Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Creative Cities
Future City Game
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Koncepce umění
Domů PodporaCeny, soutěže
TechSoup

Ceny, soutěže

Řadit podle

Szpilman Award - cena za efemérní dílo

Szpilman Award je udělována za díla, která existují pouze moment nebo po krátkou dobu. Cílem této ceny je propagovat taková díla, jejichž forma je tvořena efemérní situací. Cena je od roku 2003 udělována každým rokem a vítěz dostane Jackpot stipendium, které má tři části: vítězný pohár, desetidenní pobyt v Cimochowizně v Polsku a peněžní obnos v hotovosti. Částka je dynamická, neboť paralelně je pořádána fundrisingová kampaň a vítěz dostane obnos odpovídající částce shromážděné k 30. září 2011. Nominace musí být podány do 30. září 2011 (poštovní známka), přičemž nominovat lze díla, která vznikla mezi 1. říjnem 2010 a 30. zářím 2011.

Ceny MK za přínos - divadlo, hudba, výtvarné umění a architektura pro rok 2011

Ministerstvo kultury vyhlašuje další ročník cen, které mají za cíl vyzvednout mimořádné události v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury pro rok 2011. Návrhy na udělení cen mohou podávat fyzické nebo právnické osoby do 31. května 2011.

Cena Frieze magazine pro mladé kritiky a kritičky umění

Londýn, UK
Významný umělecký magazín Frieze vypisuje tzv. Frieze Writer's Prize 2011, která je udělována k propagaci doposud neobjevených začínajících autorů či autorek na poli umělecké kritiky. Uchazeči/uchazečky o cenu musí předložit dosud nepublikovanou kritiku umělecké výstavy o rozsahu 700 slov. Soutěžícím musí být více než 18 let. Výherce obdrží objednávku na uměleckou recenzi do podzimního čísla Frieze Magazine a odměnu ve výši £2000.  Uzávěrka pro zasílání prací je 27. června 2011.   

Nominace na Uměleckou cenu česko-německého porozumění 2011

Obecně prospěšná společnost Collegium Bohemicum, Ústí nad Labem uděluje společně s dalšími českými i německými organizacemi Uměleckou cenu česko-německého porozumění. Jejím cílem je vyznamenat jednu českou a jednu německou osobnost, která se trvale angažuje při prohlubování česko-německého porozumění.Dosud byli vyznamenáni politici, diplomaté, novináři, manažeři, zástupci církví, podporovatelé žákovských výměn, vedoucí muzeí, spisovatelé a překladatelé. Nominace je možné zasílat do 31. května 2011.

Veřejná zakázka: vytvoření návrhu pro bannerovou kampaň ČR

CzechTourism, příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na vytvoření návrhu pro bannerovou kampaň ČR. Cílem bannerové kampaně je prezentovat ČR a Hlavní město Prahu jako ideální variantu pro dovolenou či city break ve střední Evropě a zvýšit příjezdy do metropole z okolních destinací. Veřejná zakázka má dvě části, soutěž o návrh, kdy zadávací podmínky jsou zároveň podmínkami soutěžními; na soutěž naváže zadání veřejné zakázky na realizaci návrhu řešení kampaně. Předmětem plnění bude vytvoření celkového konceptu kampaně a návrh mediálního plánu. Předpokládaná hodnota navazující VZ je 450 000,- Kč bez DPH. Účastníkům soutěže o návrh nebudou poskytovány žádné ceny ani platby. Lhůta pro podání soutěžních návrhů je 5. května 2011.

Cenu Marka Ravenhilla získaly Černé panny

Obrázek k článku: Cenu Marka Ravenhilla získaly Černé panny
V pátek 15. dubna 2011 byla v pražském divadle Komedie poprvé slavnostně předána Cena Marka Ravenhilla za nejlepší inscenaci nového textu. Cena je pojmenována po slavném britském dramatikovi a divadelníkovi, který než osobně cenu předal, vystoupil se svým dvacetiminutovým autorským monologem Experiment. Z 80 nominovaných premiér obdrželo cenu v podobě kožichu (autor Martin Chocholoušek) Pražské komorní divadlo za představení Černé panny v režii Dušana Pařízka. Cena Marka Ravenhilla je součástí projektu Centrum současné dramatiky, jehož hlavním organizátorem je Divadlo Letí.

Výzva k účasti na 1. mezinárodní choreografické soutěži, Řím 2.-6.7. 2011

Soutěž se koná rámci 10. ročníku PREMIO ROMA DANZA, organizovaném  Italskou národní taneční akademií ve spolupráci s ImPulsTanz - vídeňským mezinárodním tanečním festivalem a Washingtonským baletem a Nadací Veronské areny a  je  otevřená pro choreografy všech národností, bez limitu věku, choreografických žánrů a stylů. Nositel/ka první ceny obdrží 12 000 Euro. Uzávěrka 30. dubna 2011.

Nadace Magnum: Cena Inge Morath pro ženy fotografky

Nadace Magnum spolu s Nadací Inge Morathové vyhlašuje desátý ročník Ceny Inge Morath. Tato výroční cena ve výši 5000 USD je pravidelně věnována fotografkám do 30 ti let na dokončení dlouhodobých dokumentárních projektů. Porota složená z fotografů a fotografek agentury Magnum vybere jednu nositelku ceny Inge Morath a dvě finalisty. Uzávěrka pro předkládání projektů je 30. dubna 2011.   
<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 24 další >
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.