Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Creative Cities
Future City Jobs
Future City Game
Koncepce umění
Konference EU
Domů Calls
TechSoup

Calls

Ars Bioarctica rezidence v oblasti umění a vědy pro rok 2012

Helsinki, Finsko  Ars Bioarctica je dlouhodobým programem Finské společnosti bio umění, který probíhá ve spolupráci s biologickou stanicí Kilpisjärv již od roku 2010 na subarktické stanici helsinské univerzity v Laponsku. Tématem rezidenčního pobytu je spolupráce mezi uměním a vědou. Umělcům se dostává stejných podmínek jako vědcům a personálu pracujícímu na stanici. Uzávěrka pro předkládání projektů do tohoto programu je 31. ledna 2012.

MKČR: veřejná zakázka z oblasti výstavnictví knižních veletrhů

Samostatné oddělení literatury a knihoven MKČRK vyzývá k podání nabídky v rámci veřejné zakázky, jejímž předmětem je návrh výtvarného i technického řešení národních stánků, zajištění jejich fundusu a mobiliáře, jejich dopravy a stavby (včetně demontáže a odvozu po skončení veletrhu) a technického zabezpečení, zajištění produkce a organizace národní expozice na mezinárodních knižních veletrzích,  Leipziger Buchmesse, Lipsko; Bologna Children’s Book Fair, Boloňa; The London Book Fair, Londýn. Tato Veřejná zakázka není zadávána podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je do 1.200.000 Kč bez DPH. Lhůta pro podání nabídky končí 16. prosince 2011.

České centrum Berlín: pracovní stáž

České centrum v Berlíně hledá motivované stážisty a stážistky na období březen 2012 – srpen 2012 a září 2012 – únor 2013. Přihlášky je možno zasílat do 11. prosince 2011.

Egon Schiele Centrum: tvůrčí pobyty pro umělce a umělkyně

Institut umění − Divadelní ústav, ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Egon Schiele Art Centrem o. p. s. v Českém Krumlově, vyhlašuje tvůrčí pobyt v ateliéru Egon Schiele Art Centra v Českém Krumlově v termínu od 1. ledna do 31. prosince 2012. Časový rozsah tvůrčího pobytu je jeden až dva měsíce. Tvůrčí pobyty v oblasti výtvarného umění a scénografie jsou určeny především mladým umělcům a umělkyním či studentům a studentkám závěrečného ročníku vysoké umělecké školy. Uzávěrka pro přihlášku do tvůrčího pobytu je 25. listopadu 2011.

Česká Centra: veletrh APAP, New York výzva k účasti

Česká Centra opět podpoří prezentaci českého umění v zahraničí a to v rámci jednoho z nejvýznamnějších veletrhů věnovaného oblasti Performing Arts, newyorského veletrhu APAP (The Association of Performing Arts Presenters), který proběhne od 6.-10. ledna 2012. Česká Centra zajistí prezentační stánek určený českým účastníkům spolu s nabídkou zvýhodněného účastnického poplatku ve výši 200 USD a zajištěním transportu jejich propagačních materiálů. Účast na veletrhu APAP je třeba závazně nahlásit do 1. listopadu 2011.

Mnichov: Výzva umění ve veřejném prostoru projekty do € 150,000

Mnichov, Německo V rámci programu umění ve veřejném prostoru vypisovaného odborem umění a kultury města Mnichov jsou podporovány projekty na téma Aspekty zobrazování a designu ve veřejném prostoru, které souvisejí s tvarem a vzezřením veřejného prostoru, jeho architektonickým uspořádánímí a vizuálním designem utvářeným prostřednictvím jednotlivých funkčních prvků, komerčních médií a reklamy, objektů zkrášlování a zdpodobňování coby výrazem kultury společnosti. Předkládané projekty by se měly zvláště soustředit na tvořivý charakter veřejného prostoru a zahrnout prvky designu, architektury, výtvarného umění, módy a světelného designu.  Dopady sféry veřejné na společenský život a komunikaci by měly být také zohledněny stejně jako aspekty vzdělávacícha  komunikačních strategií, které jsou klíčové při realizaci uměleckých projektů, zejména ve veřejném prostoru. Uzávěrka pro příjem žádostí je 21. října 2011.

Film and Video Umbrella hledá on line projekty do £3,000

Londýn, Velká Británie  Organizace Film and Video Umbrella působící v oblasti médií již od 80 tých let hledá dva on line projekty s důrazem na inovaci a hravost, které je možné zrealizovat s rozpočtem do £3,000 včetně nákladů na honorář umělce/umělkyně. Formát a použitá média mohou být rozmanité od zvuku, přes pohyblivé obrazy, text, zátiší a další. Uzávěrka pro předkládání projektů je 14. července 2011. 

SurVivArt hledá kulturní projekty zaměřené na téma klimatických změn a genderové nerovnosti

Pražská kancelář Heinrich-Böll-Stiftung společně s Institutem umění připravují v rámci projektu SurVivArt: Arts for the Right for a Good Life (Uměním za právo na kvalitní život)  dvě tematické rešerše, které mapují téma umění, kultura a klimatické změny a umění , kultura a genderová nerovnost. Institut umění vyzývá  jednotlivce i organizace,  které realizovaly nebo plánují umělecký či kulturní projekt věnující se tématům klimatických změn nebo genderové nerovnosti, aby poslali stručný popis projektu s uvedením organizátora, data, místa konání a kontaktu. Stejně tak pokud konkrétní organizace  usiluje o to přizpůsobit svůj provoz a strategii směrem k zelené nízkouhlíkové ekonomice či genderově vyváženému zastoupení žen a mužů ve svých řadách. Zaslané projekty je možné propagovat v rámci iniciativy SurVivArt. Projekty je možné zasílat nejpozději do 20. dubna 2011.
<předchozí 1 2 3 4 další >
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.