Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Konference EU
Creative Cities
Domů PodporaCeny, soutěže
TechSoup

Ceny, soutěže

Řadit podle

Veřejná soutěž na novou značku a logotyp Pražského komorního baletu

Obecně prospěšná společnost BALET PRAHA o.p.s. vyhlašuje veřejnou jednokolovou neanonymní soutěž na vytvoření výtvarného díla dle autorského zákona s názvem Nová značka a logotyp Pražského komorního baletu. Předmětem soutěže je vytvoření značky a logotypu jako základu jednotného vizuálního stylu pro profesionální umělecký soubor Pražský komorní balet, který více jak 35 let působí v České republice a zahraničí. Značka a logotyp Pražského komorního baletu mají být symbolem uměleckých hodnot a atributů spojených s vyspělým kulturním charakterem České republiky, kterou náležitě reprezentují jakožto moderní a sebevědomý baletní a taneční soubor. Uzávěrka soutěže je 1. dubna 2011.

Rhizome Commissions 2011 granty pro umělce a umělkyně v oblasti nových médií

New York, USA
Rhizome, organizace podporující internetové umění, vypisuje v rámci svého programu Rhizome  Commissions 2011 soutěž o ceny pro začínající umělce a umělkyně, kteří kreativně využívají nových technologií v širších společensko-politických souvislostech. Finální díla mohou mít podobu například webových projektů, děl, využívajících nejrůznějších mobilních platforem; videa; instalací nebo děl zvukových. Projekty mohou být určeny pro galerie, veřejný prostor, internet a nebo síťové přístroje. V rámci Rhizome Commissions 2011 bude celkově uděleno 10 cen a to v hodnotě od $1,000 do $5,000. Uzávěrka pro předkládání projektů je 14. dubna 2011.

Vyhlášení 22. ročníku soutěže Ceny Jindřicha Chalupeckého

Společnost Jindřicha Chalupeckého vyhlašuje soutěž o Cenu Jindřicha Chalupeckého pro rok 2011. Soutěž je určena pro mladé výtvarné umělce, občany České republiky, kteří do konce roku 2011 nepřekročí věk 35 let. Na základě stanov Společnosti Jindřicha Chalupeckého se může zájemce přihlásit sám  a to do 31. května 2011, nebo být nominován. Společnost Jindřicha Chalupeckého oslovila odborníky v oboru současného umění, aby do 30. dubna 2011 nominovali 3 adepty na cenu. Společnost vyzve nominované umělce, aby v soutěžním termínu dodali portfolio na CD.

Cena za výzkum v evropské kulturní politice

Cena Evropské kulturní nadace, síťové organizace ENCACT a banky Riksbankens Jubileumsfond je určena pro mladé akademiky, výzkumníky a politiky do 35 let, kteří dosáhli titulu MgA. v oblasti společenských věd, veřejné správě či umění. Jejím cílem  je rozšířování základního a aplikovaného výzkumu v oblasti aktuálních témat evropské kulturní politiky. Úkolem ceny je též posílení kompetencí vědeckých pracovníků/pracovnic v oblasti komparativního výzkumu kulturní politiky. Mezi doporučená témata výzkumu patří; nadnárodní dimenze kulturní politiky; evropská kulturní politika na globálním poli; sociální rozměr kulturní politiky; hodnoty a etika v kulturní politice.  Výše ceny je 10. 000 Euro. Uzávěrka projektů je 30. května 2011.

COAL Prize 2011 pro umění a životní prostředí

Cena COAL pro umění a životní prostředí byla spuštěna v loňském roceFrancouzskou asociací COAL pro umění a trvale udržitelný rozvoj. Pod záštitou francouzského Ministerstva kultury je tato cena vyhlášena i pro rok 2011 a to ve výši 10. 000 euro. První cenu získá práce z oblasti umění věnovaná tématu životního prostřed, druhou pak práce věnované tématu lesa. Výběrová komise je složena z osobností umění, výzkumu a humanitních disciplín. Uzávěrka pro předkládání žádostí je  30. dubna 2011.

Cena Karla Velikého pro mladé Evropany

Evropský parlament a Nadace pro Mezinárodní cenu Karla Velikého v Cáchách vyzývá mladé lidi ze všech členských států EU k účasti  v soutěži zaměřené na rozvoj EU, integraci a otázky evropské identity. Cílem Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany je podpořit mezi mladými lidmi rozvoj evropanství a podnítit je k zapojení do projektů evropské integrace. Cena se uděluje projektům, které realizují mladí lidé a jež prohlubují vzájemné pochopení, podporují rozvoj společného smyslu pro evropskou identitu a uvádějí reálné příklady Evropanů žijících v jednom společenství. Přihlásit je možno i projekty z oblasti umění a kultury. Uzávěrka pro podání projektů je 14. února 2011.

2. ročník Digital Art Awards LUMEN EX 2011

Extremadura, Španělsko
Ceny digitálnímu umění Lumen_ex 2011 vyhlašuje Universita Extramadury. Budou uděleny dvě ceny za nejlepší mini animaci (max. délka do 5 minut) a za nejlepší interaktivní práci, každá prvvní cena představuje částku 2 500 EUR, přičemž budou uděleny i druhé ceny ve výši 1 000 EUR. Oceněné práce budou vystaveny v MEIAC (the Extremaduran and Latin American Museum of Contemporary Art) v Badajoz. Termín pro zaslání přihlášen je 18. února 2011.

Nejkrásnější české knihy roku 2010

Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví v Praze vyhlásily soutěž Nejkrásnější české knihy roku 2010. V soutěži bude hodnoceno grafické, ilustrační a polygrafické zpracování knih vydaných v roce 2010. Oceněné knihy postoupí do mezinárodní soutěže Nejkrásnější knihy světa a budou prezentovány na tuzemských a zahr. výstavách. Termín uzávěrky je 14. ledna 2011

<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 24 další >
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.