Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Konference EU
Koncepce umění
Future City Game
Domů ArtsInfoVizuální umění a nová media
TechSoup

Vizuální umění a nová media

Dům umění uvádí výstavu Beyond Words Francouzky Andrieu

Obrázek k článku: Dům umění uvádí výstavu Beyond Words Francouzky Andrieu
V Domě umění České Budějovice proběhne od poloviny září výstava, kterou pod názvem Beyond Word vytvořila pro galerijní prostor Francouzska Celine Andrieu v současné době žijící v Japonsku. Výtvarnice pracuje převážně s tištěným slovem (noviny, knihy, slovníky…, tiskařskými materiály (olověné fonty) i s různými prvky, které implikují slova jako například křída, tabule, rozličné druhy psacích papírů…. Autorčin zájem je soustředěn na to jak rozptýlit silnou vrstvu jazyka, která spočívá se stále větší tíží na světě a oslepuje nás, a jak se přiblížit realitě. Výstava proběhne od 16. září do poloviny října 2010.

Finalistkou globální ceny Future Generation Art Prize je česká umělkyně

Na konci června 2010 oznámilo ukrajinské PinchukArtCentre užší výběr kandidátů a kandidátek na udělení ceny Future Generation Art Prize 2010 v hodnotě sto tisíc dolarů. Mezi 21 vybranými umělci a umělkyněmi z celého světa je i česká autorka, držitelka ceny Jindřicha Chalupeckého, Kateřina Šedá.  Do soutěže se přihlásilo více než 6000 autorů ze 125 zemí. Mezi členy rady Future Generation Art Prize 2010 patří umělci, odborníci na současné umění a sběratelé umění najdeme zde například, Damiena Hirsta, Jeffa Koonse, Takashi Murakamiho, zpěváka Eltona Johna či ředitele Tate Gallery.

AVU: vize konceptů pedagogické činnosti historiků a teoretiků umění

Akademie výtvarných umění zveřejnila vize konceptů pedagogické činnosti všech 45 uchazečů o pozici na Katedře teorie dějin umění. Obrovský zájem teoretiků a historiků umění o práci na Akademii výtvarných umění může svědčit o jedinečném významu této školy ale také o zcela nedostatečných možnostech pro uplatnění jejich vzdělání a zkušenosti. Mezi uchazeči a uchazečkami je např. Milena Bartlová, Tomáš Pospiszyl, Otto M. Urban, Milan Kreuzziger, Petr Rezek či Pavlína Morganová a Milena Slavická. Vzhledem k tomu, že nebyla požadováná žádná pedagogická zkušenost je mezi uchazeči i řada mladých jmen.

Letní projekt živé galerie v Pardubicích

Východočeská galerie v Pardubicích se v letních měsících rozhodla své výstavní prostory i veřejný prostor města oživit jiným způsobem než tradiční výstavou uměleckých děl. Ve spolupráci s o. s. Terra Madoda a Institutem světelného designu realizuje projekt, kterým si klade za cíl oživit letní kulturní život města, především jeho historické jádro a přilehlé okolí a zároveň nabídnout dětem, mládeži i dospělému obyvatelstvu vhodnou alternativu trávení volného času v době prázdnin. Jedním z workshopů, který bude galerie v Pardubicích nabízet je site specific tvůrčí dílna zaměřený na oživování a poznávání prostoru galerie v Domě U Jonáše, hledání přesahů mezi jednotlivými uměleckými žánry, pátrání po souvislostech a vztazích mezi člověkem a prostorem. Tématické oblasti dílny budou vedeny například Ridinou Ahmedovou ze sdružení Hlasohled či Janem Benešem z Insitutu světelného designu. Další z dílen tzv. architektonická laboratoř složená z odborníků – architektů, kteří  budou  pracovat s tématem kulturního prostoru ve městě. Ta se uskuteční v rámci projektu Offcity a od 11. srpna 2010 na ni naváže výstava jejích výsledků v Domě U Jonáše.

Otevření nové galerie Na shledanou

Obrázek k článku: Otevření nové galerie Na shledanou
V prostorách smuteční síně třítisícového jihočeského města Volyně vznikla nová Galerie Na shledanou. Smuteční síň byla dokončena v roce 1989, ale do provozu nikdy uvedena nebyla. Nachází se v areálu hřbitova, na hraně kopce Malsička. Galerie bude fungovat na principu rezidečních pobytů. Prozatím jsou plánovány dvě až tři rezidence ročně. Prostor je součástí Městského Muzea ve Volyni, které poskytne autorům a autorkám ubytování, materiál a diety. Pro realizaci budou tvůrcům k dispozici vnitřní prostory galerie. První týden pobytu ve Volyni má již za sebou Ondřej Maleček, nedávný absolvent ateliéru malby na VŠUP v Praze, koncem léta bude hostem hřbitova malíř Josef Bolf. V sobotu 5. června 2010 v 16 hodin zahájí galerie program dvěmi vernisážemi,  výstavou menších obrazů Ondřeje Malečka -  Do dálky v prostorách Městského muzea,  následně prezentací Malečkovy výmalby vnitřních stěn Galerie Na shledanou pod názvem Tiché volání. Součástí činnosti galerie budou také doprovodné programy zaměřené na tématiku smrti a na českou funerální architekturu 20. století. Galerie vzniká pod patronací volyňského Muzea a s podporou města Volyně.

O umění s šéfredaktorem německého on line magazínu artnet

Goethe Institut Praha pořádá dne 3. června 2010 již čtvrté Hovory o umění. Ceny a trendy na trhu s uměleckými díly, umění a věda, pozice umění v současné mediální společnosti nebo umělecké dílo ve veřejném prostoru jsou některá z témat, jimž se bude věnovat Gerrit Gohlke,  šéfredaktor online magazínu o umění artnet,  spolu s kritičkou Noemi Smolik a diváky.

Next wave Ostravská nejmladší scéna 2010

Výstava Next Wave Ostravská nejmladší scéna představuje v brněnském Domě umění od 14. dubna 2010 nastupující generaci umělců oboru malby a nových médií z ostravského regionu spojenou s místní Fakultou umění ostravské univerzity. Vidět je možné díla Pavla Dvořáka, Milana Hajdíka, Juraje Jakubčiaka, Pavly Malinové, Josefa Mladějovského, Tomáše Motala, Kamily Rýparové, Barbory Tiché a Jana Vytiska. Práce mladých umělců generují zcela osobité a nové přístupy k médiu malby a také volených témat. Vyznačují silnou dávkou obrazotvornosti, nečekaných příběhů a ironických gest. Silně poukazují na expresivní a emoční formy. Kurátorem výstavy  je František Kowolowski. Výstavu je možné shlédnout do konce května 2010.

Publikace Studia vizuální kultury vydána v českém překladu

V českém vydání vychází publikace Studia vizuální kultury, přehled teorií amerických autorek Mariky Sturken a Lisy Cartwright. Kniha popisuje Studia vizuální kultury, která pojímají média a obrazy v jejich komplexním vztahu a usilují o vytvoření nové disciplíny překonávající tradiční úzké pojetí vizuální kultury.
<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20 další >
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.