Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
TechSoup

Future City Game

FCG

 

 

Future City Game  (FCG) probíhá jako dvoudenní akce, které se účastní obyvatelé jednoho města, pocházející z různých prostředí a zastupující odlišné obory a názorové proudy. Cílem FCG je vygenerovat nejlepší záměr, jak zlepšit kvalitu života ve městě, ať již v konkrétní čtvrti nebo oblasti města, v celém městě, nebo jako odpověď na naléhavé problémy, které řeší města všude na světě.

Lenka Zemanová, koordinátorka centra ProCulture byla vyškolena jako facilitátorka Future City Game ve Velké Británii a ProCulture /Otevřená společnost, o.p.s. má zapůjčenou licenci k provozování FCG od British Council ČR. Každá FCG je tematizovaná na konkrétní město a jeho specifický sociokulturní problém(y) s předem definovanou skupinou účastníků.

Hrát mohou pracovníci obecních úřadů, komunitních skupin, pracovníci kulturních a vzdělávacích institucí, podnikatelé i jednotlivci, pestrost odborností a názorů je vítána.  Vždy je vybráno téma, lokalita, časový horizont a účastníci tak, aby hra vyšla z místního kontextu, případně konkrétních problémů.

Herní týmy se soustředí na rozkrytí a pojmenování společných ekologických, sociálních, hospodářských i kulturních problémů, které města v konkrétním časovém horizontu sužují. Optimální počet hráčů je 20 – 25. Hráči navrhují náměty a záměry, následně je ověřují a rozpracovávají za pomoci odborníků z praxe i zástupců komunity.

Herní metodika obsahuje prvky tzv. community vizioning procesu a strategického plánování je založena na jedinečné a novátorské metodice vypracované British Councilem, CLES (Centre of Local Economic Strategies), výstavním střediskem URBIS a dalšími organizacemi. Moderátorem hry je tzv. gamemaster, který pomocí speciální metodologie a pomůcek provází účastníky hry jednotlivými kroky.

Vedle závěrečné prezentace nápadů a námětů, vznikne podrobná zpráva, která se může stát zásobníkem nápadů pro budoucí projekty řešící konkrétní problémy města.  V České republice si zatím z větších měst zahrála Plzeň, Ostrava, Hradec Králové, České Budějovice, Praha Jižní Město. Města, která se hry zúčastní se stávají členy mezinárodní neformální sítě, kde si mohou vyměňovat své zkušenosti a zúčastnit se dalších projektů. 

První hra Future City Game na území České republiky proběhla v červnu 2008 na téma Plzeň - evropské město kultury 2015.


Ve dnech 12 - 13. června 2009 se uskutečnila Future City Game v Ostravě na téma Kreativní město Ostrava - můj příběh

19 a 20. června 2009 se konala Future City Game v Hradci Králové. Tématem hry byl Kulturní Hradec Králové 2015 - Zahrad(b)ou budoucnosti!

30 a 31. října 2009 se byla realizována Future City Game v Roudnici nad Labem s tématem Můj život v Roudnici nad Labem v roce 2015

12 - 13. března 2010 proběhla Future City Game uvedena poprvé v Praze a to na pražském sídlišti Jižní Město. Tématem hry na největším pražském sídlišti byl Kulturně společenský prostor Jižního Města.

25 - 26. března 2010 proběhla Future City Game ve Zlíně na téma Zlín 21. století: Od obuvi k univerzitnímu městu

7. května, 2010 proběhla Future City Game v Ostravě na téma Ostrava 2015 - město kulturní rozmanitosti.

2-3. prosince, 2011 proběhla Future City Game v Praze na téma Budoucnost tvůrčího podnikání v Praze a to jako součást projektu Future City Jobs

Další informace o projektu:
Lenka Zemanová
, facilitátorka/gamemaster hry
e-mail: lenka.zemanova@proculture.cz
tel: 603 45 72 85

více viz: http://www.proculture.cz/info-o-nas/kreativni-mesta/

Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.