Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Future City Game
Creative Cities
Koncepce umění
Future City Jobs
Konference EU
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Granty, dotace - EU, stát, kraje

Řadit podle

ESPON - vyhlášení 2.kola výběrového řízení

ESPON (European Spatial Planning Observation Network) program podpořený iniciativou INTERREG III vyhlásil 2. kolo výběrového řízení v rámci 6. výzvy k předkládání projektů. Čeští projektoví partneři mají možnost kontaktovat vybrané vedoucí partnery z 1. kola a zapojit se tak do přípravy některého ze 3 následujících projektů: 1) Role a prostorové dopady kulturního dědictví a identity; 2) Ucelená analýza transnacionálních a národních území vycházející z ESPON výsledků; 3) Evropa ve světě. Návrhy projektů je třeba odevzdat do 14. září 2004.

Hlavní město Praha - podpora kultury v roce 2005, u čtyřletých projektů až do roku 2009

Hlavní město Praha vyhlásilo grantové řízení v oblasti kultury na celoroční činnost a jednotlivé projekty profesionálního umění (divadlo, hudba, tanec, výtvarné umění), neprofesionálního umění, podporu publikací, prezentaci pražské kultury v zahraničí - termín 6. října 2004, dále pak dvouleté granty - termín 20. dubna 2005 a čtyřleté granty na léta 2005 - 2008, termín již 8. září 2004 a čtyřletý grant 2006 - 2009, termín 20. dubna 2005.

EU - Program Culture 2000 - Výzva k předkládání žádostí pro rok 2005

Již po šesté byla zveřejněna výzva programu Evropské komise Culture 2000. Oproti předchozím rokům není tentokrát program zaměřen na aktivity v určité umělecké oblasti. V roce 2005 se počítá s podporou ve všech sektorech (výtvarné umění, nová media, divadlo, hudba, tanec, kulturní dědictví, překladová literatura...). Celková částka, která bude poskytnuta se pohybuje okolo 28 milionů Euro.

Vyhlášeni JPD pro Cíl 3 - Praha

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) vyhlásilo v pondělí 28. června 2004 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha (JPD 3). JPD 3 je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu (ESF), který je jedním ze čtyř strukturálních fondů Evropské unie (EU). Podpora je určena občanům, organizacím, firmám a institucím. Jednou ze čtyř priorit programu je Rozvoj celoživotního učení, v opatřeních pak např. Rozvoj cestovního ruchu.

EU - Nový program podpory pro právní subjekty aktivní na evropské úrovní v oblasti kultury

Evropský parlament schválil 21. dubna (Decision No. 792/2004/EC) nový program na období tří let (2004-2006), s celkovou částkou 19 milionů €, který se sestává ze 3 částí: podpory stálých aktivit zaměřených na evropské zájmy v oblasti kultury nebo s cílem ovlivňovat politiku evropské unie v oblasti kultury (část 1 a 2). Program je rovněž určen na podporu ad hoc akcí na ochranu či připomínku hlavních dějišť a archivů, které jsou spojeny s deportací, jsou symbolizovány památníky, které se mají vztyčit v bývalých koncentračních táborech a na dalších místech masového mučení a vyhlazování, tak, aby se zachovala památka na oběti (část 3).

První výzva k předkládání projektů SROP - priorita: Rozvoj cestovního ruchu

1. května odstartoval Společný regionální operační program. V rámci podopatření bude podporován rozvoj služeb, které se mohou týkat mj. i podpory zajištění vícedenních kulturních a sportovních akcí, které mají národní či mezinárodní význam (filmové, hudební, folklórní a divadelní festivaly, sportovní soutěže), organizace a účast na výstavách, veletrzích a workshopech cestovního ruchu.

EU - Vysokoškolská spolupráce mezi Kanadou a Evropskou unií

Evropská komise vyhlásila podpůrný program na spolupráci mezi vysokými školami (včetně profesního vzdělávání) ze stávajících i budoucích zemí Evropské unie a Kanady. Projekty mohou předkládat nejen univerzity, ale i výzkumná střediska, vzdělávací agentury, orgány místní a veřejné správy, malé a střední podniky. Termín do 30. dubna 2004.

MK - podpora integrace cizinců žijících v ČR

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo konkurz na projekty zaměřené na podporu a prezentaci kulturních, náboženských či nábožensko-kulturních aktivit cizinců a na podporu vytváření reálného  mediálního obrazu o vztazích mezi kulturně a nábožensky odlišnými komunitami. Granty jsou určeny na podporu veřejně prospěšných projektů výrazně přispívajících k šíření kulturních hodnot, ochraně lidských práv , rozvoji demokracie a humanismu, k toleranci a harmonickému soužití v multikulturní společnosti. Přihlášky do konkurzu přijímá ministerstvo nejpozději do 15. března 2004.
<předchozí 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.