Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Konference EU
Creative Cities
Future City Game
Domů PodporaCeny, soutěže
TechSoup

Ceny, soutěže

Řadit podle

MŠMT: Vyhlášení výzvy k nominacím na Cenu Františka Běhounka pro rok 2012

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlašuje výzvu k zasílání nominací na Cenu Františka Běhounka, cenu za šíření dobrého jména České republiky v evropském výzkumu a vývoji. Cenu lze udělit vědci či vědecké pracovnici, který se zasloužil o šíření dobrého jména České republiky v evropském výzkumu a vývoji. Cena je spojena s finanční odměnou 250.000,- Kč. Uzávěrka pro nominace kandidátů/dátek je 15. září 2012. 

Soutěž krátkých filmů Aerokraťas 2012

Kino Aero vyhlašuje devátý ročník soutěže krátkých  autorských filmů do 7 minut Aerokraťas. Aerokraťas probíhá v osmi soutěžních kategoriích. Kategorie s titulem Nejlepší velký plakát k malému filmu je novinkou letošního ročníku. Za dobu konání soutěže se podařilo objevit řadu amatérských talentů. Vítězný film soutěže se spolu s dalšími vítěznými filmy stává oficiálním předfilmem před projekcemi celovečerních filmů v kině Aero v následujícím roce. Člen poroty Jiří Mádl vzkazuje účstníkům... Zkuste se příliš nevymezovat, příliš se nepodbízet, příliš neexhibovat a hlavně nás nenudit. Máte na to pár minut. Have fun.... Uzávěrka pro přihlášení filmů je 30. září 2012.

Essl Muzeum: Cena pro studentské umění střední Evropy

Klosterneuburg u Vídně, Rakousko Essl Muzeum vyhlašuje Essl Art Award CEE 2013, cenu pro studentské umění střední Evropy,  tedy pro studenty/studentky z Buhlarska, Chorvatska, České republiky, Maďarsko, Rumunska, Slovenska a Slovinska a v roce 2013 poprvé také Turecka.  Cena je určena studujícím umělcům a uměkyním a nabízí jim možnost prezentovat své práce v mezinárodním muzejním prostředí. Z každé země budou vybrání dva autoři/autorky a k nim dohromady poputuje celkem 7000 Euro.  
Z České republiky v minulosti získali tuto cenu například Ondřej Brody, Eva Koťátková, či Kateřina Šedá. Uzávěrka pro rok 2013 je dne 30. června 2012.

Cena Inge Morath pro dokumentární fotografky do 30 let

Nadace Magnum a nadace Inge Morath vyhlašují jedenáctý ročník Ceny Inge Morath. Cena $5,000 bude udělena dokumentární fotografce do 30 let na dokončení fotografického projektu, na kterém dlouhodobě pracuje. Uzávěrka pro předkládání projektů je 30. dubna 2012.

Ibsenova cena pro novátorské projekty v oblasti divadla a performing arts

Skien, Norsko  Stipendijní cena Henrika Ibsena, iniciovaná norskou vládou, rozdělí mezi novátorské projekty z oblasti divadla a performing arts 130 000 Euro, tedy 1000 000 Norských korun. Cena je zaměřena na  existenciální a společensky orientovaná díla týkající se Henrika Ibsena a jeho tvorby. Stipendia mohou být udělena jak jednotlivcům
tak orgnizacím nebo institucím z uměleckého a kulturního společenství. Uzávěrka pro předkládání přihlášek je 30. dubna 2012.

Výzva návrhů jmen kandidátů na členství v porotě pro udělení Ceny MK za kinematografii a audiovizi

Vzhledem k tomu, že funkční období poroty jmenované ministrem kultury v roce 2009 vypršelo, dovoluje si MKČR požádat příslušné profesní organizace, občanská sdružení a další subjekty s celostátní působností jakož i uznávané umělecké a odborné autority působící v oblasti kinematografie a audiovize o zaslání vhodných kandidátů/tek na členy poroty včetně uvedení jejich kontaktních údajů. Uzávěrka pro zasílání návrhů je 11. května 2012.

Cena za výzkum v evropské kulturní politice

Brusel, Belgie Cena Evropské kulturní nadace, síťové organizace ENCACT a banky Riksbankens Jubileumsfond je určena pro mladé akademiky, výzkumníky a politiky do 35 let, kteří dosáhli titulu MgA. v oblasti společenských věd, veřejné správě či umění. Jejím cílem  je rozšířování základního a aplikovaného výzkumu v oblasti aktuálních témat evropské kulturní politiky. Úkolem ceny je též posílení kompetencí vědeckých pracovníků/pracovnic v oblasti komparativního výzkumu kulturní politiky. Mezi doporučená témata výzkumu patří; nadnárodní dimenze kulturní politiky; evropská kulturní politika na globálním poli; sociální rozměr kulturní politiky; hodnoty a etika v kulturní politice.  Výše ceny je 10. 000 Euro. Uzávěrka projektů je 7. května 2012.

23. ročník soutěže Ceny Jindřicha Chalupeckého

Společnost Jindřicha Chalupeckého vyhlašuje soutěž o Cenu Jindřicha Chalupeckého pro rok 2012. Soutěž je určena pro mladé výtvarné umělce a umělkyně, občany České republiky nebo ty, kteří mají trvalý pobyt v ČR a do konce roku 2012 nepřekročí věk 35 let. Laureát pro rok 2012 získá 150 tisíc korun na realizaci výstavy, projektu a umělecký rozvoj. Dále získá možnosti dvou stipendijních pobytů. Zájemce či zájemkyně se může přihlásit sám/a, do 31. května 2012,  nebo být nominován/a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 24 další >
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.