Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Future City Game
Creative Cities
Konference EU
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Granty, dotace - EU, stát, kraje

Řadit podle

Program EU Culture 2000 - Výzva na rok 2006

12. července 2005 vyšla výzva k předkládání žádostí o podporu projektů na rok 2006 v rámci programu Culture 2000. Na podporu projektů v rámci této výzvy je k dispozici 28 mil. €. Ve výzvě na rok 2006 nebude uplatněn tzv. sektorový přístup - žádná kulturní oblast nebude mít prioritu, ale podpořeny budou všechny oblasti.

Státní fond kultury ČR - podpora pro rok 2006

Státní fond kultury ČR plánuje pro příští rok rozdělit 10 miliónů korun. Od svého vzniku v roce 1992 vypisuje tento mimorozpočtový zdroj své třetí výběrové řízení. Doposud byla podpora poskytována pro projekty v letech 2002 a 2005. Termín podání žádostí o podporu kulturních projektů je 31. října 2005.

Výzva č. 1: Finanční mechanismy Evropského hospodářského prostoru a Norska

Ministerstvo financí – Centrum pro zahraniční pomoc, Národní kontaktní místo Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru/Norska vyhlásilo Výzvu č.1 k předkládání žádostí o grant pro individuální projekty a k předkládání projektových záměrů pro individuální projekty z  Finančních mechanismů EHP/Norska v prioritních oblastech. Žádosti o grant možno předložit do 15. srpna 2005 na určená kontaktní místa. O genezi programu najdete více v rubrice CulturalInfo/Strukturální fondy/Norské fondy.

Fond kultury Zlínského kraje

vyhlašuje výběrové řízení na přidělení dotací z Fondu kultury Zlínského kraje
na podporu kulturních aktivit ve 2. a 3. čtvrtletí 2005 Dotace jsou určeny na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního a celostátního významu zaměřených zejména na: estetickou výchovu dětí a mládeže; rozvoj amatérské a místní kultury; podporu uměleckých řemesel a lidových tradic výstavy a prezentační akce. Výběrové řízení je určeno pro právnické nebo fyzické osoby, které aktivně působí v oblasti zájmové i profesionální kultury. Termín 31. března 2005.

Program MEDIA PLUS podpora audiovizuálních festivalů 2005

Cílem programu je podpora propagace a oběhu evropských audiovizuálních a kinematografických děl na přehlídkách, veletrzích a audiovizuálních festivalech v Evropě a po celém světě, pokud tyto akce mohou sehrát důležitou úlohu při propagaci evropských děl a zprostředkování vzájemného kontaktu profesionálů v oboru. Dále pak podpora navazování kontaktů mezi evropskými provozovateli podpořením společných aktivit na evropských a mezinárodních trzích prostřednictvím národních veřejných nebo soukromých subjektů zabývajících se propagací. Termín přihlášek 4. dubna 2005.

Finanční možnosti EU pro Prahu

Ministerstvo pro místní rozvoj společně s hlavním městem Prahou vyhlásily 2. výzvu k předkládání projektů do Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha s termínem 31. března 2005. Cílem je mj. zlepšení městské veřejné infrastruktury či lepší využívání rozsáhlého potenciálu vědy a výzkumu včetně zajištění optimálních podmínek pro další rozvoj města a podnikatelských aktivit.

Program Sokrates v roce 2005: Výzva k předkládání návrhů pro obecné činnosti pro sledování, rozbor a inovaci

Na základě rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí druhá fáze programu Společenství Socrates, vyzývá Komise k předkládání návrhů k provedení "Obecných činností pro sledování a rozbor" a "Inovačních iniciativ odpovídajících vznikajícím potřebám" ve formě opatření ke zlepšení a usnadnění výměny informací a zkušeností a k vývoji inovací v oblasti vzdělávání v zemích, které se účastní programu Socrates. Termín pro podání žádostí je 18. března 2005.

MK - Program státní podpory profesionálních divadel pro rok 2005

Ministerstvo kultury České republiky vyhlašuje kritéria pro vstup do Programu státní podpory profesionálních divadel a zveřejnilo formulář žádosti o dotaci. Termín podání žádostí je do 28. února 2005.

<předchozí 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 další >
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.