Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Future City Jobs
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Creative Cities
Konference EU
Domů PodporaCeny, soutěže
TechSoup

Ceny, soutěže

Řadit podle

Nadace Gausch Cornaty malířská cena 2012

Barcelona, Španělsko  Soukromá nadace Guasch Coranty Foundation nesoucí jméno umělce a uměleckého kritika Francesca Gausche a jeho ženy malířky a pedagožky Emílie Cornaty, kteří roku 1929 věnovali veškerou svou pozůstalost předchůdkyni barcelonské univerzity škole umění Sant Jordi,  vyhlašuje mezinárodní malířskou cenu pro rok  2012. Ta je určena všem profesionálním umělcům a umělkyním do čtyřiceti let s ukončeným vysokoškolským vzděláním. Cílem ceny je podporovat kreativitu v umění, jíž nadace chápe jako otevřenost k využití nových uměleckých médií a postupů. Výše první ceny je 25.000 €. Uzávěrka pro podání přihlášky je 25. listopadu 2011.

Cena kritiky 2012 výzva umělcům a umělkyním do 30 let

V roce 2012 proběhne již pátý ročník soutěže Cena kritiky za mladou malbu. Soutěž  se koná za účelem usnadnění vstupu mladých  umělců a umělkyň na profesionální výtvarnou scénu. Oceněním je výstava finalistů v únoru 2012 v Galerii kritiků, palác Adria v Praze, dále výstava laureáta na konci kalendářního roku tamtéž. Hodnotí se první tři pořadí a sympatie diváků. Účastníky soutěže mohou být umělci/umělkyně, kteří bez ohledu na státní příslušnost mají dlouhodobý pobyt na území České republiky, a jejichž věková hranice nepřekročí limit 30 let do konce roku 2011.Pořadatelem ceny kritiky je Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, Česká sekce AICA. Uzávěrka pro předložení přihlášek je 15. listopadu 2011.

Město Opava: Veřejná výtvarná soutěž pamětní deska Jana Kubiše

Město Opava vypisuje veřejnou výtvarnou soutěž na vytvoření pamětní desky pobytu Jana Kubiše v Opavě. Záměrem vypisovatele je připomenout vynikající osobnost atentátníka na říšského protektora Reinharda Heydricha českého parašutistu Jana Kubiše. Zadavatel má pro návrh, realizaci a instalaci k dispozici celkovou částku max. 60 000Kč. Uzávěrka pro podání návrhu je 10. listopadu 2011.

PAF - přehlídka animovaného filmu a soutěž Jiné vize

Soutěž Jiné vize pořádaná občanským sdružením Pastiche Filmz je kurátorským výběrem audiovizuálních děl. Klade si za cíl zpřístupnit a ocenit díla profesionálů i amatérů, která neotřelým způsobem prostupují výtvarnou i filmovou scénou. Dramaturgie Jiných vizí vyhledává vizuálně i narativně originální projekty na pomezí výtvarného umění, videoartu a animace. Soutěž je realizována v rámci Přehlídky animovaného filmu (PAF), která se kná v Olomouci, přičemž pracuje s kategorií animace v daleko širším interpretačním rámci, než je obvyklé. Akceptována je jakákoliv klasická animace, práce s manipulovaným obrazem, textem, sekvencemi hraného filmu nebo záznamem performance apod. Očekávána je tedy práce s pohyblivým obrazem filmu a videa v nejširším možném uchopení. Uzávěrka soutěže je 20. října 2011.

Evropská cena pro ženy inovátorky

Evropská cena pro ženy inovátorky (European Union Women Innovators prize) bude udělena třem ženám podnikatelkám, které v určitém okamžiku své kariéry obdržely podporu Evropské unie v rámci programu RTD Framework Programme nebo programu Inovace. První cena bude udělena ve výši 100 000 Euro, druhá  50 000 Euro a třetí 25 000 Euro. Uzávěrka pro předložení žádostí je 20. září 2011.

9. ročník soutěže Otevřeno x Zavřeno je v plném proudu

Dva měsíce před uzávěrkou tradiční soutěže Otevřené společnosti Otevřeno x Zavřeno o nejlepší a nejhorší příklady otevřenosti úřadů vůči veřejnosti v České republice bylo nominováno nečekaných 20 nominací. V soutěži, která hodnotí především kvalitu poskytování informací občanům, dobré příklady aktivního zveřejňování informací, nebo naopak nesprávné utajování, netransparentní rozhodování či zneužívání radničních periodik, si Ministerstvo kultury ČR v roce 2010 nepřevzalo cenu veřejnosti v kategorii Zavřeno, kde získalo nejvyšší počet hlasů 396 za odepírání informací k novele autorského zákona a obchodní dohodě ACTA. Nominace úřadů pro rok 2011 je možno zasílat do 5. září 2011.

ČC New York: Umělecká soutěž Windows on Madison

New York, USA
České centrum New York otevírá veřejnou výtvarnou soutěž pro projekt pod názvem Windows on Madison, který je prezentační platformou pro umění ve veřejném prostoru pracující se sociálními, kulturně politickými a environmentálními tématy současnosti. Cílem soutěže je vytvořit návrh pro bannery, které jsou zavěšeny na oknech budovy stálé mise České republiky při OSN na Madison Avenue. Ta se nachází pouhý jeden blok od Metropolitního musea. Soutěž není určena pro studenty a také umělce, kteří byli vystaveni Českým centrem New York v posledních dvou letech.  Uzávěrka pro zasílání soutěžních návrhů je 11. září 2011. 

Handsoffmydesign: soutěž designem proti padělkům

OHMI, Úřad pro harmonizaci ve vnitřního trhu, ochranné známky a průmyslové vzory Evropské unie odstartoval soutěž pro návrháře a návrhářky, které chce zapojit do boje proti padělkům a nelegálním kopiím. Pod titulem Handsoffmydesign vyzývá OHMI k podávání novátorských návrhů užívajících nástrojů tzv. guerrilla nebo viral marketingu, které zaujmou představivost současného publika sociálních sítí. Vítěz/ka soutěže obdrží 8000 Euro. Uzávěrka soutěžních příspěvků je 15. října 2011. 
<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 24 další >
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.