Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Creative Cities
Konference EU
Future City Game
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Domů PodporaStipendia, rezidence
TechSoup

Stipendia, rezidence

Řadit podle

Stipendium pro básníky, spisovatele a dramatiky ve Wiesbadenu

Pražský literární dům autorů německého jazyka vyhlašuje ve spolupráci s Literární radou spolkového státu Hesensko výběrové řízení na tvůrčí pobyt českých autorů v literárním domě Villa Clementine (SRN). Jde o měsíční spisovatelský pobyt v německém Wiesbadenu, znalost němčiny však není podmínkou. Letos si autoři mohou sami vybrat termín měsíčního pobytu v obobí červenec-říjen 2011. Stipendium je určeno pro české básníky, spisovatele a dramatiky, kteří chtějí sbírat nové zkušenosti a inspiraci pro svoji tvorbu v zahraničí. Výše stipendia je 1000 € spolu s  ubytováním zdarma, jízdenka na veřejnou dopravu po spolkové zemi Hesensko. Uzávěrka pro předkládání přihlášek je 25. března 2011.

Futura: Tvůrčí pobyt v New Yorku

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Centrem pro současné umění FUTURA vypisují výběrové řízení na dvouměsíční tvůrčí pobyt v oblasti visuálního umění v ISCP, New York, v období 1. července až 31. srpna 2011. Uzávěrka pro předložení přihlášek je 31. března 2011.

Vera List Center pro umění a politiku vyhlašuje stipedijní pobyt

New York: Vera List Center pro umění a politiku při Parsons The New School of Design vypisuje stipedijní pobyt pro jednotlivce, kteří se snaží o sblížování umění a politiky. Stipendijní pobyt má být příležitostí k rozvoji práce na tomto tématu a to ve spolupráci se studenty Parsons School of Design. Výsledky práce by zároveň měly být prezentovány veřejnosti prostřednictvím mezioborových kurzů centra Vera List Center. Vera Centrum udělí dvě nerezidenční stipendia v délce deseti měsíců  novinářům, historikům, vizuálním umělcům a umělcům z oblasti performing arts, kurátorům, kritikům umění a praktikujícím v kultuře.  Výše každého ze stipednií je 10,000 USD. Uzávěrka přihlášek je 11. dubna 2011.

Stipednium Alfreda Badera pro výzkum malířství 17. století na rok 2011

Dr. Alfred Bader, americký chemik, podnikatel, sběratel a mecenáš,  vypisuje 20. ročník svého stipendia na podporu výzkumu evropského malířství 17.století, které je určeno mladým badatelům a badatelkám z České republiky. Stipendium je poskytováno prostřednictvím Uměleckohistorické společnosti v českých zemích. Pro rok 2011 budou udělena buď tři stipendia po 6000 USD pro studenty/ky bakalářských nebo magisterských programů, nebo jedno stipendium ve výši 18000 USD pro studenta/ku doktorského programu.  Rozhodující pro udělení stipendia bude kvalita předloženého programu a  dosavadní činnosti žadatelů s přihlédnutím ke stupni studia.  Uzávěrka pro podání přihlášek je 31. března 2011.

Rezidence Praha 2011 - recipročně Sofie

V rámci recipročního programu Rezidence Praha 2011, vyhlašuje Centrum pro současné umění FUTURA výběrové řízení na dvouměsíční rezidenční pobyt pro mladé a začínající vizuální umělce v AADFOUNDATION v bulharské Sofii. Rezidence v AADFOUNDATION garantuje vybraným rezidentům ubytování, studio a cestu. Zároveň se zavazuje k poskytnutí dvouměsíčního zázemí ve své organizaci vč. programu. Termín pro podání přihlášky do 31. ledna 2011.

Culturia nabízí prostory k práci a bydlení pro umělce, kreativní podnikatele i umělecká řemesla

Berlínská organizace Culturia nabízí prostory k práci a k bydlení pro umělce, kreativní podnikatele i umělecká řemesla k práci na nápadech a nových projektech v oblasti umění, kulturních průmyslů, sociální oblasti a uměleckých řemesel. Prostor je poskytován na dobu 3 - 6 ti měsíců. Ostatní životní a provozní náklady (elektřina, voda, plyn) si musí účastníci a účastnice hradit sami.

Do rezidenčního programu Centra současné dramatiky je možné se přihlásit ještě 5 dní

Centrum současné dramatiky je nový projekt Divadla Letí, jehož hlavním cílem je všestranně podporovat současnou domácí dramatiku jako podstatnou část živého umění a zprostředkovat nové hry co nejširší divácké obci. Do rezidenčního programu se mohou přihlásit čeští nebo slovenští autoři na základě vyplněné přihlášky, která bude obsahovat podrobnou synopsi zamýšleného díla,  případně krátkou ukázku. Při výběru rezidentů bude zohledněna vhodnost projektu pro konkrétní divadla vybraná do rezidenčního programu CSD na sezónu 2010/2011. Uzávěrka pro předkládání projektů je 5. září 2010.

Visegradský rezidenční program pro umělce (VARP)

Tříměsíční rezidenční program pro umělce a umělkyně ze zemí Visegradu. Každý z žadatelů o rezidenční stipendium si musí najít hostitelskou organizaci v jedné ze čtyř zemí visegrádské dohody. Daná organizace musí rezidenční projekt konkrétního umělce/umělkyně přijmout. Vybraní stipendisté obdrží podporu ve výši €750 měsíčně. Také hostitelské organizaci bude poskytnuta částka na pokrytí provozních nákladů spojených s rezidenčním pobytem ve výši €750 měsíčně. Uzávěrka pro předložení žádostí je 10. září 2010.
<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 29 další >
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.