Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů Info o násKoncepce podpory umění 2007 - 2013
TechSoup

KONCEPCE ÚČINNĚJŠÍ PODPORY UMĚNÍ 2007-2013

ProCulture, výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu Otevřené společnosti o.p.s. připravovalo ve spolupráci s Institutem umění - Divadelní ústav v letech 2004-2006 návrh Koncepce účinnější podpory umění 2007 - 2013 pro Ministerstvo kultury ČR. Návrh byl přijat jak ministerstvem kultury, tak v květnu 2006 vládou ČR.

Projekt byl zpracováván v období léto 2004 až podzim 2005 a jeho výsledkem byl návrh střednědobého strategického materiálu, který mělo Ministerstvo kultury ČR předložit Vládě ČR v roce 2006 tak, aby v  mohl být letech 2007 - 2013 realizován. 

Návrh byl po vnitřním připomínkovém řízení přijat poradou vedení Ministerstva kultury v březnu 2006, po té bylo zahájeno vnější připomínkové řízení, které bylo ukončeno v dubnu 2006.

Koncepce účinnější podpory umění 2007-2013 byla v souladu s Usnesením vlády ČR ze dne 21. prosince 2005 č. 1652 o Plánu nelegislativních úkolů vlády ČR na 1. pololetí 2006 a o Přehledu námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády ČR na 2. pololetí 2006 předložena ministrem kultury Vítězslavem Jandákem vládě k projednání. Dne 31. května 2006 byl tento dokument vládou schválen. "Oblast umění" tak získala první analyticko-strategický dokument na vládní úrovni po roce 1989.

Koncepce zahrnuje analýzu vývoje posledních let, definice základních pojmů a konkrétní úkoly, které mají směřovat k:

- posílení role umění ve společnosti

- posílení prezentace českého umění v zahraničí a mezinárodní spolupráce

- zachování a rozvoji umělecké různorodosti s důrazem na podporu kreativity a sohledem na vyvažování vlivů konzumní společnosti

- zajištění dostupnosti umění pro občana (rovný přístup)

- posilování infrastruktury včetně investiční podpory kulturních institucí

Ředitelka ProCulture Marta Smolíková vedla práci pracovních skupin a je zpracovatelem textu návrhu Koncepce, podílela se na vypořádání připomínkového řízení.

V květnu 2005 byly zprovozněny samostatné stránky projektu http://www.divadlo.cz/koncepceumeni/, kde najdete podrobné informace o projektu, pracovní verze i finální návrh, který by předán Ministerstvu kultury.

Usnesení vlády č. 676 ze dne 31. května 2006, včetně přílohy

Koncepce účinnější podpory umění 2007-2013 česká verze ke stažení
anglická verze ke stažení

ppt prezentace ke stažení

Zpráva o státní podpoře umění 2011, naplňování Koncepce účinnější podpory umění pro léta 2007-2013 a teze pro období let 2014-2020
Marta Smolíková, vydal Institut umění - Divadelní ústav 2011

(01.12.2005)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.