Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů Info o násPoradna a konzultace
TechSoup

Poradna a konzultace

Poradna a konzultace

ProCulture - výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro kulturu poskytuje konzulace a poradenství realizátorům uměleckých a kulturních projektů i věřejné správě.

ProCulture vychází z praxe a zkušeností Nadace Open Society Fund Praha (1993-2003), která byla iniciátorem či stála u zrodu nejrůznějších uměleckých projektů, kulturních neziskových organizací, prvních ročníků festivalů a pod.. Nadace se často na podpoře jednotlivých projektů podílela nejenom přímou finanční podporou ale i průběžnými konzultacemi a poradenstvím, jehož cílem bylo dosáhnout kvality, zprostředkovat relevantní kontakty a dofinancovat projekty z dalších zdrojů, tak aby se projekty nejen udržely ale postupně se budovala i ekonomická stabilita pořádajících subjektů.

Program pro umění a kulturu Nadace Open Society Fund Praha byl v roce 2003 transformován právě na centrum ProCulture, přičemž byla zachována personální kontuinuita. Centrum ProCulture fungovalo v rámci Otevřené společnosti o.p.s. do konce roku 2011. Během tohoto období navázalo ProCulture spolupráci se státní i veřejnou správou a dalšími subjekty v sektoru kultury, které napomohly rozšířit znalosti a zkušenosti. ProCulture od roku 2012 pracuje jako samostatné občanské sdružení.

Konzultace poskytujeme:

- v oblasti performing arts, výtvarného umění a nových médií

- v oblasti managementu kulturních institucí

- v oblasti kulturní politiky

- v oblasti mezinárodní spolupráce

Provádíme:

- vytipování relevantních organizací a subjektů, které mohou váš projekt podpořit

- poradenství při hledání možností organizačního zajištění, financování a samotné realizace projektů a to především ve fázi zpracování ideového a obsahového záměru

- konzultace, které napomohou k definici cílů organizace a hledání nových způsobů jejich prezentace; k formulaci a strukturaci nových aktivit či vhodné argumentaci pro zajištění financování

- konzultace a poradenství při transformačních a krizových situacích kulturních organizací, s cílem lepšího využití kapacit a zdrojů, které se mohou týkat i specifických hospodářských, ekonomických či legislativních oblastí

ProCulture rovněž pomůže vytipovat a kontaktovat experty, či další instituce a organizace, které v oblasti umění a kultury působí a to nejenom k řešení vašich problémů ale i k další spolupráci při realizaci vašich projektů.  

Konzultace a poradenství provádíme podle časových možností a po telefonické dohodě na čísle 603 89 75 82 nebo 603 45 72 85. Konkrétní dotazy či dotazy méně náročného charakteru zodpovídáme telefonicky či na e-mailove adrese poradna@proculture.cz

ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.