy na udělení cen mohou podávat fyzické nebo právnické osoby na poštovní adresu Ministerstva kultury, odbor umění a knihoven, a to nejpozději do 31. května 2010.

LACDA 2010 vyhlašuje mezinárodní soutěž digitálního umění a fotografie

Los Angeles, USA L. A. Centrum Digitálního umění vyhlašuje mezinárodní soutěž pro umělce a umělkyně z oblasti digitálního umění a fotografie. Porota soutěže vybere čtyřicet umělců, jejichž práce budou prezentovány v rámci prodejní výstavy Centra digitálního umění. Práce se předkládají v digitálním formátu jpg. Vstupní poplatek do soutěže je 30 dolarů. Uzávěrka souteže je 19. dubna 2010.

Vyhlášení 21. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého

Společnost Jindřicha Chalupeckého vyhlašuje soutěž o Cenu Jindřicha Chalupeckého pro rok 2010. Soutěž je určena pro mladé výtvarné umělce a umělkyně, občany České republiky, kteří do konce roku 2010 nepřekročí věk 35 let. Zájemce se může  do 31. května 2010 přihlásit sám nebo být nominován. Společnost Jindřicha Chalupeckého oslovila 25 odborníků v oboru současného umění, aby do 30. dubna 2010 nominovali 3 adepty na cenu. Společnost vyzve nominované umělce, aby v soutěžním termínu dodali portfolio na CD. Letos poprvé lze přihlášku vyplnit a podat také přímo po internetu. Společnost Jindřicha Chalupeckého uspořádá letos namísto jedné hned tři výstavy. Vedle tradiční podzimní přehlídky finalistů aktuálního ročníku, která bude stejně jako loni v centru současného umění DOX, bude na témže místě a ve stejné době výstava všech dosavadních 20 laureátů ceny. Třetí výroční výstavou se stane historické připomenutí osobnosti Jindřicha Chalupeckého, od jehož narození v únoru uplynulo 100 let.

Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize

Cena Ministerstva kultury (MK) za přínos v oblasti kinematografie a audiovize bude letos udělena podruhé. Návrhy je možno podat do do 31. května 2010. Hodnoceny budou mimořádně významné výsledky či výjimečné umělecké tvůrčí, interpretační, technické, či výrobní počiny,  dále počiny při šíření a uchovávání kinematografických a audiovizuálních děl; výzkumná či propagační činnost; dlouhodobé zásluhy. Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize tvoří diplom a peněžní ocenění ve výši 300 000 Kč.  Návrhy na udělení ceny mohou podávat fyzické nebo právnické osoby.

Cena Maxe Broda o nejlepší esej pro mladé lidi do 20ti let

Společnost Franze Kafky vyhlašuje 16. ročník studentské literární souteže o nejlepší esej Cena Maxe Broda. Soutěžní příspěvky je možné předkládat ve třech tématických okruzích, Hrdinové románu Franze Kafky, Cestuji rád/ráda a Esej o životním stylu v ČR. Účast v soutěži je limitována věkem 20 ti let, přihlásit se mohou i mladí lidé, kteří žádnou školu nenavštěvují. Vítěz obdrží 6000 Kč. Uzávěrka žádostí je 31. března 2010.

Cena komise OISTAT za technický nápad

Mezinárodní organizace scénografů, divadelních architektů a techniků OISTAT vyhlašuje soutež o nejužitečnější technický zlepšovák, nápad usnadňující práci s dekorací, světelnou a zvukovou technikou. Mezi pravdila soutěže patří fakt, že prototyp technického nápadu musí být již ověřen. Vítěz bude vyhlášen v Praze na Pražském Quadrienále 2011. Uzávěrka pro příjem žádostí je 31. srpna 2010.
<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 24 další >
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.