Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů Info o násProjekty a spolupráce
TechSoup

Projekty a spolupráce

ProCulture o.s.

Jedním ze základních principů práce ProCulture je spolupráce s dalšími institucemi a organizacemi na konkrétních projektech, jak jednorázová, tak dlouhodobějšího charakteru:


Americké velvyslanectví v ČR
2011 - Firemní dárcovství v kultuře

British Council ČR
2007-2011 spolupráce implementaci projektu Kreativní města (Creative Cities)
2011-2012 mezinárodní projekt Future City Jobs

Institut umění - Divadelní ústav 
2004-2006 spolupráce na zpracování návrhu Koncepce účinnější podpory umění 2007-2013 pro MK ČR, v roce 2006 schváleno vládou.

2007 projekt Vstupní analýza současných vazeb zthu práce se sektotrem Kultura a definování výchozích předpokladů pro strategické plánování zaměstnanosti v tomto oboru pro MPSV

2006 - 2011 spolupráce na projektu Sociálně-ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů v ČR, zpracování Analýzy stávajících strategických dokumentů České republiky a jednotlivých programů strukturálních fondů z pohledu jejich využití pro oblast kulturních a kreativních průmyslů, Lenka Zemanová

2006 - 2011 spolupráce na projektu Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR, v rámci programu MK Věda a vývoj, publikována Zpráva o státní podpoře umění 2011, Marta Smolíková


Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
2006-2009 partnerská spolupráce na projektu Management umění, podpořeného ze státního rozpočtu ČR - Ministerstva práce a sociálních věcí, rozpočtu hl.m.Prahy a Evropského sociálního fondu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hl.m. Praha  

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy university v Brně
2006/2007 na přípravě předmětu Kulturní politika pro akreditaci magisterského studijního oboru Management v kultuře, dále výuka předmětu Kulturní politika

Agora CE
v roce 2005 spolupráce na projektu Praha město kultury

Rada uměleckých obcí
od 2005 vykonává sekretariát Rady uměleckých obcí
2005 spolupráce  v rámci kampaně 1% na kulturu
2008 vede občanskou iniciativu Chceme Prahu kulturní
2008 výzva NNO 2008 Občanský sektor supluje aktivity státu, ale stát jej podporovat nechce
2009 koordinuje výzvu Nevládky a krize

Divadelní fakulta Adademie múzických umění
od 2003 výuka předmětu Grantová problematika, od roku 2010 předmět Kulturní politika pro Katedru divadelní produkce

Správa českých center - průběžně, v roce 2011 realizace školících seminářů zaměřených na management umění

Prostřednictvím svého zástupce se podílí na práci poradních orgánů následujících institucí a projektů:

Rada ministra kultury (2009-2011)

Poradní sbor primátora hlavního města Prahy pro umění a kulturu (2008-2010)

Pražské Quadrienále 2007 a 2011 - členství v radě

International Theatre Institute (ITI)  individuální člen Rady ITI

členství v radě kanceláře programu Culture 2000

Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.