Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
TechSoup

Future City Jobs

Future City Jobs - posilování zaměstnanosti mladých prostřednictvím kulturních a tvůrčích odvětví, je dvanáctiměsíční projekt, na kterém se ProCulture podílí v letech 2011-2012. Projekt vede British Council ČR za podpory programu Evropské unie Progress a spolupracuje na něm šest partnerských organizací z šesti zemí Evropy, vedle Prahy také San Sebastian (Španělsko), Tallin (Estonsko), Glasgow (Velká Británie), Sjodertalje (Švédsko) a Wroclaw (Polsko). Cílem projektu je rozvoj nových iniciativ, které by posílily zaměstnávání mladých lidí v kulturních a tvůrčích odvětvích a usnadnili by jim přechod ze škol na pracovní trh. 

Projekt Future City Jobs reaguje na aktuální situaci v Evropě, která se potýká s velkou mírou nezaměstnanosti mladých lidí a staví na předchozích zkušenostech s projektem kreativních měst (Creative Cities a Future City Game). Reaguje na možnosti kulturních a kreativních průmyslů nabízet práci mladým lidem.

Proč Future City Jobs?

Města jsou místem, kam se soustředí obyvatelstvo, zatímco v roce 1990 žilo ve městech 10 % obyvatel planety, dnes to je 70% světové populace. Města hrají v rozvoji Evropy klíčovou úlohu, avšak pracovní příležitosti pro mladé lidi nejsou v evropských městech samozřejmostí. Podle strategie pro Evropu 2020 nemá současná ekonomická krize obdoby a samozřejmost ekonomického růstu je minulostí, stejně jako mnohá pracovní místa, která existovala v době, která krizi předcházela. 

V Evropě je 23 milionů lidí je bez práce, což představuje 10 % evropské populace, nezaměstnanost mladých však dosahuje 20,9, %, přičemž např. ve Španělsku je 40 % mladých bez zaměstnání. Mladí lidé do 25 let jsou masivně ovlivněni krizovou situací. Nezaměstnanost mladých vzrostla od jara 2008 o celou čtvrtinu.

Související dokumenty:
Economy of Culture Europe (KEA)
Vstupní analýza současných vazeb trhu práce se sektorem Kultura (MPSV)
Zelená kniha Uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví (Evropská komise)
Strategie Evropa 2020

Pracovní dokumenty:
Brigitt Degen, Evropská komise

Mediální výstupy:
Praha kreativní? Projekt využití tvůrčích profesí pro budoucnost
Český rozhlas 6, Zaostřeno na občana, 15. prosince 2011 Potenciál kulturních a kreativních průmyslů v zaměstnávání mladých lidí

Kulturní a kreativní průmysly nabízejí nové a atraktivní pracovní příležitosti. Potenciál kulturních a tvůrčích odvětví nastiňuje Zelená kniha, ke které  Evropský parlament přijal v květnu 2011 rozsáhlé stanovisko a doporučení. Impulsem byla studie Ekonomika kultury v Evropě, zpracovaná pro Evropskou komisi v roce 2006, která přinesla zjistění, že se jedná o velmi dynamický růstový sektor, který vytváří nová pracovní místa.

Kreativní průmysly jsou součástí konceptu kreativního města, které hledá odpovědi na otázku, jak může být mobilizována tvořivost tak, aby pomohla k řešení nesčetných problémů moderního města. Autoři publikace The Creative City Charles Landry a Franco Bianchini v roce 1995 uvádějí: aby bylo město schopné reagovat na změnu své pozice v globalizovaném světě budeme potřebovat zjistit, jakým způsobem je utvářeno prostředí města, jeho atmosféra, základní pocit, který v nás město vyvolává stejně jako měkká infrastruktura (tedy vztahy mezi lidmi, jejich vzájemné interakce, obsah, který lidé dávají každému městu svou činností, prací atd.). To vyžaduje nové dovednosti, jiné, než jsou schopnosti plánovačů. Za ústřední dovednost nutnou pro změnu života ve městech v nadcházejícím věku považují Landry a Bianchini kreativitu v nejširším smyslu, tedy nikoli pouze uměleckou, ale také kreativitu podnikatelů, vědců, pedagogů, řemeslníků a dalších. To vše i proto, že počet obyvatel měst se neustále zvyšuje. Podle Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) bude v roce 2020 žít 80 % Evropanů ve městech. Evropská města dnes hledají cesty, jak zabezpečit trvalý ekonomický a společenský rozvoj, získat nové obyvatele a zároveň vytvářet takové podmínky, které ve městech udrží tvořivé talentované jedince.

ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.