Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Konference EU
Symposium Ostrava
Future City Game
Koncepce umění
Future City Jobs
Domů Calls
TechSoup

Calls

MKČR vypisuje veřejnou zakázku na školení v mediální komunikaci

Ministerstvo kultury ČR vyzývá k podání nabídky na sepcifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu, jejímž předmětem je provedení školení mediální komunikace pro vybrané řídící pracovníky. Školení bude zaměřeno na oblasti příprava na mediální výstup, zvládnutí krizové komunikace, nonverbální komunikace a celkové vystupování před novináři, praktická cvičení. Uzávěrka pro podání nabídek je 8. dubna 2011.

Stánek MEDIA na European Film Market v Berlíně

Program MEDIA opět nabízí společný stánek pro evropské filmové profesionály na European Film Market (EFM), který se bude konat 10. - 18. 2. 2011 v Berlíně. Pro registrované účastníky je zajištěno zázemí s internetovým připojením a místem pro individuální schůzky. Služba je určena nezávislým evropským společnostem, které nabízejí evropský obsah. Registrace je možná až do naplnění kapacity 100 registrovaných účastníků, zároveň je nutné se akreditovat na European Film Market nebo na Berlinale, uzávěrka 15. prosince 2010.

DAMU akademický senát vyhlásil volbu děkana

Návrh kandidáta na funkci děkana může podat každý člen akademické obce Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze s písemným souhlasem navrhovaného. Návrhy se podávají písemně předsedovi Akademického senátu DAMU na sekretariát děkana DAMU do 8. listopadu 2010.

Národní galerie poptává audiovizuální projekci pro metodické centrum

Národní galerie v Praze vyhlašuje poptávkové řízení na dodání audiovizuální projekce, její instalaci a zprovoznění pro Metodické centrum pro muzea výtvarného umění Národní galerie v Praze. Prohlídka místa plnění je stanovena dne   26.8.2010. Lhůta podání nabídek končí dne 14. září 2010.

Univerzita Palackého nabízí dodatečnou možnost studia oboru divadelní a filmová věda

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro kombinované dvouoborové bakalářské studium oboru Divadelní věda a filmová věda. Jedná se o kombinované bakalářské tříleté studium, které je ukončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou. Elektronickou přihlášku ke studiu je možno podávat od 1. dubna do 30. června 2010. Ústní přijímací pohovor se bude konat 1. září 2010.

Podlimitní veřejná zakázka, tisková příprava a tisk časopisu Památky středních Čech

Národní památkový ústav, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, vyzývá touto písemnou výzvou zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky a k prokázání splnění kvalifikace. Předmětem podlimitní veřejné zakázky je provedení tiskové přípravy, tisku a honorářové agendy odborného časopisu Památky středních Čech v letech 2010 až 2015. Předpokládaná celková cena díla v letech 2010–2015: 2 550 000 Kč včetně  DPH. Nabídku musí dodavatel podat nejpozději do 14. dubna 2010 do 16,00 hodin.

Projekt genius loci hledá dobrovolníky na vizuální průzkum měst

Obrázek k článku: Projekt genius loci hledá dobrovolníky na vizuální průzkum měst
Projekt Spirit of place konaný pod záštitou Filosofické fakulty univerzity Karlovy hledá dobrovolníky, kteří by se zapojili do průzkumu genia loci měst, v nichž se nachází památky UNESCO. Hlavním cílem projektu je prozkoumat vnímání a interpretaci genia loci měst, ve kterých se nacházejí památky UNESCO a to prostřednictvím kvalitativních metod vizuální sociologie. Projekt  byl inspirován koncepcí genia loci Christiana Norberga-Schulze, norského architekta a teoretika architektury, který ve své knize Genius loci z roku 1994 říká:Od dávných dob byl genius loci či „duch místa“ pokládán za konkrétní skutečnost, s níž se člověk setkával tváří v tvář a s níž se musí vyrovnávat ve svém každodenním životě. Architektura znamená zviditelňování genia loci a úlohou architekta je vytvářet místa naplněná významy a tak pomáhat člověku bydlet." V České republice bude probíhat projekt v Praze, Českém Krumlově a Telči. Výsledky výzkumu budou prezentovány formou výstavy na podzim 2009.

Nezisková organizace DIVADLO nabízí ochotníkům víkendovou šňůru po východních Čechách

Amatérské soubory, které chtějí zahrát svou komedii v Hradci Králové, Pardubicích, Opočně a Malšově Lhotě mají příležitost. Nezisková organizace DIVADLO jim zajistí víkendovou šňůru s veškerou péčí (ubytování, strava, propagace). Přihlásit se můžete zasláním natočené komedie na VHS kazetě, kterou pošlete na adresu: Tomáš Langr, Mánesova 713, 50002 Hradec Králové - obyčejně.

<předchozí 1 2 3 4
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.