Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů Info o náswww.proculture.cz a e-bulletin
TechSoup

www.proculture.cz a e-bulletin

Účelem www.proculture.cz je:

- informovat o vybraných uměleckých aktivitách a projektech nestátních neziskových organizací, zejména o těch, které mají menší šanci prosadit se v médiích - ArtsInfo

- zveřejňovat informace o připravovaných festivalech, výstavách, seminářích, konferencích a pod. a podmínky účasti pro umělce, kteří žijí a pracují v České republice. Zvláštní důraz je přitom kladen na nezavedené projekty a takové akce, které se zabývají inovativním a experimentálním uměním či jsou zaměřeny na společensky aktuální témata - Calls

- informovat umělce i organizátory, popř. další osoby, pracující a žijící v České republice o vyhlášených grantových uzávěrkách a možnostech získání finanční podpory u nás i v zahraničí. Zároveň je naším úkolem informovat o připravovaných podpůrných programech (školení, semináře, worksopy) a o strategických a hodnotících dokumentech zaměřených na grantovou problematiku a fundrising vůbec - Podpora

- zprostředkovávat kontakty a nabídky umělecké spolupráce - Burza

- poskytovat a zveřejňovat relevantní informace a dokumenty, které přispívají k rozvoji kulturní oblasti a efektivní kulturní politice u nás i v zahraničí. Zvláštní důraz je kladen na dění v Evropské unii. Účelem je upozorňovat na nové aspekty a trendy v kulturní politice vůbec - CultureInfo

Zejména rubrikou CultureInfo usilujeme o naplnění hlavního záměru ProCulture centra, kterým je posílit vnímání pozitivní role kultury a umění v České republice. Vycházíme přitom z přesvědčení, že v rozvoji občanské společnosti hraje důležitou roli právě zdravě fungující kulturní oblast.

7 let ProCulture dotazník pro uživatele

ProCulture se již 7 let snaží posilovat vnímání pozitivní role kultury a umění v ČR a podporovat rozvoj českých kulturních NNO a spolupráce . Předkládaným dotazníkem chce ProCulture  zhodnotit, jak si stojí, co přináší českým kulturním NNO a co by centrum ProCulture mohlo dělat lépe. Dotazník můžete vyplnit v online do 16. května 2010.

ProCulture e-Bulletin po prvním roce publikování

Právě před rokem začal pravidelně vycházet ProCulture e-bulletin, který obsahuje anotace posledních publikovaných článků na stránkách www.proculture.cz. Ten je jednou týdně (vyjma prázdnin) zasílán v současné době již na více než 500 registrovaných adres. V říjnu 2004 byla zaznamenána největší měsíční návštěvnost stránek a sice 6 120, s denním průměrem 197. Pět nejvíce navštěvovaných stránek je věnováno Státnímu fondu pro kulturu, nominaci Americko-českého krátkého filmu Most na Oskara, průvodce fondy EU, Databázi dotačních programů a studii Program Culture 2000 očima východu. Stránky během roku 2004 vykázaly na 40 000 návštěv.

ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.