Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Future City Game
Creative Cities
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Future City Jobs
Domů PodporaStipendia, rezidence
TechSoup

Stipendia, rezidence

Řadit podle

Galerie Cubitt: Stipendium pro kurátory/ky

Londýn, Velká Británie Kurátorské stipendium v londýnské galerii Cubitt je příležitostí stát se kurátorem/kurátorkou jednoho z nejzavedenějších prostorů ve Velké Británii, který je provozován uměleckou komunitou. Ten, kdo se stane stipendistou/kou bude mít  pod odbu 18 měsíců na starosti rozvoj výstav a také programové náplně galerie Cubitt. Ta si vybudovala velice silnou pozici v oblasti novátorské a netradičního kurátorského přístupu. Galerie Cubitt  uváděl v posledních dvaceti letech na scénu začínající či neznámé umělce a umělkyně, které představoval rozmanitému publiku a byl tak důležitou pltaformou pro uměleckou obec jak v Londýně tak také v zahraničí. Stipendista/ka obdrží sumu 12 000 liber na období 18 ti měsíců. Uzávěrka pro předkládání přihlášek je 29. února 2012.

Umělecké rezidence nedaleko Woodstocku

Woodstock, New York Umělecká kolonie  Byrdcliffe nabízí rezidence pro tvůrce z oblasti vizuálních umění, hudební skladby, psaní scénářů, literatury, poezie a liteatury faktu, kteří se mohou stát součástí programu umělecké kolonie Byrdcliffe. Byrdcliffe se nachází v oblasti pohoří Catskill necelé dvě míle od Woodstocku, ve státě New York. Rezidenční pobyt nabízí výjimečně talentovaným umělcům a umělkyním měsíční rezidenční pobyty v nerušeném inspirativním prostředí kolonie založené v roce 1903. K rezidenčním pobytům na jeden turnus je do Byrdcliffe přijímáno 10 - 14 tvůrců. Uzávěrka přihlášek 15. března 2012.

De Ateliers: rezidenční program v Amsterdamu

Amsterdam, Holandsko Institut nezávislých umělců  De Ateliers založený v roce 1963 a provozovaný umělci z oblasti vizuálních umění vyzývá mladé umělce a umělkyně na počátku profesionální dráhy k předkládání přihlášek do rezidenčního programu De Ateliers. Ačkoli program nemá striktní věkové vymezení jsou přednostně vybíráni autoři a autorky do 30 let. Pro umělce a umělkyně je k dispozici 23 prostorných ateliérů v budově De Ateliers v centru Amsterdamu.  Prostory jsou k dispozici těm, kteří chtějí kombinovat intenzivní práci se supervizí prominentních umělců a kritiků umění. Striktní výběrová kritéria zajišťují vysokou kvalitu umělců a umělkyň. Mezi bývalé účastníky programu patří Toon Verhoef, Marlene Dumas, Joep van Lieshout, Rob Birza, Aernout Mik aj. Uzávěrka pro podávání přihlášek je 1. února 2012.

EMARE Mexico 2012: rezidenční pobyt

Halle, Německo Výzva European Media Art Network pro umělce a umělkyně z oblasti digitálních médií k účasti na dvouměsíčních rezidenčních pobytech v Mexiku a to v Centro Multimedia de Mexico City a Centro de Arte y Nuevas Technologias (CANTE) in San Luis Potosi . Rezidenční pobyt nabídne grant ve výši 2000 Euro, ubytování zdarma a náklady na pokrytí cestovného až do výše 900 Euro. Uzávěrka pro předložení přihlášek je 6. února 2012. 

Royal Court Theatre: rezidence k vytvoření divadelní hry

Londýn, Velká Británie Royal Court Theatre patří mezi špičková evropská divadla. Divadlo prezentuje program nových a inovativních her již od roku 1956. K autorům, kteří měli v divadle premiéry svých her patří například John Osborne, Samuel Beckett, Harold Pinter a další. Během čtyřtýdenního rezidenčního pobytu budou dramatici a dramatičky pracovat na nové hře a to ve spolupráci s uměleckým týmem Royal Court Theatre.  Autoři a autorky budou hru psát ve vlastním jazyce s tím, že jim bude k dispozici překladatel. Pro rezidenční pobyt je nicméně nutno anglicky hovořit neboť všechna jednání a týmová práce bude probíhat v angličtině. Rezidentům/tkám bude poskytnuto cestovné a ubytování. Uzávěrka pro zasílání přihlášek je 10. dubna 2012.  

Stipendijní pobyt pro začínající umělce/kyně v Římě

Řím, Itálie  British School in Rome vyhlašuje stipendijní pobyt pro současné umění, pro umělce a umělkyně jakékoli disciplíny na počátku jejich kariéry, kteří za sebou již mají významnou zkušenost s vystavováním svých děl.  Jednou z podmínek stipendijního pobytu je, aby žadatel/ka byl/a britské národnosti, či  žil/a a profesionálně působil/a v Británii či v Commonwealthu od ledna 2009, tedy v  posledních 3 letech. Tříměsíční stipendium je pokryto částkou £ 1500 měsíčně. Uzávěrka pro předložení projektů je 31. ledna 2012.

Opravdu divoká show: 4 rezidence v Londýně

Londýn, Velká Británie
Organizace SPACE je největším poskytovatelem studií pro vizuální umělce a umělkyně, a to jak začínající, tak již zavedené. Shromažďuje kolem sebe komunitu čítající přes 700 uměleckých osobností.  SPACE nabízí 4 rezidenční pobyty pro začínající umělce a umělkyně, kteří pracují se současnou technologickou kulturou. Tématem rezidenčních pobytů je divokost a její vnímání v prostředí technologií, které používáme, a jejichž prostřednictvím formujeme svět kolem nás.  SPACE používá termín umělec/umělkyně v širším slova smyslu, do této kategorie zahrnuje nejen umělce/kyně, designéry/rky a spisovatelé/lky, ale také hackery/rky a aktivisty/ky, kteří se mohou o rezidenční pobyt ucházet. Uzávěrka pro zaslání přihlášek je 18. ledna 2012.

BAYHOST: jednoroční stipendium pro studenty/tky

Bavorské Akademické centrum pro Střední a východní Evropu (BAYHOST) nabízí jednoroční stipendium Země Bavorsko pro studenty ze střední a východní Evropy. Stipendium je podpořeno Bavorským ministerstvem pro vědu, výzkum a umění a je určeno na financování doktorských či postgraduálních studií na univerzitách v Bavorsku. Stipendium je možné prodloužit až na dobu tří let. Uzávěrka pro předložení přihlášky je 15. února 2012.
<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 29 další >
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.