Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů Info o násManagement umění
TechSoup

Management umění

Evropský sociální fond v ČREvropská unieHlavní město PrahaVysoká škola uměleckoprůmyslová

Navštivte: www.managementumeni.cz

V letech 2006-2008 bylo ProCulture partnerem dvouletého projektu Vysoké školy umělecko průmyslové v Praze s názvem „Management umění“. Projekt byl podpořen ze strukturálních fondů Evropské unie a jeho cílem bylo připravit a pilotně ověřit zavedení nového předmětu "umělecký management" a to pro studenty, pedagogy a lektory Vysoké školy umělecko-průmyslové.

Výuka "Managementu umění" poskytne posluchačům školy znalosti, které jim umožní samostatné plánování, rozpočtování a úspěšné řízení projektů v oblasti umění a designu.

Pilotní fáze projektu se účastnili i pedagogové, kteří byli školeni například v řešení konfliktů, tvorbě partnerství a metodách, jak lépe definovat potřeby studentů umění.

Odborná garantka projektu na VŠUP Dr. Pavla Pečinková o zavedení Managementu umění na VŠUP řekla:
“Projekt reaguje na nové nároky na odborný profil profesionálních výtvarníků. Přispěje ke zkvalitnění studijních plánů magisterského studia VŠUP a rozšíří možnosti pracovního uplatnění absolventů.“

Marta Smolíková, ředitelka ProCulture/Otevřená společnost o.p.s. a partner o projektu:
„Management v oblasti vizuálních umění je v ČR v rámci vzdělávání stále bílým místem. Narozdíl od divadelního či hudebního managementu, které se u nás vyučují jako samostatné obory, získávají studenti a mladí vizuální umělci své zkušenosti až vlastní praxí, často intuitivně a za cenu pokusu a omylu. Výuka managementu umění na VŠUP by měla studentům zprostředkovat možnosti a metody jak svoji tvorbu prosazovat a uplatňovat ve společnosti i na trhu.“

Pilotního ověření Managementu umění se zúčastnilo 25 studentů Vysoké školy umělecko průmyslové a to z oborů volného i užitého umění, 10 pedagogů VŠUP a 5 budoucích lektorů Managementu umění.

V rámci projektu vznikla publikace “Management umění”, první svého druhu v České republice a samostatné webové stránky www.managementumeni.cz , které slouží jako informační zdroj v oblasti management umění.

Vedle ProCulture/ Otevřené společnosti o.p.s. byli dalšími partnery projektu:
nezisková organizace
Partners for Democratic Change a společnost Cross Czech a.s.

Projekt dotaci získal v rámci JPD, Cíl 3 regionu NUTS 2 hl.m. Praha a byl spolufinancován ze státního rozpočtu ČR - Ministerstva práce a sociálních věcí, rozpočtu hl.m.Prahy a Evropského sociálního fondu.

 

Rektor VŠUP Pavel Liška v rozhovoru časopisu Reflex 6/2007:
* Počítá se s tím, že by se absolventi měli podílet na tvorbě životního stylu, aby školu neopouštěli jako „čistí“ umělci, ale spíše jako designéři schopní ovlivňovat produkci firem na nejrůznějších úrovních?

To, že někdo vyjde jako volný umělec tvořící bez ohledu na to, jestli to, čemu se věnuje, někdo chce, nebo nechce, by mělo být výjimkou. Většina by ale měla být schopna navázat konkrétní vztah k reálné produkci v továrně, dílně či v mediálním hospodářství – od předmětu denní potřeby přes reklamu, knihy až po urbanistiku. To je vlastně stará bauhausovská idea. Designér dnes nepotřebuje velkou kancelář, stačí mu počítač, Internet a mobilní telefon. Musí ale umět navazovat kontakty, udržovat komunikaci, vědět, na koho se obrátit. To by se mělo také učit, a proto se zavádí obor management umění, podporovaný prostředky z EU, aby umělec po ukončení školy uměl nabídnout svoje schopnosti, uměl se pohybovat v reálném životě, starat se o sebe, platit pojištění … – to jsou samozřejmě všechno věci beroucí uměleckému povolání jeho romantickou nevinnost.

Otevřená společnost ProCulture
Otevřená Společnost, o. p. s.
PDCS
Partners for Democratic Change Slovakia

CrossCzech
Cross Czech a.s.
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.