Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů Info o nás1 % pro kulturu
TechSoup

1 % pro kulturu

1 % NA KULTURU

Počátkem roku 2005 ProCulture publikovalo porovnání pojetí kultury v prohlášeních českých vlád od roku 1992 a výpočty podílu výdajů na kulturu v kapitole 334 Státního rozpočtu v letech 1998-2005. 

Zveřejněno bylo zjištění, že v přijatém Státním rozpočtu 2005 klesla podpora kultury prostřednictvím kapitoly 334 po odečtení výdajů na církve a náboženské společnosti pod půl procenta celkových výdajů státu a sice na 0,49 %. Od té doby ProCulture každoročně sleduje přípravu sttátního rozpočtu a plánovaných výdajů na kulturu.

Cílem sledování procentuálního vyjádření výdajů Ministerstva kultury na kulturu je posilovat diskuzi o státní podpoře umění a kultury ve smyslu věcné debaty založené na kvantitativních ukazatelích, s cílem poukázat na nedostatečnou podporu této oblasti v České republice.

1 % si dala vláda za cíl v Kulturní politice, kterou přijala v roce 1999 a 2001. Podíl výdajů na kulturu je indikátorem Strategie trvale udržitelného rozvoje, kterou vláda přijala v roce 2004 a konečně 1 % na kulturu je součástí Prohlášení současné Topolánkovy vlády:
"Vláda prosadí zvýšení podílu výdajů státního rozpočtu na podporu kultury postupně až na 1 % státního rozpočtu. Vláda dále prohloubí průhlednost v nakládání s veřejnými rozpočty v oblasti kultury, podpoří víceleté a vícezdrojové financování i vnímání nákladů na kulturu jako investice do společenského a hospodářského vývoje. Vláda bude důsledně dbát o to, aby k veřejným prostředkům v oblasti kultury panoval rovný a spravedlivý přístup."

ProCulture připravuje podklady pro advokační aktivity, které jsou podnikány ve spolupráci s řadou dalších subjektů a jednotlivců, především však s Radou uměleckých obcí, Iniciativou pro kulturu a dalšími profesními organizacemi. Přidejte se i vy!

Součástí projektu 1 % na kulturu je i průběžná medializace problematiky financování umění a kultury, prostřednictvím textů zveřejňovaných v nejrůznějších periodikách a účast na veřejných debatách.

Cílem je nejen dosáhnout alespoň 1 % výdajů na kulturu ze Státního rozpočtu pro kapitolu 334 ministerstva kultury ale později zavést optiku posuzování výdajů na kulturu z veřejných rozpočtů, tedy státu krajů, měst a obcí ve vztahu k HDP, tedy k tvorbě domácího produktu.


Podrobnosti k tématu najdete na stránkách rubriky CultureInfo/Kulturní politika ČR a Státní rozpočet, přičemž zvláště upozorňujeme na následující texty:

(K dispozici je rovněž tabulka, která znázorňuje vývoj rozpočtu od roku 1998 - na konci stránky)

Podíl výdajů ministerstva kultury na státním rozpočtu 2011 dále klesl - 11. ledna 2011

Vláda projednává státní rozpočet 2011 - návrh - 14. září 2010

Reakce ProCulture na článek Na kulturu víc peněz nebude - 24. března 2009

Prohlášení Rady uměleckých obcí k návrhu rozpočtu 2008 - 13. července 2007

Začíná projednávání návrhu Státního rozpočtu 2008 - 7. června 2007

Ministr kultury Martin Štěpánek představil své strategické cíle - 30. září 2006

Státní rozpočet 2007: návrh MF pro ministerstvo kultury - 12. září 2006

Otevřený dopis ministru financí ohledně přípravy státního rozpočtu 2007 - 21. srpna 2006

Společné prohlášení MK a Iniciativy pro kulturu, Rady uměleckých obcí - 22. prosince 2005

Poslanecká sněmovna parlamentu schválila navýšení rozpočtu ministerstva kultury na rok 2006 - 2. prosince 2005

Kde začíná věcná debata o podpoře kultury - 24. listopadu 2005

Kultura v ČR možná dostane navíc 100 milionů - méně než Orel - 24. listopadu 2005

Manifestace 1 % pro kulturu - středa 23. listopadu 2005 - 22. listopadu 2005

Státní rozpočet 2006 kulturu opět přehlíží - začíná projednávání v parlamentu - 11. října 2005

Kulturní služby pozvedají hospodářský růst - schváleno vládou - 25. července 2005

Odborná veřejnost požaduje více peněz na umění a kulturu - 27. května 2005

Kultura nemá vlivnou lobby a tak je v roce 2005 na kulturu jen necelé půl! procento - 4. ledna 2005

Opozice (ODS): V kapitole kultura není žádný konkrétní závazek - 30. srpna 2004

ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.