Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Creative Cities
Koncepce umění
Future City Game
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Granty, dotace - EU, stát, kraje

Řadit podle

Europa Nostra - grant pro rekonstrukci evropského dědictví

Cílem výzvy je přispět k rekonstrukci části ohrožené budovy či sídla, takovou rekonstrukci iniciovat a zmnohonásobit přinos z příspěvků ostatních sponzorů. Žadatelé mohou požádat o finanční podporu rekonstrukce architektonicky a historicky cenné budovy, sídla, zámku anebo komplexu spojeného s parky a zahradami. Budova anebo sídlo by mělo být v osobním vlastnictví (včetně sdružení a spolků). Termín pro podání žádostí je 1. listopadu 2005.

Výzvy Evropského sociálního fondu

Ministerstvo práce a sociálních věcí na stránkách Evropského sociálního fondu průběžně zveřejňuje výzvy v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Jedná se o již 2. výzvy opatření Adaptabilita a konkurenceschopnost a 1. výzev opatření Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání. Termíny podání žádostí se v jednotlivých krajích liší. Tyto programy mohou využívat i kulturní subjekty, o čemž svědčí např. podpora udělená Domu romské kultury o.p.s. na Mostecku v Rudolicích ve výši 3,9 miliónů Kč) či Knižnímu velkoobchodu PEMIC a.s. se sídlem v Ostravě, který získal podporu ve výši 3 miliony Kč.

RLZ: První výzva priority Rozvoj celoživotního vzdělávání - systémové projekty

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo první výzvu k průběžnému předkládání projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (RLZ). Celková částka určená pro tuto výzvu je 570.794.320 Kč, tedy více než půl miliardy! Oprávněným žadatelem je odbor poradenství a zprostředkování úseku 4 MPSV. Cílovými skupinami jsou vedle orgánů státní správy, krajů, obcí, vzdělávací a poradenské instituce, profesní sdružení, zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců a nestátní neziskové organizace poskytující další profesní vzdělávání. Projekty se přijímají průběžně mezi 20. srpnem 2005 a 30. květnem 2006.

Spolupořadatelství kulturních akcí a Hlavního města Prahy

Do 7. září 2005 je možno předložit žádosti o spolupořadatelství kulturních akcí Hlavnímu městu Praha. Právnické nebo fyzické osoby mohou žádat o podporu časově omezených akcí celoměstského významu, které mají charakter festivalu nebo přehlídky, konají se na území Prahy a uskuteční se do 31. prosince 2005.

MEDA-2005: Západní břeh Jordánu a pásmo Gázy

Prioritou programu MEDA-2005 - místní a regionální kulturní aktivity je dialog a výměna mezi kulturami a civilizacemi; Propagace vzájemného porozumění a sblížení lidi mezi různými kulturami; Propagace euro-středozemního partnerství. Financovány budou kulturní aktivity ve spolupráci s místními organizátory v oblastech tanec, hudba, filmové festivaly, divadelní produkce, výstavy a workshopy. Termín podání žádostí o podporu je 22. září 2005.

Evropské laboratoře kulturního dědictví

Dne 18. července 2005 Evropská komise vydala prostřednictvím svého Generálního ředitelství pro kulturu a vzdělávání (DG EAC) výzvu k předkládání jednoletých návrhů pro rok 2006 v oblasti konzervace, restaurování a podpory památek výjimečného a evropského významu. Předpokládá se, že celkem budou vybrány čtyři projekty, které by měly byt přístupné široké veřejnosti a přispět k rozvoji a rozšiřování inovačních metod a technik na evropské úrovni. Termín je 28. října 2005.

International Visegrad Fund - Malé granty 2005

Small grants, neboli malé granty uděluje International Visegrad Fund čtyřikrát do roka v maximální výši 4 000 Eur a sice na kulturní projekty, vědeckou výměnu a výzkum, školství aj. s podmínkou spolupráce mezi subjekty České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska. Celková částka udělovaná v rámci programu Malých grantů je 448 000 Eur. Termíny pro podání žádostí jsou jednou za čtvrt roku, ty příští 1. září a 1. prosince 2005.

International Visegrad Fund - Standartní granty 2005

Celková částka udělovaná v rámci programu Standardních grantů na společné projekty např. kulturní spolupráce, vědecké výměny a výzkumu, školství aj. do zemí ČR, Slovenska, Polska a Maďarska v roce 2005 je 1 690 000 Eur. Minimální požadovaná částka na projekt v tomto grantovém řízení je 4 000 Eur. Druhý letošní termín pro podání žádostí je 15. září 2005.

<předchozí 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 další >
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.