Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Creative Cities
Future City Game
Domů Calls
TechSoup

Calls

Návrh a realizace reklamní kampaně v obasti cestovního ruchu hl. m. Prahy

Nadlimitní veřejná zakázka odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu Magistrátu,  Hl. m. Prahy na návrh a realizaci reklamní kampaně v obasti cestovního ruchu hl. m. Prahy v tištěných médiích v oblasti MICE (kongresová turistika) na podporu vnímání HMP jako ideálního místa pro pořádání kongresů, konferencí, motivačního turismu a příjezdového cestovního ruchu. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH je 5 300 000 Kč. Uzávěrka pro podávání nabídek je 24. dubna 2012. 

České digitalizované písmo 1990–2010 výzva

V rámci ateliéru Tvorba písma a typografie na VŠUP vzniká obsáhlá publikace České digitalizované písmo 1990–2010, která se teoreticky a vizuálně věnuje období digitálního písma v Čechách.  Studenti  VŠUP pod vedením Tomáše Brousila, Karla Halouna a Luboše Drtiny se věnují  projektu Typo9010, mapování českého digitalizovaného písma, již od listopadu 2011.  Jeho součástí je také sestavení  kompletní databáze všech zdigitalizovaných písem z let 1990–2010. Databáze chce zahrnout všechna písma uplynulého dvacetiletí – avantgardní, experimentální, autorská, korporátní, knižní, titulková, akcidenční, textová, plakátová, studentská a mnoho dalších. V současné době mohou studenti/ky, grafici/čky a typografové/ky zasílat ukázky písem.  Uzávěrka pro zasální písma do projektu je 1. dubna 2012.

Alfred ve Dvoře nabízí pronájem kanceláře v Praze 7

Alfred ve Dvoře  nabízí pronájem samostatné kanceláře v ulici Veverkova na Praze 7. Kancelář 18 m², v druhém patře činžovního domu, který disponuje dvorkem/zahrádkou. Kancelář je možné pronajmout okamžitě.

Výzva pro podání nabídek: Filmové práce pro počítačovou hru

Občasné sdružení Seqence o.s.  hledá 1-4 realizační týmy pro filmovou produkci do unikátního výzkumně-vzdělávacího projektu, jehož cílem je vytvořit výukovou počítačovou hru, která bude přibližovat studentům středních škol vzpomínky pamětníků na významné historické události Československa 20. století. Uzávěrka pro podání nabídek je 14. března 2012.

Město Ženeva: výzva k vytvoření uměleckého díla

Ženeva, Švýcarsko  Fond pro současné umění města Ženevy vyhlašuje výzvu pro předkládání návrhů na vytvoření uměleckého díla, které by bylo součástí výstavby veřejné školy a komplexu, který bude zahrnovat školu, tělocvičnu, bazén, dětské hřiště, víceúčelový prostor a veřejný prostor vysoké urbanistické kvality.  Stavba by měla být dokončena v létě roku 2015.  Umělci a umělkyně, kteří se výběrového procesu účastní a  předkládají přihlašovací dopis, by měli zdůraznit svou dosavadní spolupráci s architekty. Ve dvoukolovém procesu bude vybrán jeden či více projektů, které budou realizovány. Předpokládaný rozpočet na vytviření uměleckých děl je 800,000 CHF s tím, že umělecký hornorář nepřevýší 150,000 CHF.  Uzávěrka pro podání přihlášek je 16. března 2012.

Experimentální program v oblasti umění, politiky a pedagogiky

Paříž, Francie Program SPEAP (Programme of experimentation in arts and politics) je program pro vědecký, umělecký a pedagogický experiment. SEAP staví na iniciativě Bruna Latoura  francouzského sociologa vědy, antropologa a významného teoretika v oblasti výzkumu vědy a technologií působícího na Institut d'Études Politiques de Paris.  Cílem SPEAP je společně pozorovat, vysvětlovat a hledat cesty jakými můžeme sdílet veřejný prostor. SPEAP též hledá nové modely a způsoby jak vyjádřit politické, ekonomické, ekologické a/nebo vědecké otázky, jež jsou přirozeně kontroverzní. SPEAP není zacílen pouze pro vědu, umění či pedagogiku, ale na jejich vzájemné propojování. SPEAP je program postgraduální zaměřený na mladé mezinárodní profesionály, umělce, vědce a akademické pracovníky.  Program trvá jeden akademický rok. Uzávěrka pro předkládání žádostí je 5. dubna 2012.

Czech Tourism: zakázka změny v navigaci a grafice portálu Kudy z nudy

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj vyzývá zakázku malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dále jen ZVZ, a tato veřejná zakázka tak v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 ZVZ není zadávána v zadávacím řízení dle ZVZ, jejímž předmětem bude úprava navigace a změna grafiky portálu Kudy z nudy www.kudyznudy.cz, a to na základě zpracovaných závěrů uskutečněného výzkumu a uživatelského testování, které proběhlo v srpnu 2011. Předpokládaná hodnota zakázky je 500 000 Kč bez DPH. Uzávěrka pro podávání nabídek je 27. ledna 2012.

Česká knihovna 2012

Moravská zemská knihovna v Brně vyhlašuje z pověření Ministerstva kultury projekt Česká knihovna 2012. Projekt podporuje nákup nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, děl literární vědy, kritiky a věd příbuzných pro veřejné a vybrané vysokoškolské knihovny. Uzávěrka pro vydavatele je 31. ledna 2012 a pro knihovny bude v květnu 2012.
<předchozí 1 2 3 4 další >
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.