Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Future City Game
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Konference EU
Future City Jobs
Domů Calls Calls workshopy, semináře
TechSoup

Calls workshopy, semináře

Živý videoklip workshop meotarových projekcí

Občanské sdružení Divadlo DNO o.s. ve spolupráci se sdruženími Poco poco animato a Prostor Pro pořádá ve dnech 16 a 17. května 2009 v Hradci Králové víkendový workshop, během kterého budou účastníci vytvářet živé vizualizace a videoklipy pomocí meotaru. V současné době, kdy je  již obvyklé, že kapelu při koncertech doprovází VJ s počítačovou animací a projekcí, budou mít účastníci dílny možnost  si vyzkoušet projekci na meotar, na němž projekce vzniká ručně pohybem různých předmětů a barevných filtrů, pod žárovkou a zrcátkem zpětného projektoru. Autentický obraz, který pracuje s  průhledností, barvou, strukturou a tvarem materiálů a zároveň s přirozeným nepřesným pohybem ruky, je neopakovatelný a vzniká tak originální vizuální složka k jakékoli hudbě či divadlu nebo tanečnímu představení. Lektorkami budou absolventky VŠUP animátorka Magdalena Hrubá a výtvarnice a šperkařka Markéta Lisá, které mají s tak zvaným "Vjingem" praktické zkušenosti z kapel DVA a Midi Lidi. Workshop je vhodný pro všechny, kdo se zajímají o VJing, animaci, divadelní a taneční scénografii a audiovizuální projekty.

Kurz pro pracovníky NNO Od nápadu k projektu

Občanské sdružení AGNES pořádá kurz "Od nápadu k projektu" pro pracovníky neziskových organizací.  Cílem kurzu je naučit se vytvářet kvalitní a konkurenceschopné projekty, které jsou v souladu s potřebami a cíli organizace a jejichž řízení při realizaci je promyšlené, jasné a přehledné. Kurz poskytne řadu konkrétních metod, vedoucích k úspěšné žádosti i realizaci projektu i jeho smysluplné zapojení do činnosti celé organizace v souladu s jejím posláním a dlouhodobě udržitelným rozvojem. Rozsah kurzu je 96 hodin.

Vzdělávací programy francouzského ministerstva kultury "Courants 2009"

V rámci vzdělávacích programů nabízí francouzské Ministerstvo kultury a komunikace každoročně velkému počtu zahraničních odborníků z oblasti kultury možnost odborných stáží. Vzdělávací programy francouzského ministerstva kultury "Courants 2009" pro zahraniční kulturní pracovníky a profesionály jsou realizované organizací Maison des Cultures du Monde. V roce 2009 je možné se přihlásit například do programů Evropský seminář pracovníků muzeí; Audiovizuální průmysl v souvislosti s technologickým vývojem uvnitř  Středozemní unie; Kulturní politika a její administrativa; Financování a ekonomika kultury; Archivistická teore a praxe aj. Většina programů je dostupná pouze pro frankofonní účastníky. Uzávěrky k jednotlivým vzdělávacím programům se různí. 

Vzdělávací program Ex Oriente Film

Ex Oriente Film je celoroční vzdělávací program, který podporuje vývoj a financování autorských dokumentárních filmů v celé střední a východní Evropě. Během tří workshopů, které se konají v průběhu jednoho roku, získají režiséři a producenti při vývoji námětu, finanční strategie a hledání mezinárodních partnerů pomoc a rady zkušených evropských producentů, režisérů, tutorů, AV expertů a televizních producentů. Celoroční program Ex Oriente Film v závěru vyústí do koprodukčního setkání East Europan Fora. Uzávěrka přihlášek na Ex Oriente Film je 1. února 2009.

Seminář pro filmové animátory v San Sebastianu

Od 25 do 27. listopadu 2008 se mohou profesionálové z oblasti filmové animace zúčastnit semináře organizovaného ve španělském San Sebastianu CARTOON EUROPEAN Association of Animation Films pod názvem "Cartoon Masters". Seminář bude zaměřen na tři tématické okruhy Cartoon Digital; Cartoon Finance; Cartoon Feature. V rámci výukového semináře bude hrazeno ubytování a stravné. Cestovné bude pokryto do výše 250 Euro. Seminář je podporován z evropského programu Media. Uzávěrka pro zájemce o účast je 17. listopadu 2008.

8. ročník East European Fóra

East European Forum je největším setkáním středo a východoevropských dokumentárních tvůrců s předními evropskými televizními producenty, distributory, nákupčími a zástupci filmových fondů. Režiséři a nezávislí producenti zde nabízejí své projekty ke koprodukci, předkupu práv či k dalším formám finanční podpory. Do roku 2008 se díky podpoře Fora natočilo téměř 40 dokumentárních filmů. Uzávěrka přihlášek je 9. září, 2008.

Výraz jako přenos lidské zkušenosti- selektivní workshop Farmy v jeskyni

Od 3 do 9. září bude probíhat dílna vycházející z konceptu denního tréninku herců Farmy v jeskyni pod vedením Viliama Dočolomanského a členů studia. Účastníci dílny trénují prostřednictvím fyzických cvičení a písní základní aspekty: uzemění, protitah, zúžení toku napětí-tryska, odraz a akcent, kterými otevírá vibračnost hlasu a pohybu. V této dílně budou upřednostněni zájemci o aktivní nebo profesionální využití získané inspirace. Počet účastníků je omezený. Dílna je intenzivní a podmínkou je dobrá tělesná kondice.Práce bude probíhat pod vedením členů studia každý den v rozsahu 5 - 6 hodin v prostoru Švandova divadla v Preslově 9 na Smíchově. Komunikace probíhá většinou v angličtině, znalost anglického jazyka však není podmínkou. Přihlášky spolu s motivačním dopisem a životopisem je možno zaslat nejpozději do 21. 7. 2008.

 

Independent Creative ArtSpaces Leadership Training

Pětidenní intenzivní workshop, který pořádá Asia-Europe Foundation pro umělce/managery v mulitidisciplinárním Independent Creative Art Spaces je určen pro 10 evropanů a 10 účastníků z Asie. Workshop bude zaměřen na plánování, lidské zdroje, rozpočtování, fundraising, komunikaci a témata spojená se zapojováním komunity a rozvojem obecenstva. Přihlášky zájemců mezi 25-35 lety, kteří ve své organizaci zastávají řídící funkce a zajímají se o mezinárodní výměnu a spolupráci je třeba zaslat do 1. září 2007. Workshop se bude konat v Paříži 9.-15. prosince 2007.

<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 14 další >
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.