Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů Info o násKreativita a inovace
TechSoup

Kreativita a inovace

Aktivity ProCulture jsou motivovány přesvědčením, že zdravá kulturní sféra je nezbytná pro rozvoj občanské společnosti: umění a kultura podporuje kreativitu a inovace, propojuje komunity a přispívá veřejnému životu a vůbec veřejné sféře.

Termín Kreativní město (The Creative City) se poprvé objevil v roce 1995 ve stejnojmenné stati zpracované Charlesem Landrym a Francem Bianchinim pod hlavičkou britských think tanků Demos a Comedia. Stať hledala odpověď na otázku; jak může být kreativita mobilizována tak, aby přispěla k řešení nesčetných problémů moderního města. V posledních letech se koncept kreativního města stal součástí širšího kontextu tzv. kreativní ekonomiky (the creative economy). Více o kreativní ekonomice najdete zde.

Kreativní město
je místo, kde se dobře žije, pracuje a tráví volný čas. Je to město, které si uvědomuje, jak výhodné je investovat do podnikání a inovací a rozvoje kreativity všech občanů města. Představení konceptu kreativních měst v České republice se stalo jedním z cílů ProCulture v letech 2007-2010. Dalším dlouhodobým tématem je lepší využití potenciálu kreativních a tvůrčích odvětví.

2007
červen: ProCulture navhuje ministerstvu kultury téma a název konference pro předsednictví ČR v EU, Forum pro kreativní Evropu, které se má konat v roce 2009, jež je Evropským rokem kreativity a inovací. Koncem roku 2007 zahajuje ProCulture spolupráci s British Councilem ČR s cílem představit koncept kreativních měst v České republice.

2008
British Council ČR zapojuje Českou republiku do mezinárodního projektu Kreativní města, který má mladým lidem poskytovat nástroje na přeměnu svých měst na lepší místa pro život. ProCulture, vzdělávací, výzkumné a informační centrum pro kulturu se stalo partnerem projektu Kreativní města pro oblast kultury se v ČR.
Základním principem projektu je spolupráce s partnery z řad různých soukromých i veřejných organizací a evropskými městy, která chápou, že inovace jsou v moderním světě základem udržitelného rozvoje.  Mezi aktivity projektu patří hra Future City Game, akční kancelář Urban Ideas Bakery a online soutěže, např. fotografická a video soutěž
únor: Město Plzeň je z iniciativy ProCulture zapojeno do projektu Kreativních měst.
květen: školeni gamemasterů v Manchesteru v metodice Future City Game (FCG); vyškoleni jsou dva gamemasteři jeden z plzeňské pobočky Centra pro komunitní práci, z ProCulture / Otevřené společnosti o.p.s. Lenka Zemanová.
červen: Plzeň realizuje jako první v ČR Future City Game na téma "Plzeň - evropské město kultury 2015"
prosinec: ProCulture pořádá ve spolupráci s British Council ČR mezinárodní konferenci s názvem Creative Cities Prague 2008 - Jak vytvořit kreativní město?, zahraniční účastníci konference navštěvují Plzeň a konzultují návrh kandidatury na Plzeň Evropské město kultury 2015.
 
V průběhu roku 2008 ProCulture spolupracovalo na přípravě mezinárodní konference Fórum pro kreativní Evropu, kterou v Praze pořádalo ministerstvo kultury ČR v rámci předsednictví ČR v EU. ProCulture spolupracovalo při identifikaci vhodných řečníků, zajišťovalo jejich oslovení a koncepci některých panelů konference.  

2009
březen: mezinárodní konference Fórum pro kreativní Evropu. V rámci panelu na téma Kreativních měst vystoupil Prof. Franco Bianchini, spolutvůrce konceptu Creative City, Robert Palmer, Lia Ghilardi, Mauricio Carta. Panel moderoval Colin Mercer. Telemostem se zúčastnil Richard Florida, autor konceptu kreativních tříd a kreativní revoluce. 
červen: FCG Kreativní město Ostrava - můj příběh
             FCG Kulturní Hradec Králové 2015 - Zahrad(b)ou budoucnosti!
říjen:     FCG Můj život v Roudnici nad Labem v roce 2015 

2010

březen: FCG Kulturně společenský prostor Jižního Města, poprvé v metropoli, na pražském sídlišti Jižní Město.
květen: FCG podruhé v Ostravě tentokrát na téma Ostrava 2015 - město kulturní rozmanitosti

květen: výsledky Future City Game byly prezentovány na sympóziu Umění, kulturní rozmanitost a sociální inkluze  - předpoklady rozvoje kreativity, které se konala 13. a 14. května 2010 v Ostravě za účasti Prof. Colina Mercera a Lii Ghilardi, Noema Research and Consulting
červenec: prezentace zkušeností z FCG v České republice na CLES (Center for Economic Strategies) Summit 2010: Resilient places: The future for local economic development; v Manchesteru uveden krátký film z dílny British Councilu, v němž o městech a kreativitě hovoří gamemasteři z jednotlivých zemí a také zástupkyně ProCulture, Lenka Zemanová:   
prosinec: mezinárodní konference Kreativní Brno - Role kreativity v rozvoji města pořádalo statutární město Brno ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy prezentace Marty Smolíkové na téma, politika podpory kreativních průmyslů na národní a evropské úrovni              

na jaře 2010 zveřejnila Evropská komise Zelenou knihu Využití potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví. Marta Smolíková byla jmenována expertkou Výboru Regionů EU při projednávání tohoto dokumentu a jeho obsah propagovala v ČR při různých příležitostech.
2011
ProCulture zahájilo pod vedením British Council ČR dvanáctiměsíční mezinárodní projekt Future City Jobs. V prosinci spoluorganizovalo seminář Kreativní osvětví a strukturální fondy.
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.